Nettrainers/Problémová otázka

Z FI WIKI
Verze z 26. 3. 2006, 12:03; 84.242.95.197 (diskuse)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Jedním z typů otázek používaných v heuristické metodě rozhovoru je problémová otázka. Je to taková otázka, ve které pedagog nenaznačuje cestu řešení. Student ji musí odhalit vlastní myšlenkovou činností.

Příkladem jsou otázky založené na logicko-myšlenkovém postupu komparace. Porovnejte výrazy kůň a bělouš. Odpověď na tuto otázku má více řešení. Můžeme porovnávat z hlediska významu, slovnědruhové příslušnosti, jmenných kategorií, počtu slabik, počtu hlásek, počtu písmen atd.