NetBeans platform

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Aplikační rámce RCP

 • Při vývoji aplikací je často nutné řešit obecné problémy, které přímo nesouvisí s problémovou doménou.
 • Proto se používají tzv. aplikační rámce (framework), které poskytují obecnou infrastrukturu a umožňují vývojaři zaměřit se na řešení vlastního problému.
 • V oblasti GUI aplikací se objevují tzv. aplikační rámce RCP (Rich Client Platform).

NetBeans platform

 • Modulární architektura, aplikace jsou vytvářeny jako sady modulů.
 • Existuje řada aplikací, které platformu používají (např. vývojové nástroje NetBeans IDE, Java Sun Studio Enterprise, Java Sun Studio Creator 2, Java Sun Studio, ale i jiné typy aplikací).

Co platforma poskytuje

 • Podporu pro správu modulů, standardní mechanismy pro komunikaci mezi moduly apod.
 • Správu oken
 • Správu akcí (včetně přidávání do menu, toolbaru, přiřazování horkých kláves apod.)
 • Automatická podpora pro JNLP (viz Java Web Start).
 • Nápovědu
 • a řadu dalších užitečných věcí

Základní koncept

 • Souborové systémy - vše je soubor, moduly komunikují mezi sebou i s jádrem platformy zejména prostřednictvím systémového souborového systému.
 • Akce - operace, které aplikace poskytuje.
 • Uzly - reprezentují data a objekty, s nimiž se v aplikaci pracuje.
 • Explorer - umožňuje zobrazovat data reprezentované jednotlivými uzly, modifikovat jejich vlastnosti a provádět s nimi různé operace.

Jak začít

 • Tutoriály a dokumentace na stránkách projektu. (http://platform.netbeans.org/)
 • Diplomová práce Tomáše Kyjovského (https://is.muni.cz/auth/th/72682/fi_b/)
 • Tim Boudreau, Jesse Glick, Simeon Greene, Vaugh Spurlin, Jack Woehr: NetBeans The Definitive Guide. 1. vyd. Sebastopol, CA, USA : O'Reilly & Associates, Inc., 2003. ISBN 0-596-00280-7.
 • Patrick Keegan, Ludovic Champenois, Gregory Crawley, Charlie Hunt, Christopher Webster: NetBeans(TM) IDE Field Guide : Developing Desktop, Web, Enterprise, and Mobile Applications (2nd Edition). Prentice Hall PTR; 2 edition (May 9, 2006). ISBN 0132395525.