Netbeans BlueJ Edition

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Toto "hybridní" vývojové prostředí nemá s BlueJ příliš mnoho společného - v podstatě jde o osekané Netbeans se schopností pracovat nad BlueJ projekty. Aktuální verze je založena na NetBeans 5.5.1 a vzhledem k tomu, že veškerá dostupná dokumentace je z roku 2006, tak tento projekt pravděpodobně není dále rozvíjen.

Screenshot

Co z BlueJ chybí?

 • možnost "hrát si s objekty", tzv. "object bench" (jediná možnost, jak spustit napsaný kód, je spustit třídu obsahující metodu main)
 • grafické znázornění vztahů mezi třídami (grafické znázornění tříd samotných dostupné je, ale pouze jako seznam bez vyznačených vzájemných vztahů)

Co oproti BlueJ přináší?

 • kontrolu kódu už během psaní (bez nutnosti kompilace)
 • automatické doplňování kódu
 • možnost používání zkratek při psaní kódu
 • refaktoring
 • možnost "sbalování kódu"
 • lepší možnosti navigace v kódu
 • GUI Builder
 • striktní odlišení běžného spuštění aplikace a spuštění pro ladění
 • standardní Netbeans-like pohled na projekt, který je zejména při větším počtu tříd nebo balíků přehlednější
 • možnost konverze BlueJ projektu na plnohodnotný Netbeans projekt