Nettrainers/evaluace

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Evaluace je slovo latinského původu. Původním významem je zjišťování silných stránek, životaschopnosti určitého jevu. Do češtiny se dostalo z anglického evaluation (hodnocení). Na základě evaluace může dojít k vnitřní přeměně podmínek chodu dané organizace. Pedagogická evaluace ve školství může vést ke změnám ve formě výuky, pedagogické dokumentaci, přístupu ke studentům, k přeměně tematických plánů na modulový systém apod.