Landscape:Notes

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Ekonomicko správní fakulta

možnosti potenciálů z z pohledu ekonomie

 • cena pozemku
 • turismus (Dr. Vystoupil), MMR - cestovní ruch

datové zdroje

 • data ze sčítání obyvatel
 • publikace na ESF - Regionální vyhodnocení krajiny (kvalita podnikatelského prostředí v ČR)

informace

 • Potterův model
 • BPEJ
 • regulační plány
 • investiční příležitost, preference firem

Zemědelská fakulta

potenciály

 • produkční potenciál
 • surovinový potenciál
 • rekreační, turistické potenciál
 • stabilizační potenciál
 • zábavový potenciál

informace

 • Seia - oceňování přírodních zrojů
 • Hesenská metoda oceňování VŠE + ČEU, Dr. Soják, Doc. Jílková
 • Hradec Cenia
 • architekt - územní plán
 • Magistrát - ekomapa
 • Výzkumný ústav zemědelský (Kotlářská) - agro-enviromentální program
 • kraje - rozvojové koncepce
 • krajský úřad - rozvojová agentura, GAREP
 • Ekokon - Praha, ekokom.cz, Ing. Petr Balnet, Ph.D., RNDr. Jana Krčmářová 724 209 331
 • Německo - řeky - BSK5
 • AOPK
 • Zeměddělská a vodohospodářská správa
 • Agentura ochrany krajiny (Lidická, vedle Slovanu) - Blanka Mikšíková [1]
 • Zemědělská vodohospodářská správa, Brno

Přírodovědecká fakulta

informace

 • Doc. Polák
 • kartografie - návrh homogeních jednotek, hexagon
 • různé jednotky území
 • ohraničení buněk, cesty - již od dob Římanů, vodní sítě
 • krajináři - metodiky využití krajinného území
 • cellulární automat
 • comway automat
 • ArcScript - knihovna implemtovaných alg. pro ArgView

data

 • Ing. Peňízková - ČUZAK, 2. stanice od Holešovického nádraží
 • Arkdata - Praha, Senda
 • ZABAGED - 1:10000, ČUZAK
 • vojenské mapy
 • Dukovany, expertní systém
 • ČHMU - ALADIN

Literatura

 • Jaromín Demek
 • Milan Konečný - Antropogenní transformace povrchu
 • Cott - Cellular Automata

TODO

 • Doc. Hynek (poslat mail a konzultovat)
 • google - Optimal Landview GIS methodology