Nettrainers/Pedagog

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Slovo pedagog pochází z řeckého slova paidagogos. To byl otrok, který se staral o výchovu mladších dětí a mezi jeho povinnosti patřilo je mimo jiné je trestat, vést ke kázni a také je doprovázet ke skutečnému učiteli - kterému se říkalo didaskalos. Až ten je uváděl do skutečné moudrosti.