Nettrainers/heuristika

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Heuristika znamená v řečtině "umění objevovat". Má celou řadu definic, podle toho, zda je jejím cílem zlepšení řízení v manažerských systémech, hledání počítačových virů či vytěžování informací v mediálním prostředí.

Jedná se o nestriktní postup (algoritmus) vedoucí ke správnému výsledku dané úlohy. Heuristický algoritmus je obvykle použit jako náhražka striktní metody, která by sice problém řešila přesně podle charakteristiky jevu, ale byla by na úkor toho neefektivní. Např. některé kombinatorické úlohy nelze v reálném čase řešit zatím jinak než použitím heuristiky. Zvláštním typem heuristických postupů jsou i samoučící prostředky, které umožňují mnohem globálněji ovlivňovat chování algoritmu.

Obecná teorie heuristické metody dosud neexistuje. Její rozpracování je společným úkolem pro různě vědecké disciplíny, jako je např. dialektická logika, matematika, psychologie apod.