LO Repositories

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Konkrétní příklady úložišť

 • Dilleo UHK, Dilleo OSU
  • vyhledávání podle klíčových slov, autora, jazyka, typu objektu, formátu objektu a hodnocení objektu
 • Telmae
  • "EDU Brána" pro jednotné vyhledávání nad obsahem Telmae i Dilleo (pouze podle klíčových slov a typu objektu)
 • eduSource Canada, Lornet
  • kanadské projekty zaměřené na propojení tamních úložišť výukových objektů a zpřístupnění jejich obsahu (eduSource 2002-4, Lornet 2004-9)
  • základem je ECL + XQuery (viz níže), pomocí ECL Gateway ale relativně snadno napojitelné i na jiná řešení
 • Merlot
  • úložiště vyvíjené a spravované California State University (postupně spolu s dalšími US univerzitami) už od roku 1997
  • aktuálně cca 17.000 objektů (včetně 533 v kat. "Computer science" a 821 v kat. "Information technology")
 • LionShare
  • P2P architektura vytvořená a používaná několika US univerzitami. Využívá komunikační protokol Gnutella.
  • projekt je open-source, obsah ale není volně přístupný
 • Edutella
  • P2P architektura pro vyhledávání v metadatových záznamech postavená na RDF
  • od roku 2004 žádné známky dalšího vývoje
 • CORDRA
  • federativní architektura pro propojení různých úložišť založená na kombinaci existujících standardů a specifikací (přístup a-la SCORM)
  • od roku 2005 žádné známky dalšího vývoje
 • EdNA, Ariadne, NIME
 • výzkumné projekty: Globe (propojení Ariadne, Merlot, EdNA, Lornet a NIME)

Dotazování (možnosti pro vyhledávání LO)

Vždy se jedná o čtveřici v podstatě nezávislých problémů:

 1. Metadatové schéma
  • Téměř výhradně aplikační profily standardu LOM (IMS Metadata, CanCore, ...)
 2. Jazyk určující zápis a sémantiku dotazu nad metadatovým schématem (query language)
  • Pouze podle klíčových slov
   • VSQL
   • Google query syntax
   • Lucene text search syntax
  • Vyhledávání zahrnující metadatové kategorie
   • XQuery nad LOM XML binding
   • PLQL (ProLearn Query Language, úrovně 0-2)
 3. Aplikační rozhraní (položení dotazu, získání výsledků, ...)
 4. Realizace API
  • téměř výhradně Web services
  • HTTP (dotaz je předáván formou HTTP GET requestu)
  • JMS

Často jsou zmiňovány také knihovnické standardy SRW/SRU (API+realizace nad HTTP/SOAP) a CQL (Common Query Language, dotazovací jazyk), které ale do oblasti LOR nepronikly a uvádějí se pouze pro srovnání.

Užitečné odkazy