Open Platform/Modul pro přípravu a opravování úloh

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Nástroj postavený na NetBeans Platform, součást projektu Open Platform.

1 fáze - opravování úloh do Javy

Hromadné poloautomatické opravování úloh s ruční kontrolou. Nástroj by měl podporovat rozumnou práci s následujícím workflow:

 1. Otevře se archiv s odevzdanou úlohou studenta
 2. Spustí se automatické testy pro ověření správnosti
 3. Spustí se další testy (např. pmd, checkstyle nebo proprietární nástroj) pro kontrolu obecných zásad (pojmenování proměnných, přístupová práva apod.)
 4. Případá poloautomatická kontrola na plagiáty (zatím něřešit)
 5. Následuje ruční kontrola zdrojových kódů
 6. Vložení hodnocení včetně případného textového komentáře, předvyplněné na základě výsledků automatické kontroly, vhodná by byla databáze častých chyb, kde by byly předvyplněné opakující se chyby s příslušnou penalizací.

Pár poznámek

 • Nástroj by měl být modulární
 • Nástroj by měl být univerzální a nezávislý na IS, ale měl by obsahovat moduly pro komunikaci s naším IS.
 • Bude zřejmě proto potřeba nějaký univerzální modul nebo sadu modulů pro komunikaci s IS (evidence studentů apod.)
 • Databáze častých chyb by možná mohla být sdílená
 • Pro jednoduchost dodržovat zásadu 1 úloha = 1 poznámkový blok
 • Možná pouvažovat o možnosti zdrojáky okomentovat a vrátit.
 • Zvážit spouštění úloh i testů v sandboxu

Zřejmě bude nutné vytvořit speciální typ projektu "úloha", který se vždy automaticky otevře a spustí se na něm výše popsané workflow. Bylo by užitečné mít vedle hlavního okna potom okno s informacemi o studentovi a úloze, ve kterém by se daly průběžně dopňovat poznámky a hodnocení.