Nettrainers/Problémová otázka

Z FI WIKI
Verze z 7. 4. 2006, 14:25; 84.242.95.13 (diskuse)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Jedním z typů otázek používaných v heuristické metodě rozhovoru je problémová otázka. Je to taková otázka, ve které pedagog nenaznačuje cestu řešení. Student ji musí odhalit vlastní myšlenkovou činností.

Příkladem jsou otázky založené na logicko-myšlenkovém postupu komparace. Jaký je rozdíl mezi výrazy kůň a bělouš? Odpověď na tuto otázku má více řešení. Můžeme porovnávat z hlediska významu, slovnědruhové příslušnosti, jmenných kategorií, počtu slabik, počtu hlásek, počtu písmen atd.

Kladení problémových otázek ve výukovém procesu rozvíjí kritické myšlení studujících.