Nettrainers/heuristika

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Pojem heuristika se vztahuje k několik vědním odvětvím.

  • V informatice, je heuristika postup, který nedává přesné řešení daného problému, ani nezaručuje nalezení tohoto řešení v krátkém čase. Ve většině případů dává obyčejně dostatečně přesné řešení rychle, ale obecně takové tvrzení nelze dokázat. Použití heuristického algoritmu je často ospravedlněno neexistencí algoritmu lepšího.
  • Heuristická metoda není metodou přísného důkazu, ale postupem pomáhajícím při hledání důkazů. Studuje skutečně se vyskytující případy objevů a vynálezů a pokouší se z nich odvodit obecné zákonitosti objevování a vynalézání, které by nebyly závislé na konkrétní úloze. Do té míry je empirickou vědou.
  • Využívá výsledky a postupy experimentální psychologie, teorie informace, informační psychologie a neurofyziologie. Heuristické metody lze simulovat na počítačích.