Motivace

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Motivace je soubor pohnutek podněcujících k určité činnosti, k určitému cíli. Jde o psychologický proces vedoucí k energetizaci organismu. Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech skutečností – radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal. Motivy jsou osobní příčiny určitého chování – jsou to pohnutky aktivizující chování.