Nettrainers/Kritické myšlení

Z FI WIKI
Verze z 5. 4. 2006, 02:11; Lore (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Kritické myšlení vychází z konstruktivistického směru v kognitivní psychologii a pedagogice. Podle něj člověk při smysluplném učení nepřijímá hotové poznatky, ale spíše vytváří, konstruuje nové na základě již dříve získaných vědomostí a zkušeností.

Mezi myšlenkové operace, které se účastní procesu kritického myšlení, patří zejména rozbor analýza, srovnávání komparace, shrnutí syntéza a hodnocení evaluace.

Kritické myšlení se při řešení problému uplatňuje například při vyhledávání a zpracovávání informací. Při vyhledávání informací dochází k posuzování jejich relevance vzhledem k řešení daného problému na základě jejich rozboru a porovnání. Při zpracovávání relevantních informací pak následuje jejich shrnutí a vyhodnocení.

Kritické myšlení pomáhá studujícím v procesu prohlubování znalostí a zdokonalování dovedností. Vede je k odhalování souvislostí a vytváření vlastních názorů, což přispívá k hlubšímu pochopení učiva.

http://www.kritickemysleni.cz