Nettrainers/heuristika

Z FI WIKI
Verze z 7. 4. 2006, 14:47; 84.242.95.13 (diskuse)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Pojem heuristika se vztahuje k několik vědním odvětvím.

V informatice, je heuristika postup, který nedává přesné řešení daného problému, ani nezaručuje nalezení tohoto řešení v krátkém čase. Ve většině případů dává obyčejně dostatečně přesné řešení rychle, ale obecně takové tvrzení nelze dokázat. Použití heuristického algoritmu je často ospravedlněno neexistencí algoritmu lepšího.

Heuristická metoda není metodou přísného důkazu, ale postupem pomáhajícím při hledání důkazů. Studuje skutečně se vyskytující případy objevů a vynálezů a pokouší se z nich odvodit obecné zákonitosti objevování a vynalézání, které by nebyly závislé na konkrétní úloze. Do té míry je empirickou vědou.

Využívá výsledky a postupy experimentální psychologie, teorie informace, informační psychologie a neurofyziologie. Heuristické metody lze simulovat na počítačích.

Obecná teorie heuristické metody dosud neexistuje. Její rozpracování je společným úkolem pro různě vědecké disciplíny, jako je např. dialektická logika, matematika, psychologie apod.