Nettrainers/Digitální rozdělení společnosti

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Digitální rozdělení společnosti je sociálně ekonomický jev rozštěpení společnosti na skupiny lidí s přístupem k počítači a internetu a bez něj, na lidi schopné využívat informačních a komunikačních technologií a na lidi postrádající tuto schopnost. Existuje jak v ČR, tak i v jiných státech a zřejmě v nejbližších letech vždy existovat bude. Tento existující jev je jevem zcela přirozeným. Vzniká na jistém stupni vývoje společnosti, podléhá svému vlastnímu vývoji a jeho současný vliv v podmínkách ČR nelze zatím pokládat za příliš významný.

Různí lidé mají různé schopnosti a různé zájmy, různé žebříčky hodnot a různé životní cíle. V podmínkách existujícího digitálního rozdělení společnosti je však podstatné, aby vždy existovala "dostatečně široká a schůdná cesta" pro všechny, kteří skutečně chtějí a mají zájem přejít do skupiny digitálně "dostatečně vzdělaných", informačně gramotných.

V současné době chybí v naší společnosti zejména důraz na motivační faktory. Bez dostatečné motivace studujících všech věkových kategorií je jakákoliv snaha o vzdělávání lidí neefektivní a míjející se účinkem. Asistované samostudium založené na e-learningu je nesporně dobrým řešením pro většinu cílových skupin a zejména pro vzdělávání dospělých to může být do budoucna řešení optimální.