Ontologie

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Bylo vytvořeno mnoho různých jazyků pro formální specifikaci konceptualizace (formální, krátká definice ontologií).

Musíme se tedy nejprve vůbec zabývat otázkou, jak zpracovat oblast, kterou chceme popisovat pomocí ontologií, a následně vybrat popisný formalismus, ve kterém se tak bude dít.

Formalismy

Vycházejí z predikátové logiky prvního řádu.

Frame Logic (F-logic)

Popisuje deklarativně strukturální aspekty objektově orientovaných a rámcových jazyk (identita objektu, skládání objektů, dědičnost, polymorfické typy, zapouzdřování...). V zásadě se tedy jedná o přepis OO jazyka do matematického, logického hávu (více například zde)

 • Využití: RDF-TRIPLE, níže zmíněný Ontobroker.

Deskriptivní logika

Deskriptivní logika je systém, který zkoumá vztahy mezi vlastnostmi a relacemi, a je proto vhodná pro representaci obecných znalostí (pravidel, norem, apod.). Blíže zde.

 • Využití: FaCT...

Topic Maps

Formalizmus, mající svůj původ v knihovnické vědě. Popis zde, specifikace XML jazyka formalismus popisující zde


Jazyky, ontologie popisující

Starší jazyky

Cyc - technologie, používající jazyk CycL, založený na LISPu, pro vytváření ontologických bází znalostí. Doposud se vyvíjí pod OpenSource, www.opencyc.org (aktuální verze 0.9.5), ve verzi 1 bude podporovat import/export do OWL.

Ontolingua - Stránky popisující projekty v jazyku Ontolingua (syntaxe na základě LISPu). Vedl T.Gruber (autor článku What is an ontology). Tutoriál. Poslední záznamy kolem roku 2000.

OCML (operational conceptual modelling language) - první specifikace jazyka i s interpretem (v Lispu - umožňoval tvořit i aplikace přímo se nezabývající ontologiemi). Měl web klient WebOnto, spolupracoval s editorem ontologií [Protégé]. Podporoval spolupráci s metaongologií IPML. V současné době ovšem také neaktivní.

XOL - z roku 1999, za vývojem stála bioinformatická komunita (výzkum geny). První vycházel z XML. Schéma vybudováno v DTD. Výrazně jednodušší než předcházející (vztahy jen binární...), své cíle ale plnila.

SHOE (simple html ontology extension) - rozšíření HTML, umožňující ontologický popis - definici tříd (zde kategorií - pomocí vlastních značek):

<DEF-CATEGORY NAME="Organization" ISA="base.SHOEEntity">
<DEF-CATEGORY NAME="Person" ISA="base.SHOEEntity">
<DEF-CATEGORY NAME="Publication" ISA="base.SHOEEntity">

- případně definice relace tříd (slotu)

<DEF-RELATION NAME="member">
 <DEF-ARG POS="1" TYPE="Organization">
 <DEF-ARG POS="2" TYPE="Person">
 </DEF-RELATION>

Samotné instance tříd byly pak ztotožněny s HTML stránkou (tedy implicitně). Proto v RDF není URL, ale zobecněné URI (resp. URLref). Autoři SHOE přešli na OWL.

Ontobroker - objektově orientovaný databázový systém, vybudovali na univerzitě Karlsruhe. Informace uložené v ontologiích. Definice samotné ontologie není xml, jedná se o jazyk implementující F-logiku. Její napojení (anotace) na data v HTML pomocí atributu onto v html značkách:

Person :: Object. [ = relace IS-A]
Researcher :: Person.
Person	[firstName =>> STRING; 
...; 
publication =>> Publication]. [ = přiřazení typu atributu...]


<a onto="page:Researcher"></a> 

... budeme mluvit o výzkumníku

<a onto="page[firstName=Body]">Richard</a> 

... přiřazení, že firstName vlastnost výzkumníka je obsah tagu a, tj. Richard

Ontobroker se používá (komerční aplikace). Umí v posledních verzích pracovat i s RDF(S), načítat i OWL třídy (ne úplná kompatibilita) ... blíže tutoriál F-logic, tutoriál systému OntoBroker.

Topic Maps

Anglicky

 • Lutz Maicher - os. stránka výzkumníka TM z univerzity Lipsko. Spoluautor článku z I-Know 2004 "moving topicmaps to mainstream". Odkazy na konference. Odkazy na jeho články a publikace.
 • Ontopia - Stránka norské firmy zabývající se TM. Odkazy na další články, specifikace...
 • The TAO of Topic Maps, Steve Pepper - Asi nejznámější článek o topic maps a jejich použití (přednášel i v Praze)
 • XTM 1.0 - Specifikace formátu definice topic-maps.
 • TopicMaps.org - Komunitní stránky o TM

Česky

 • Projekt na MFF o TM - Projekt pro práci s, import/export, distibuované přenášení, vyhledávání topicmap a souborů je definující. Pravděpodobně ve vývoji...


XML ontologické jazyky

Alternativní (neXML) notace RDF:

Články:

 • Vojtěch Svátek, Ontologie/TopicMaps - Článek o použití ontologií, porovnání různých jazyků, které jsou schopny pracovat jako popis ontologií (jedním z nich je právě TM)
 • Vyhledávání na webu - Porovnání technologií pro vyhledávání na webu (sémantické sítě, indexy...) Tématické mapy (Mapy témat) jsou zde popsány také.


Formalismy metadat

Pro zápis informací o objektech je nutné definovat jejich vlastnosti. Pro mnohé typy objektů byly nadefinovány jejich základní vlastnosti.

 • Dublin Core - Dublin Core Metadata Initiative připravila seznam obecných metadat pro popis publikací (základy z knihovní vědy). Pro použití např. v ontologiích existuje i RDF definice na http://purl.org/dc/elements/1.1/
 • FOAF - definuje v RDF metadata o autoru webových stránek a odkazy na jeho známé.

Projekty, postavené na ontologiích

 • http://kmi.open.ac.uk/knowledge-modelling/ - ontologické projekty Open University. Webový editor WebOnto. Scholarly Ontologies Project - projekt umožňující popisovat výzkum ontologickými prostředky. PlanetOnto - newsserver s podporou práce s ontologiemi atd.
 • Friend of a friend = ontologický jazyk definující známosti autora (odkazy na domácí stránky přátel, propojení s jejich ontologiemi)
 • Magpie - projekt pluginu do IE umožňující integraci ontologické znalosti do obecné HTML stránky (angličtina)
 • MnM - anotační nástroj - propojuje browser a ontologický editor, anotuje HTML stránky pomocí extrakce pojmů definovaných ontologií.
 • KAON - karlsruhe ontology infrastructure - soubor nástrojů pro práci s ontologiemi. OpenSource licence, KAON API [datová mezivrstva] - pro přístup k ontologiemi, pro přístup k RDF, pro přístup k RDBMS (relační databáze mají také k ontologiím blízko)
 • ONTOLINGUA server
 • Protégé systém - editor ontologií a framework pro práci s nimi. Mnoho pluginů (extrakce metadat z rel. databází, učení ontologie z textu apod.).
 • OntoEdit

Výzkumníci