Nettrainers/Digitální rozdělení společnosti

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Digitální rozdělení společnosti existuje jak v http://www.pruvodce.com/, tak i v jiných státech a zřejmě v nejbližších letech vždy existovat bude. Tento existující jev je jevem zcela přirozeným. Vzniká na jistém stupni vývoje společnosti, podléhá svému vlastnímu vývoji a jeho současný vliv v podmínkách ČR nelze zatím pokládat za příliš významný.

Různí lidé mají různé schopnosti a různé zájmy, různé žebříčky hodnot a různé životní cíle. V podmínkách existujícího digitálního rozdělení společnosti je však podstatné, aby vždy existovala "dostatečně široká a schůdná cesta" pro všechny, kteří skutečně chtějí a mají zájem přejít do skupiny digitálně "dostatečně vzdělaných".

V současné době chybí v naší společnosti zejména důraz na motivační faktory. Bez dostatečné motivace studujících všech věkových kategorií je jakákoliv snaha o vzdělávání lidí neefektivní a míjející se účinkem. Asistované samostudium založené na eLearningu je nesporně dobrým řešením pro většinu cílových skupin a zejména pro vzdělávání dospělých to může být do budoucna řešení optimální.