Lore/BcDp

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Bakalářské práce

 1. Jakub Bednář, učo 143439 - Moderní principy DMS [1]
 2. Martin Mrázik, učo 173114 - Standardy v oblasti webových služeb [2]
 3. Jiří Bartoš, učo 72523 - System pro monitorování aktualizací [3]

Diplomové práce

 1. Jiří Novák, učo 98711 - Analýza RIA metod a technik [4]
 2. Jiří Kolář, učo 72655 - Business Activity Monitoring [5]
 3. Jan Schuma, učo 98629 - Business Intelligence [6]
 4. Tibor Macura, učo 73149 - Business Process Mamagement System 2.0 [7]
 5. Marek Baluch mail - Modernizace xslt2 [8]
 6. Roman Laštovička mail - Návrhové vzory v servisně-orientovaných architekturách [9]
 7. Pavel Beneš mail - Servisně komponentová architektura [10]
 8. Lukáš Vinter mail - Servisně-orientované CRM systémy [11]
 9. Ondřej Holeček, učo 39438 - Optimalizace BitTorrent protokolu v projektu AllPeers [12]
 10. Jan Dancinger mail - Využití BPEL v servisně-orientovaných architekturách [13]
 11. Marek Posolda, učo 60575 - Procesně orientovaný portál [14]
 12. Jiří Janák, učo 60778 - Issue Tracking Systems [15]
 13. Bruno Križan, učo 98838 - SOA Governance [16]

Hotové práce

Bakalářské práce

 1. Ondřej Božek, učo 139719 - Údržba a modernizace webových projektů
 2. Stanislav Petrů, učo 173394 - Systém pro podporu rozdování výběru metodiky vývoje SW
 3. Daniel Tovarňák, učo 172673 - Orchestrizace komunikace na ESB
 4. Vitaliy Zabirzhevskyy, učo 99371 - Procesně orientovaný systém pro správu úkolů
 5. Luboš Rychtecký, učo 172851 - Hierarchické zobrazení wiki stránek ve formátu Mindmap
 6. Martin Turek, učo 173119 - Digitalní podepisování XML
 7. Jiří Ťápal, učo 173427 - Deploy aplikací do Java aplikačních serveru
 8. Michal Kafka, učo 143303 - Systém pro generování objednávek
 9. Michal Potfaj, učo 140462 - Propojení issue tracking a project management systémů
 10. Pavel Župka, učo 98854 - Systém pro evidenci akcí
 11. Lukáš Strmiska, učo 143336 - Systém pro sledování chyb v J2EE
 12. Lukáš Smiga, učo 39236 - Systém pro řízení lidských zdrojů
 13. Ivana Poulová, učo 140498 - Hudební přehrávač v Java ME
 14. Ondřej Bechný, učo 73071 - Systém pro podporu komunitního vzdělávání
 15. Lukáš Spurný, učo 73192 - FO styly pro učební materiály
 16. Tomáš Stuchlý, učo 60359 - Informační systém úřadu
 17. Tomáš Časar, učo 98739 - Portál pro transformaci PDF souborů
 18. Bruno Križan, učo 98838 - Servlet/JSP kontejnery
 19. Jan Vondrouš, učo 99193 - Systém pro automatickou konverzi formátu Wiki
 20. Lukáš Vinter, učo 99127 - Tvorba moderních aplikací v Java SE
 21. Michal Svora, učo 73394 - Analýza portálů na propagaci cestovního ruchu
 22. Pavel Drozd, učo 72889 - Aplikace na úpravy DocBookových dokumentů
 23. Jan Géryk, učo 72902 - Aplikace na úpravy DocBookových dokumentů
 24. Pavel Šafář, učo 73395 - Front-end k autorské části e-learningového systému
 25. Lubor Nosek, učo 72724 - Jakarta Struts - rozhraní pro efektivní tvorbu webových aplikací v JSP
 26. Stanislav Hybášek, učo 50765 - Programování jednočipu
 27. Vladimír Hloušek, učo 72599 - Řešení podnikové sítě na bázi Linuxu
 28. Juraj Vnenčák, učo 60819 - Řešení podnikové sítě na bázi Linuxu
 29. Branislav Maďar, učo 50844 - Systém pro zajišťování běhu systémových služeb
 30. Jan Brchaň, učo 39179 - Tvorba moderních aplikací v jazyce Groovy
 31. Milan Zázrivec, učo 60716 - XSL-FO styly pro bakalářské a dipomové práce v DocBooku

Diplomové práce

 1. Martin Kyral, učo 60329 - Paralelní genetické algoritmy
 2. Jan Vondrouš, učo 99193 - Renovace MVC frameworků
 3. Tomáš Polešovský, učo 72753 - Využití genetickych algoritmů v enviromentálním IS
 4. Martin Doložílek, učo 60639 - Objektové cachovaní v Javě
 5. Ondřej Životský, učo 60723 - Šifrování komunikace mobilních zařízení pomocí Java ME
 6. Vlastimil Šeliga, učo 3191 - Distribuované výpočty u servisně orientovaných architektur
 7. Ota Kadlec, učo 60843 - Informační systému pro administraci pohybů letadel
 8. Vladimír Schreiner, učo 60471 - Implementace SOA pomocí moderních ICT principů
 9. Pavel Šafář, učo 73395 - Využítí BPEL technologie pro tvorbu webových aplikací
 10. Petr Šmíd, učo 60875 - Soudobé možnosti modulární dekompozice servisně-orientovaných webových aplikací
 11. Jan Kuběja, učo 60858 - Perzonalizace a profilovaní vyhledávání vědeckých publikací
 12. Petr Klemšinský, učo 50710 - Návrh systému pomocí MDA
 13. Jakub Ďurovec, učo 60925 - Komponentová zapouzdřenost webových aplikací
 14. Jakub Mahdal, učo 3587 - Moderní rámce pro tvorbu webových aplikací
 15. Libor Šubčík, učo 50868 - Moderní způsoby zajištění perzistence dat u J2EE aplikací
 16. Jiří Běl, učo 4193 - Analýza a implementace datového úložiště pro vyhledávací systém nad elektronickými zdroji Masarykovy univerzity
 17. Rostislav Svoboda, učo 51666 - Automatické zpracování informací webových portálů
 18. Miroslav Behan, učo 4318 - IS pro síť prodejen GSM zařízení
 19. Tomáš Svoboda, učo 44301 - Klastrování a rozdělování zátěže u J2EE aplikací
 20. Marek Cikánek, učo 39276 - Reinženýrství a modernizace existujících softwarových systémů
 21. Milan Jedlička, učo 39464 - Využití genetických algoritmů při optimalizaci výběru sanačních technologií