Nettrainers/Kritické myšlení: Porovnání verzí

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 3: Řádka 3:
 
Mezi myšlenkové operace, které se účastní procesu kritického myšlení, patří zejména rozbor ([http://kore.fi.muni.cz:5080/wiki/index.php/Nettrainers/Anal%C3%BDza analýza]) , srovnávání ([http://kore.fi.muni.cz:5080/wiki/index.php/Nettrainers/Komparace komparace]), shrnutí ([http://kore.fi.muni.cz:5080/wiki/index.php/Nettrainers/synt%C3%A9za syntéza]) a hodnocení ([[evaluace]]).  
 
Mezi myšlenkové operace, které se účastní procesu kritického myšlení, patří zejména rozbor ([http://kore.fi.muni.cz:5080/wiki/index.php/Nettrainers/Anal%C3%BDza analýza]) , srovnávání ([http://kore.fi.muni.cz:5080/wiki/index.php/Nettrainers/Komparace komparace]), shrnutí ([http://kore.fi.muni.cz:5080/wiki/index.php/Nettrainers/synt%C3%A9za syntéza]) a hodnocení ([[evaluace]]).  
  
Kritické myšlení se při řešení problému uplatňuje například při vyhledávání a zpracovávání [[informace|informací]]. Při vyhledávání informací dochází k posuzování jejich významnosti (relevance) vzhledem k řešení daného problému na základě jejich rozboru a porovnání. Při zpracovávání relevantních informací pak následuje jejich shrnutí a vyhodnocení.
+
Kritické myšlení se při řešení problému uplatňuje například při vyhledávání a zpracovávání [[informace|informací]]. Při vyhledávání informací dochází k posuzování jejich [[relevance]] vzhledem k řešení daného problému na základě jejich rozboru a porovnání. Při zpracovávání relevantních informací pak následuje jejich shrnutí a vyhodnocení.
  
 
Kritické myšlení pomáhá studujícím v procesu prohlubování znalostí a zdokonalování dovedností. Vede je k odhalování souvislostí a vytváření vlastních názorů, což přispívá k hlubšímu pochopení učiva.
 
Kritické myšlení pomáhá studujícím v procesu prohlubování znalostí a zdokonalování dovedností. Vede je k odhalování souvislostí a vytváření vlastních názorů, což přispívá k hlubšímu pochopení učiva.
  
 
http://www.kritickemysleni.cz
 
http://www.kritickemysleni.cz

Verze z 3. 4. 2006, 01:21

Kritické myšlení vychází z konstruktivistického směru v kognitivní psychologii a pedagogice. Podle něj člověk při smysluplném učení nepřijímá hotové poznatky, ale spíše vytváří, konstruuje nové na základě již dříve získaných vědomostí a zkušeností.

Mezi myšlenkové operace, které se účastní procesu kritického myšlení, patří zejména rozbor (analýza) , srovnávání (komparace), shrnutí (syntéza) a hodnocení (evaluace).

Kritické myšlení se při řešení problému uplatňuje například při vyhledávání a zpracovávání informací. Při vyhledávání informací dochází k posuzování jejich relevance vzhledem k řešení daného problému na základě jejich rozboru a porovnání. Při zpracovávání relevantních informací pak následuje jejich shrnutí a vyhodnocení.

Kritické myšlení pomáhá studujícím v procesu prohlubování znalostí a zdokonalování dovedností. Vede je k odhalování souvislostí a vytváření vlastních názorů, což přispívá k hlubšímu pochopení učiva.

http://www.kritickemysleni.cz