Jazyky

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Důležité:

Od podzimu 2011 dochází k přesunu tohoto seznamu pod hlavičku Centra jazykového vzdělávání MU a jeho integraci do nového projektu Virtuální jazykové studovny, za aktivní účasti jeho původního tvůrce.

Již nyní vás zveme k návštěvě Virtuální jazykové studovny, která nabízí i mnohé další zdroje ke studiu a výuce jazyků na univerzitě i na internetu.

Poznámka: Doplňování a aktualizace informací na této stránce jsou až do jejího uzavření nadále vítány.


Motto: Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem.

Tato stránka si klade za cíl podat přehled možností studia cizích jazyků jako volitelných předmětů v rámci studia na Masarykově univerzitě (MU), tedy nevážících se na konkrétní filologický studijní obor. Podmínkou pro zařazení předmětu na seznam je, aby byl dostupný minimálně studentům jedné celé fakulty, ideálně pak všem studentům univerzity bez omezení. Seznam vznikl na přelomu let 2006/2007 z iniciativy skupiny studentů FI a FF MU, jako reakce na dosavadní absenci podobného přehledu, která značně znesnadňovala studentům celé univerzity orientaci v její jazykové nabídce. Jedná se o seznam neoficiální, sestavovaný převážně studenty samotnými, převážně na základě vlastních zkušeností s popisovanými předměty. Uvědomujeme si, že takový seznam zřejmě nikdy nebude kompletní – rozšiřující a upřesnující informace, ať už od akademických pracovníků či studentů samých, proto rádi přivítáme emailem – kontaktní osobou je Marek Blahuš (anon). Tímtéž způsobem nás můžete kontaktovat i v případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo návrhů ke zlepšení naší činnosti či její propagaci. Oficiální adresa tohoto internetového přehledu je http://jazyky.blahus.cz/

Byl vám tento seznam užitečný? Našli jste v něm zajímavý předmět a třeba si jej poté i zapsali? Dejte nám vědět, podělte se s námi o své zkušenosti! Jsou nezbytné jak ke stálé aktualizaci seznamu, tak i abychom my (a univerzita) věděli, že o přehlednou nabídku výuky cizích jazyků je zájem! Pište na e-mail uvedený výše. Jsme vděčni za každou reakci.

Obsah

ALB Albánština

FF:BK_01 Albánština pro začátečníky

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. et Mgr. Martin Surovčák (anon)
semestr: podzim, nepravidelně
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: Kurz je zaměřen na současnou spisovnou albánštinu (shqipja standarde), přičemž důraz bude kladen hlavně na praktický jazyk. Studenti proniknou do základů albánské gramatiky (nominální paradigmata a nejfrekventovanější slovesné tvary) a budou schopni říci o sobě několik vět albánsky a reagovat na jednoduché otázky.
materiály: ?
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 18:30, 22. 4. 2014 (UTC)

FF:BK_02 Albánština pro mírně pokročilé

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. et Mgr. Martin Surovčák (anon)
semestr: jaro, nepravidelně
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: Tento kurz navazuje na albánštinu pro začátečníky. Důraz bude kladen především na obohacování slovní zásoby z různých tematických okruhů, její aktivní použití v konverzačních situacích a poznávání albánských reálií. Kromě toho si posluchači rozšíří i znalosti gramatiky.
materiály: ?
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 18:30, 22. 4. 2014 (UTC)

ARA Arabština

FF:RLB100 Arabština I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Hana Nováková, Ph.D. (anon), PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: Předmětem části I je seznámení s ortografií, fonetikou a základními rysy morfologií.
materiály: ?
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 18:30, 22. 4. 2014 (UTC)

FF:RLB101 Arabština II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Miroslav Melčák (anon), PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (anon)
semestr: jaro, nepravidelně
přístupnost: RLB100, zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: Předmětem části II je ukončení výkladu morfologie a základy syntaxe.
materiály: ?
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 18:30, 22. 4. 2014 (UTC)

FF:RLB102 Arabština III

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Hana Nováková, Ph.D., CSc (anon), PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: RLB101, zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: Předmětem části III je struktura slovesného systému a obtížnější gramatické jevy.
materiály: ?
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 18:30, 22. 4. 2014 (UTC)

FF:RLB103 Arabština IV

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Hana Nováková, Ph.D., CSc (anon), PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: RLB102, zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: Předmětem části IV je četba jednoduchých náboženských textů.
materiály: ?
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 18:40, 22. 4. 2014 (UTC)

FF:PAPVA_10 Základy moderní spisovné arabštiny. Hovorový jazyk IB.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Eva Složilová, M.A. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: Na konci tohoto kurzu bude student schopen číst a psát arabským písmem, tvořit krátké jmenné věty v přítomném čase, používat zdvořilostní fráze a představit se.
materiály: ?
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 18:50, 22. 4. 2014 (UTC)

FF:PAPVA_36 Základy moderní spisovné arabštiny. Hovorový jazyk IIB

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Eva Složilová, M.A. (anon), Mgr. Hana Nováková, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: pokračování kurzu Arabština I, pochopení krátkych úseků mluveného slova, jednoduché sociální interakce, napsat jednoduché texty
materiály: ?
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 18:50, 22. 4. 2014 (UTC)

BEL běloruština

FF:RJ_07 Běloruština pro slavisty I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Siarhei Smatrychenka (anon)
semestr: podzim, nepravidelně
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: základy jazyka formou cvičení a konverzace
materiály: nakopírované od vyučujícího
poznámky:
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 19:00, 22. 4. 2014 (UTC)

FF:RJ_47 Běloruština pro slavisty II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Siarhei Smatrychenka (anon)
semestr: jaro, nepravidelně
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: Běloruština pro slavisty I
náplň: prohlubování základů jazyka na základě vědomostí z prvního semestru
materiály: nakopírované od vyučujícího
poznámky:
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 19:00, 22. 4. 2014 (UTC)

BUL Bulharština

FF:BJ_01 Bulharština pro začátečníky

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Zornica Cvetanova Cvetkova (anon), Mgr. Jana Šupová (anon), Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: Kurz je zaměřen na osvojení základů tohoto jihoslovanského jazyka, jeho písemné i ústní podoby. Studenti by měli získat povědomí o hláskosloví, tvarosloví a skladbě bulharského jazyka a schopnost komunikovat v bulharštině na běžná témata každodenního života.
materiály: ?
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 20:20, 22. 4. 2014 (UTC)

FF:BJ_02 Bulharština pro mírně pokročilé

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Zornica Cvetanova Cvetkova (anon), Mgr. Jana Šupová (anon), Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: Kurz je zaměřen na osvojení základů tohoto jihoslovanského jazyka, jeho písemné i ústní podoby. Studenti by měli získat povědomí o hláskosloví, tvarosloví a skladbě bulharského jazyka a schopnost komunikovat v bulharštině na běžná témata každodenního života.
materiály: ?
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 20:30, 22. 4. 2014 (UTC)

FF:BJ_03 Bulharština pro středně pokročilé

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Zornica Cvetanova Cvetkova (anon), Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: Kurz je zaměřen na osvojení základů tohoto jihoslovanského jazyka, jeho písemné i ústní podoby. Studenti by měli získat povědomí o hláskosloví, tvarosloví a skladbě bulharského jazyka a schopnost komunikovat v bulharštině na běžná témata každodenního života.
materiály: ?
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 21:17, 20. 9. 2011 (UTC)

FF:BJ_04 Bulharština pro pokročilé

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Zornica Cvetanova Cvetkova (anon), Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: Seminář je založen na procvičování gramatiky bulharského jazyka a na rozšíření slovní zásoby především formou dialogů ve standardních komunikativních situacích.
materiály: ?
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 20:30, 22. 4. 2014 (UTC)

CAT katalánština

FF:ROM0B001 Katalánština I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Pavlína Švandová (anon), (Mgr. David Utrera Domínguez (anon))
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština, katalánština
předpoklady: znalost nějakého románského jazyka doporučována
náplň: základy jazyka, porozumění jednoduchým textům, skloňování jmen, čísla, datum a čas, časování sloves v přítomném či predpřítomném čase
materiály: pracovní listy, se kterými se v seminárních skupinách pracuje jsou dostupné ke zkopírování v knihovně FF, domácí úkoly jsou z nich či z listů rozdaných na přednášce
poznámky: výuka sestává z dvouhodinového semináře s povinnou účastí každý týden (2 skupiny); stránka předmětu zmiňuje konverzační seminář který byl naposledy vyučován na podzim 2005
reference: Martin Hradil (anon)
poslední revize: 20:32, 14. 12. 2006 (UTC)

FF:ROM0B101 Katalánština II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. David Utrera Domínguez (anon), Mgr. Pavlína Švandová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: katalánština
předpoklady: FF:ROM0B001
náplň: konverzace, čtení, poslechy
materiály: ?
poznámky: ?
reference: Martin Hradil (anon)
poslední revize: 20:32, 14. 12. 2006 (UTC)

FF:ROM0B003 Katalánština III

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. David Utrera Domínguez (anon), Mgr. Pavlína Švandová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: katalánština
předpoklady: ROM0B001 && ROM0B101
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: ?
reference: Martin Hradil (anon)
poslední revize: 20:32, 14. 12. 2006 (UTC)

FF:ROM0B110 Katalánština IV

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: (Mgr. David Utrera Domínguez (anon)), Mgr. Pavlína Švandová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: katalánština
předpoklady: ROM0B003
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: na tento předmět navazuje FF:ROM0B111 a FF:ROM0B112 Cvičení katalánského jazyka I a II
reference: Martin Hradil (anon)
poslední revize: 20:32, 14. 12. 2006 (UTC)

DEU němčina

PřF:JNP01 Němčina pro přírodovědce 1

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Marie Mészárosová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: Znalost německého jazyka na úrovni B1.
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: -
reference: Stanislav Filipčík (anon)
poslední revize: 20:50, 22. 4. 2014 (UTC)

PřF:JNP02 Němčina pro přírodovědce 2

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Marie Mészárosová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: Znalost německého jazyka na úrovni B1.
náplň: navazuje na PřF:JNP01
materiály: ?
poznámky: -
reference: Stanislav Filipčík (anon)
poslední revize: 20:50, 22. 4. 2014 (UTC)

PřF:JNP03 Němčina pro přírodovědce 3

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Marie Mészárosová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: Znalost německého jazyka na úrovni B2 - odborný jazyk.
náplň: navazuje na PřF:JNP02
materiály: ?
poznámky: -
reference: Stanislav Filipčík (anon)
poslední revize: 20:50, 22. 4. 2014 (UTC)

PřF:JNP04 Němčina pro přírodovědce 4

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Marie Mészárosová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: Znalost německého jazyka na úrovni B2.
náplň: navazuje na PřF:JNP03
materiály: ?
poznámky: -
reference: Stanislav Filipčík (anon)
poslední revize: 20:50, 22. 4. 2014 (UTC)

FF:CJVN1B/M Německý jazyk pro akademické (a odborné) účely I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web] / IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Jana Vyorálková (anon)
semestr: každý
přístupnost: pro studenty FF a FSS
vyučovací jazyk: němčina
předpoklady: alespoň základní znalost středoškolské němčiny
náplň: cvičení čtení, mluvení a psaní na akademické úrovni, práce s gramatikou a slovní zásobou
materiály: od vyučujícího na ISu
poznámky: kurzy FF:CJVN1B a FF:CJVN1M jsou obsahově stejné, ale zapisují si je studenti bakalářského resp. magisterského studia
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 21:00, 22. 4. 2014 (CET)

FF:CJVN2B/M Německý jazyk pro akademické (a odborné) účely II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web] / IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Jana Vyorálková (anon), Mgr. Alena Světlíková, Ph.D. (anon)
semestr: každý
přístupnost: pro studenty FF a FSS
vyučovací jazyk: němčina
předpoklady: FF:CJVN1B/M
náplň: cvičení čtení, mluvení a psaní na akademické úrovni, práce s gramatikou a slovní zásobou
materiály: od vyučujícího na ISu
poznámky: kurzy FF:CJVN2B a FF:CJVN2M jsou obsahově stejné, ale zapisují si je studenti bakalářského resp. magisterského studia
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 21:00, 22. 4. 2014 (CET)

FI:VV054 Deutsche Sprache für Vorgeschrittene I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Ivana Tulajová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: němčina
předpoklady: Znalost německého jazyka na středoškolské úrovni
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: naposledy vyučováno v semestru podzim 2009
reference: Marek Blahuš (anon)
poslední revize: 20:23, 20. 9. 2011 (CEST)

FI:VV061 Deutsche Sprache für Vorgeschrittene II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Ivana Tulajová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: němčina
předpoklady: Znalost německého jazyka na středoškolské úrovni
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: naposledy vyučováno v semestru jaro 2009
reference: Marek Blahuš (anon)
poslední revize: 20:23, 20. 9. 2011 (CEST)

FF:NJII_7285 Němčina pro negermanisty

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Andrea Eskisan (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: Znalost německého jazyka na úrovni A2.
náplň: Vyučovat budou studenti magisterského studia učitelství německého jazyka pod vedením německé rodilé mluvčí.
materiály: ?
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 21:00, 22. 4. 2014 (CEST)

FF:NJII_7298 Němčina pro negermanisty II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Andrea Eskisan (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: Znalost německého jazyka na úrovni A2.
náplň: Vyučovat budou studenti magisterského studia učitelství německého jazyka pod vedením německé rodilé mluvčí.
materiály: ?
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 21:00, 22. 4. 2014 (CEST)

FF:NJ_MLNEM Mluvená němčina

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mag. phil. Sandra Reitbrecht (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: němčina
předpoklady: Aktivní znalost německého jazyka.
náplň: ?
materiály: ?
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 21:00, 22. 4. 2014 (CEST)

FF:PV1A100 Němčina I. neoborová

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Tereza Frimmerová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: Zvládnutí základů gramatiky německého jazyka, základní slovní zásoby pro běžnou komunikaci a úvod do čtení odborných textů.
materiály: ?
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 21:20, 22. 4. 2014 (CEST)

FF:PV1A100a Němčina II. neoborová

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Tereza Frimmerová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: PV1A100
náplň: Návaznost na PV1A100.
materiály: ?
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 21:20, 22. 4. 2014 (CEST)

FF:PV1A100b Němčina III. neoborová

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Tereza Frimmerová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: PV1A100a
náplň: Návaznost na PV1A100a.
materiály: ?
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 21:20, 22. 4. 2014 (CEST)

EGY egyptština (stará)

FF:OJ204 Písma světa

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: seznámení se staroegyptským písmem a s tím i se základy jazyka
materiály: od vyučujícího – kopírovaná učebnice v angličtině
poznámky: informace v ISu se týkají obecnějšího předmětu Písma světa, verze se staroegyptštinou se vyučuje nepravidelně – doporučuji obrátit se na vyučujícího
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 14:51, 29. 6. 2014 (UTC)

ELL novořečtina

FF:REBcA13 Úvod do studia novořečtiny

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Simone Sumelidu (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: vývoj řeckého jazyka, byzantská a novořecká literatura
materiály: přednášky, Slovník spisovatelů: Řecko
poznámky: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
reference: -
poslední revize: 15:00, 29. 6. 2014 (UTC)

ENG angličtina

PdF:ONLINE_A Angličtina online

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: mnoho vyučujících, kontaktní osoba PhDr. Tamara Váňová (anon)
semestr: každý
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština, angličtina
předpoklady: žádné
náplň: samovzdělávání v angličtině na všech úrovních podle poskytnutých materiálů a instrukcí
materiály: e-learningová osnova
poznámky: k zápočtu je třeba nasbírat daný počet bodů na cvičeních, překladech a dalších aktivitách; každý si může vybrat, čemu a na jaké úrovni se bude věnovat; je možné si předmět zapsat opakovaně
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 09:30, 13. 12. 2006 (UTC)

PdF:ZS1BP_AC2A Cvičení z gramatiky on-line - AJ

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Tamara Váňová (anon)
semestr: každý
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština, angličtina
předpoklady: Jediným předpokladem ke studiu v tomto kurzu je rychlé a bezproblémové připojení k internetu a dostatečné znalosti k porozumění čteného textu v angličtině.
náplň: Kurz nabízí procvičování gramatiky z volně dostupných a prověřených zdrojů z Internetu formou samostudia bez prezenční výuky pro středně pokročilé studenty angličtiny, kteří ovládají jazyk natolik, že jsou schopni se orientovat v anglicky psaném textu.
materiály: e-learningová osnova
poznámky: -
reference: Jitka Pospíšilová (anon)
poslední revize: 22:54, 20. 9. 2007 (CEST)

FI:VB035 English I

odkazy: IS MUNI (anon) a externí web
vyučující: PhDr. Ivana Tulajová (anon), Mgr. Jiří Šalamoun (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: angličtina, (čeština)
předpoklady: znalost angličtiny na středoškolské úrovni, úspěšné zvládnutí vstupního písemného testu (ukázka obtížnosti zde)
náplň: rozšiřování znalostí gramatiky ze střední školy a slovní zásoby zaměřené především na oblast informačních technologií
materiály: Grammar and vocabulary for first certificate, Discovering Computers 2010
poznámky: výuka sestává z dvojhodinového semináře s povinnou účastí
reference: Stanislav Filipčík (anon), Marek Blahuš (anon)
poslední revize: 16:00, 25. 4. 2014 (UTC)

FI:VB036 English II

odkazy: IS MUNI (anon) a externí web
vyučující: PhDr. Ivana Tulajová (anon), Mgr. Jiří Šalamoun (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: angličtina, (čeština)
předpoklady: FI:VB035 nebo souhlas vyučujícího
náplň: rozšiřování znalostí gramatiky ze střední školy a slovní zásoby zaměřené především na oblast informačních technologií
materiály: Grammar and vocabulary for first certificate, Discovering Computers 2010
poznámky: výuka sestává z dvojhodinového semináře s povinnou účastí
reference: Stanislav Filipčík (anon), Marek Blahuš (anon)
poslední revize: 16:10, 25. 4. 2014 (UTC)

FI:VB001 Specialist English

odkazy: IS MUNI (anon) a externí web
vyučující: PhDr. Ivana Tulajová (anon), Mgr. Jiří Šalamoun (anon), Mgr. Eva Trumpešová - Rudolfová (anon)
semestr: jaro, podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: angličtina
předpoklady: FI:VB035 a FI:VB036, nebo podobné znalosti
náplň: písemná a ústní zkouška z odborné angličtiny v rozsahu kurzů FI:VB035 a FI:VB036
materiály: příslušné materiály kurzů FI:VB035 a FI:VB036 a připravená vlastní krátká prezentace na téma související s informačními technologiemi
poznámky: uskutečňuje se ve zkouškovém období; lze zapsat ve stejný semestr jako FI:VB036
reference: Marek Blahuš (anon)
poslední revize: 16:20, 25. 4. 2014 (UTC)

FI:VB037 Writing in English

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Ivana Tulajová (anon), Mgr. Jiří Šalamoun (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: angličtina
předpoklady: FI:VB001
náplň: aktivní zvládnutí jazykových a akademických dovedností v písemné formě
materiály: zapsaným studentům jsou přístupné v elektronické formě v ISu
poznámky: předmět si smí zapsat nejvýše 20 studentů
reference: Stanislav Filipčík (anon)
poslední revize: 00:56, 11. 12. 2006 (UTC)

FI:VB038 English conversation

odkazy: IS MUNI (anon) a externí web
vyučující: Mgr. Martin Dvořák, Ph.D. (anon), PhDr. Ivana Tulajová (anon)
semestr: jaro, podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: angličtina
předpoklady: FI:VB001
náplň: aktivní zvládnutí jazykových a akademických dovedností v mluvené formě
materiály: viz externí web
poznámky: předmět si smí zapsat nejvýše 15 studentů; naposledy vypisován na jaro 2010
reference: Stanislav Filipčík (anon)
poslední revize: 16:20, 25. 4. 2014 (UTC)

FI:VB039 English I - seminar

odkazy: IS MUNI (anon) a externí web
vyučující: Bc. Vendula Veselá (anon), PhDr. Ivana Tulajová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: angličtina
předpoklady: současný zápis FI:VB035 nebo souhlas vyučujícího
náplň: podpůrný kurz pro studenty FI:VB035, zaměřený především na procvičování gramatiky a rozšiřování slovní zásoby
materiály:
poznámky: dvouhodinové semináře s povinnou účastí každý týden, navazují na sebe probíranou resp. procvičovanou látkou
reference: Karel Štěpka (anon)
poslední revize: 16:25, 25. 4. 2014 (UTC)

FI:VB040 English II - seminar

odkazy: IS MUNI (anon) a externí web
vyučující: PhDr. Ivana Tulajová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: angličtina
předpoklady: současný zápis FI:VB036 nebo souhlas vyučujícího
náplň: podpůrný kurz pro studenty FI:VB036, zaměřený především na procvičování gramatiky a rozšiřování slovní zásoby
materiály:
poznámky: dvouhodinové semináře s povinnou účastí každý týden, navazují na sebe probíranou resp. procvičovanou látkou
reference: Karel Štěpka (anon)
poslední revize: 16:25, 25. 4. 2014 (UTC)

PřF:JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Hana Ševečková, M.A. (anon) – garant
semestr: každý
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: angličtina
předpoklady: znalost angličtiny na úrovni B2
náplň: procvičování gramatiky + základ odborné angličtiny
materiály: od vyučujícího
poznámky: lze uznat na základě FCE nebo malé státnice; na předmět navazuje PřF:JA003
reference: informace pouze z ISu a z vašich ohlasů – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 16:25, 25. 4. 2014 (UTC)

PdF:AJ_AFIT Anglosaská filmová tvorba

odkazy: IS MUNI (anon) a externí web
vyučující: Mgr. Zdeněk Janík, M.A. (anon)
semestr: jaro, podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: angličtina
předpoklady: schopnost porozumět filmům v anglickém jazyce
náplň: jednou za čtrnáct dní ve večerních hodinách nepovinné promítání anglickojazyčného filmu, zakončeno odevzdáním eseje v anglickém jazyce na téma některého z filmů za podmínky účasti v alespoň dvou elektronických diskuzních fórech k promítaným filmům
materiály: -
poznámky: kompletní rozvrh promítání i s dodatečnými informacemi k filmům se nenachází v ISu, ale v Moodlince (viz externí odkaz)
reference: Marek Blahuš (anon)
poslední revize: 01:54, 11. 12. 2006 (UTC)

FF:CJVA1B/M Anglický jazyk pro akademické (a odborné) účely I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web] / IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Ivana Malovičová (anon) – garant
semestr: každý
přístupnost: pro studenty FF a FSS
vyučovací jazyk: angličtina
předpoklady: alespoň základní znalost středoškolské angličtiny, vstupní test
náplň: na začátku test, zda student dosahuje potřebné úrovně; v průběhu semestru práce s materiály na určitá akademická témata – slovní zásoba + procvičování gramatiky; každý student musí udělat prezentaci na vybrané téma; na konci test z probraných slovíček a gramatiky
materiály: od vyučujícího na ISu
poznámky: možnost vybrat si seminární skupinu "samostudium" – bez docházky během semestru, nutno pouze udělat prezentaci a napsat závěrečný test ve zkouškovém období; kurzy FF:CJVA1B a FF:CJVA1M jsou obsahově stejné, ale zapisují si je studenti bakalářského resp. magisterského studia
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 19:35, 21. 1. 2007 (CET)

FF:CJVA2B/M Anglický jazyk pro akademické (a odborné) účely II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web] / IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Ivana Malovičová (anon) – garant
semestr: každý
přístupnost: pro studenty FF a FSS
vyučovací jazyk: angličtina
předpoklady: FF:CJVA1B/M
náplň: navazuje na FF:CJVA1B/M; v průběhu semestru práce s materiály na určitá akademická témata – slovní zásoba + procvičování gramatiky; každý student musí udělat prezentaci na vybrané téma; na konci test z probraných slovíček a gramatiky
materiály: od vyučujícího na ISu
poznámky: možnost vybrat si seminární skupinu "samostudium" – bez docházky během semestru, nutno pouze udělat prezentaci a napsat závěrečný test ve zkouškovém období; kurzy FF:CJVA2B a FF:CJVA2M jsou obsahově stejné, ale zapisují si je studenti bakalářského resp. magisterského studia
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 19:35, 21. 1. 2007 (CET)

EPO esperanto

PdF:SZ9BP_CJE1 Cizí jazyk - esperanto 1

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Ing. Josef Vojáček, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: od úplných základů jazyka se získají znalosti postačující na běžné používání
materiály: postupuje se podle videokurzu Mazi en Gondolando, učební texty vyučující zapůjčí, pracovní sešit lze zakoupit v knihkupectví PdF
poznámky: informace a učební materiály k esperantu zdarma nabízí i Česká esperantská mládež, resp. její Brněnský klub, naposledy vyučováno v semestru podzim 2009
reference: Marek Blahuš (anon)
poslední revize: 21:15, 20. 9. 2011 (UTC)

PdF:SZ9BP_CJE2 Cizí jazyk - esperanto 2

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Ing. Josef Vojáček, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: znalosti v rozsahu kurzu PdF:SZ9BP_CJE1 nebo jiné podobné základní znalosti esperanta
náplň: prohlubování slovní zásoby a konverzace na různá témata
materiály: postupuje se podle učebnice Petr Chrdle: Esperantem za tři měsíce, kterou lze zapůjčit v knihovně PdF
poznámky: informace a učební materiály k esperantu zdarma nabízí i Česká esperantská mládež, resp. její Brněnský klub, naposledy vyučováno v semestru jaro 2010
reference: Marek Blahuš (anon)
poslední revize: 21:15, 20. 9. 2011 (UTC)

EST estonština

FF:BAX301 Estonština I pro nebaltisty

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Petra Hebedová (anon), Anni Tammemägi (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: žádné
náplň: Výuka probíhá prostřednictvím výkladu gramatiky, postupně čtení textů, nácviku jednoduchých konverzací, poslechů.
materiály: Pesti, Mall – Ahi, Helve 2001: E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile. Tallinn: Tea., od vyučujícího
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:15, 25. 4. 2014 (UTC)

FF:BAX302 Estonština pro nebaltisty II.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Petra Hebedová (anon), Anni Tammemägi (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: BAX301
náplň: morfologie sloves, minulé časy, slovesné způsoby, postpozice, číslovky, užívání pádů, četba textů, konverzace, gramatická cvičení
materiály: Pesti, Mall – Ahi, Helve 2001: E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile. Tallinn: Tea., od vyučujícího
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:15, 25. 4. 2014 (UTC)

FF:BAX303 Estonština III pro nebaltisty

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Bc. Lucie Kuchařová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: BAX302
náplň: marginální pády, objekt, partitiv plurálu, imperativ, komparativ a superlativ, četba, konverzace, poslech
materiály: Pesti, Mall – Ahi, Helve 2001: E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile. Tallinn: Tea., od vyučujícího
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:15, 25. 4. 2014 (UTC)

FF:BAX304 Estonština pro nebaltisty IV.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Petra Hebedová (anon), Bc. Lucie Kuchařová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: BAX303
náplň: pasivum, participia, řadové číslovky, konverzace, četba textů, gramatická cvičení
materiály: Pesti, Mall – Ahi, Helve 2001: E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile. Tallinn: Tea., od vyučujícího
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:15, 25. 4. 2014 (UTC)

FF:BA435 Estonština: konversace I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Petra Hebedová (anon), Mgr. Linda Püssa (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady:
náplň: konverzace, nácvik výslovnosti, poslech
materiály:
poznámky: předmět byl naposled vyučován v semestru jaro 2010
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:15, 25. 4. 2014 (UTC)

EUS baskičtina

FF:ROM0B113 Baskický jazyk I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Ainara Maya Urroz (anon)
semestr: každý
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: žádné
náplň: úplné základy jazyka
materiály: od vyučujícího
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:25, 25. 4. 2014 (UTC)

FF:ROM0B116 Baskický jazyk II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Ainara Maya Urroz (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: ROM0B113 Baskický jazyk I
náplň: základy jazyka v návaznosti na ROM0B113
materiály: od vyučujícího
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:25, 25. 4. 2014 (UTC)

FF:ROM0B113a Baskický jazyk III

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Ainara Maya Urroz (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: ROM0B116 Baskický jazyk II
náplň: základy jazyka v návaznosti na ROM0B116
materiály: od vyučujícího
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:25, 25. 4. 2014 (UTC)

FF:ROM0B114b Baskický jazyk IV

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Ainara Maya Urroz (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: ROM0B113a Baskický jazyk III
náplň: základy jazyka v návaznosti na ROM0B113a
materiály: od vyučujícího
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:25, 25. 4. 2014 (UTC)

FF:ROM0B125 Baskický film

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Ainara Maya Urroz (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady:
náplň: Seznámit se s touto méně známou kinematografi a jejím prostřednictvím poznat nejen kulturu země Basků, ale také si zdokonalit své jazykové znalosti.
materiály:
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:30, 25. 4. 2014 (UTC)

FF:ROM0B114a Baskická literatura I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Ainara Maya Urroz (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady:
náplň:
materiály:
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:30, 25. 4. 2014 (UTC)

FF:ROM0B124 Baskická literatura II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Ainara Maya Urroz (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady:
náplň:
materiály:
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:30, 25. 4. 2014 (UTC)

FIN finština

FF:BA101F Finština. Jazykový kurs A1: výklad systému

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Michal Kovář (anon), Mgr. Petra Hebedová (anon)
semestr: podzim, nepravidelně
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: BA104F
náplň: přehled struktury a gramatiky finštiny
materiály: od vyučujícího
poznámky: na předmět navazují Jazykový kurs A2 – jaro (BA102F), Jazykový kurs A3 – podzim (BA201F) a Jazykový kurs A4 – jaro (BA202F)
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 15:30, 29. 6. 2014 (UTC)

FF:BA103F Finština. Jazykový kurs B1: praktikum

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Michal Kovář (anon), Mgr. Petra Hebedová (anon)
semestr: lichý podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: základy finštiny formou cvičení
materiály: od vyučujícího, učebnice Hilkka Lindroos: Finština nejen pro samouky
poznámky: na předmět navazují Praktikum B2 – jaro (BA104F), Praktikum B3 – podzim (BA203F), Praktikum B4 – jaro (BA204F), Praktikum B5 – podzim (BA303F) a Praktikum B6 – jaro (BA304F)
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 15:30, 29. 6. 2014 (UTC)

FF:BA205F Finština. Jazykový kurs C3: četba

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Michal Kovář (anon), Mgr. Petra Hebedová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: A2: Výklad systému a B2: Praktikum (zkouška ze dvou semestrů)
náplň: čtení a rozbor finských textů, práce s překladem
materiály: od vyučujícího
poznámky: na předmět navazují Četba C4 – jaro (BA206F), Četba C5 – podzim (BA305F) a Četba C6 – jaro (BA306F)
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 15:30, 29. 6. 2014 (UTC)

FF:BA205F Finština. Jazykový kurs D1: intensivní cvičení

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Michal Kovář (anon), Mgr. Petra Hebedová (anon)
semestr: lichý podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: současně zapsáno B1: Praktikum
náplň: důraz na výslovnost a četbu
materiály: ?
poznámky: na předmět navazují Intensivní cvičení D2 – sudé jaro (BA106F), Intensivní cvičení D3 – sudý podzim (BA207F), Intensivní cvičení D4 – liché jaro (BA208F), Intensivní cvičení D5 – lichý podzim (BA307F) a Intensivní cvičení D6 – sudé jaro (BA308F)
reference: -
poslední revize: 15:50, 29. 6. 2014 (UTC)

FF:BAX201 Finština pro nefinštináře I.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Petra Hebedová (anon), Mgr. Kateřina Kollerová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU, předmět není určen studentům oboru Baltistika
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: Kurz je zaměřen především prakticky, cílem je osvojení si základních jazykových dovedností.
materiály: textové materiály od vyučujícího dostupné v ISu - především skeny učebnice Finština pro samouky, nakl. LEDA (Mgr. Hofírková)
poznámky:
reference: Karel Viktorin (anon)
poslední revize: 15:12, 29. 6. 2014 (UTC)

FF:BAX202 Finština pro nefinštináře II.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Petra Hebedová (anon), Mgr. Kateřina Kollerová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU, předmět není určen studentům oboru Baltistika
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: BAX201, !BA104F
náplň: Jde o druhou část čtyřsemestrálního kurzu finštiny. Na konci tohoto semestru by měl student být shopen konverzovat na jednoduchá témata, rozumět textu na odpovídající úrovni, používat starší i nově osvojené gramatické jevy a slovní zásobu.
materiály: ?
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 15:20, 29. 6. 2014 (UTC)

FF:BAX203 Finština pro nefinštináře III.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Petra Hebedová (anon), Mgr. Kateřina Kollerová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU, předmět není určen studentům oboru Baltistika
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: BAX202
náplň: Jde o třetí část čtyřsemestrálního kurzu finštiny. Na konci tohoto semestru by měl student být shopen konverzovat na každodenní témata, rozumět textu na odpovídající úrovni, používat starší i nově osvojené gramatické jevy a slovní zásobu.
materiály: ?
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 15:20, 29. 6. 2014 (UTC)

FF:BAX204 Finština pro nefinštináře IV.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Petra Hebedová (anon), Mgr. Jana Zmrzlíková (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU, předmět není určen studentům oboru Baltistika
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: BAX203, !BA104F
náplň: Na konci tohoto kurzu by měl student být schopen dorozumět se finsky ústně a písemně. Měl by rozumět textům odpovídající obtížnosti. Měl by také umět postihnout základní rysy finské gramatiky.
materiály: ?
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 15:20, 29. 6. 2014 (UTC)

FF:BA330F Jazyková praxe ve finštině

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: finský lektor, Mgr. Petra Hebedová (anon), Mgr. Michal Kovář (anon)
semestr: každý semestr
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: finština
předpoklady: znalosti finštiny
náplň: Dvoudenní soustředení. Tento kurz je využíván pro blokovou výuku hostujících lektorů z Finska. Studenti cvičí různé aspekty finštiny v intensivním styku s rodilým mluvčím.
materiály:
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 15:40, 29. 6. 2014 (UTC)

FRA francouzština

PřF:JFP01 Francouzština pro přírodovědce 1

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Alena Světlíková, Ph.D. (anon), Mgr. Marie Šumberová (anon), PhDr. Hana Němcová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: znalost francouzského jazyka na úrovni B1 ERR
náplň: prohlubování znalostí jazyka
materiály: -
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 19:20, 29. 6. 2014 (CET)

PřF:JFP02 Francouzština pro přírodovědce 2

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Alena Světlíková, Ph.D. (anon), PhDr. Hana Němcová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: znalost francouzského jazyka na úrovni B1 ERR plus znalosti v rozsahu PřF:JFP01
náplň: prohlubování znalostí jazyka, navazuje na PřF:JFP01
materiály: -
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 19:20, 29. 6. 2014 (CET)

PřF:JFP03 Francouzština pro přírodovědce 3

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Alena Světlíková, Ph.D. (anon), PhDr. Hana Němcová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: znalost francouzského jazyka na úrovni B1 ERR - odborný jazyk plus znalosti v rozsahu PřF:JFP01 a PřF:JFP02
náplň: prohlubování znalostí jazyka, navazuje na PřF:JFP02
materiály: -
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 19:20, 29. 6. 2014 (CET)

PřF:JFP04 Francouzština pro přírodovědce 4

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Alena Světlíková, Ph.D. (anon), PhDr. Hana Němcová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: znalost francouzského jazyka na úrovni B2 ERR plus znalosti v rozsahu PřF:JFP01, PřF:JFP02 a PřF:JFP03
náplň: prohlubování znalostí jazyka, navazuje na PřF:JFP03
materiály: -
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 19:20, 29. 6. 2014 (CET)

FF:CJVF1B/M Francouzský jazyk pro akademické (a odborné) účely I

odkazy: IS MUNI (anon) a externí web / IS MUNI (anon) a externí web
vyučující: Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: studenti bakalářského studia FF a FSS (FF:CJVF1B) / studenti magisterského studia FF a FSS (FF:CJVF1M)
vyučovací jazyk: čeština, (francouzština)
předpoklady: znalost jazyka na středoškolské úrovni nebo na úrovni učebnice pro samouky
náplň: prohlubování znalostí jazyka
materiály: jsou přístupné v elektronické formě v ISu (viz externí odkazy)
poznámky: kurzy FF:CJVF1B a FF:CJVF1M jsou obsahově stejné, ale zapisují si je studenti bakalářského resp. magisterského studia
reference: -
poslední revize: 19:30, 29. 6. 2014 (CET)

FF:CJVF2B/M Francouzský jazyk pro akademické (a odborné) účely II

odkazy: IS MUNI (anon) a externí web / IS MUNI (anon) a externí web
vyučující: Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (anon)
semestr: každý
přístupnost: studenti bakalářského studia FF a FSS (FF:CJVF2B) / studenti magisterského studia FF a FSS (FF:CJVF2M)
vyučovací jazyk: čeština, (francouzština)
předpoklady: znalost jazyka na středoškolské úrovni nebo na úrovni učebnice pro samouky
náplň: prohlubování znalostí jazyka, navazuje na FF:CJVF1B/M
materiály: jsou přístupné v elektronické formě v ISu (viz externí odkazy)
poznámky: kurzy FF:CJVF2B a FF:CJVF2M jsou obsahově stejné, ale zapisují si je studenti bakalářského resp. magisterského studia
reference: -
poslední revize: 19:30, 29. 6. 2014 (CET)

PdF:FJB_JC1 Jazyková cvičení 1

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (anon), PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: francouzština
předpoklady: úroveň receptivních dovedností B1 a úroveň produktivních dovedností B1
náplň: gramatika, slovní zásoba, frazeologie a práce s texty
materiály: učebnice Francouzština pro začátečníky - Le francais pour vous (lekce 12-22)
poznámky: Doporučuje se zapsat současně s FJB_JC1V. Navazující: Jazyková cvičení 2 (FJB_JC2) – jaro, Jazyková cvičení 3 (FJB_JC3) – podzim, Jazyková cvičení 4 (FJB_JC4) – jaro
reference: -
poslední revize: 20:00, 29. 6. 2014 (CET)

PdF:FJB_JC1V Jazyková cvičení 1V

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (anon), PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: francouzština
předpoklady: úroveň receptivních dovedností B2 a úroveň produktivních dovedností B1
náplň: doplňující kurz k FJB_JC1
materiály: učebnice Francouzština pro začátečníky - Le francais pour vous (lekce 12-22)
poznámky: Zapisuje se současně s FJB_JC1. Navazující: Jazyková cvičení 2V (FJB_JC2V) – jaro, Jazyková cvičení 3V (FJB_JC3V) – podzim, Jazyková cvičení 4V (FJB_JC4V) – jaro
reference: -
poslední revize: 20:00, 29. 6. 2014 (CET)

PdF:FJBV_BF Odborný jazyk - banka a finance

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (anon)
semestr: každý
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: francouzština
předpoklady: -
náplň: e-learning, samostudium odborného jazyka
materiály: e-learning
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 20:00, 29. 6. 2014 (CET)

PdF:FJBV_AD Odborný jazyk - administrativa

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (anon)
semestr: každý
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: francouzština
předpoklady: -
náplň: e-learning, samostudium odborného jazyka
materiály: e-learning
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 20:00, 29. 6. 2014 (CET)

PdF:FJBV_DIP Odborný jazyk - diplomacie

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (anon)
semestr: každý
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: francouzština
předpoklady: -
náplň: e-learning, samostudium odborného jazyka
materiály: e-learning
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 20:00, 29. 6. 2014 (CET)

PdF:FJBV_SE Odborný jazyk - sekretariát

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (anon)
semestr: každý
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: francouzština
předpoklady: -
náplň: e-learning, samostudium odborného jazyka
materiály: e-learning
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 20:00, 29. 6. 2014 (CET)

PdF:FJBV_FPZ1 Francouzština pro začátečníky 1

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Ivana Procházková (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: francouzština
předpoklady: žádné
náplň: Předmět je zaměřen na získávání komunikativních kompetencí na úrovní A1.
materiály: -
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 20:20, 29. 6. 2014 (CET)

PdF:FJBV_FPZ2 Francouzština pro začátečníky 2

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Ivana Procházková (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: francouzština
předpoklady: žádné
náplň: navazuje na FJBV_FPZ1
materiály: -
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 20:20, 29. 6. 2014 (CET)

PdF:FJBV_FPZ3 Francouzština pro začátečníky 3

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: francouzština
předpoklady: žádné
náplň: navazuje na FJBV_FPZ2
materiály: -
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 20:20, 29. 6. 2014 (CET)

PdF:FJMV_KF Kanadská francouzština

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: francouzština
předpoklady: ?
náplň: -
materiály: -
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 20:20, 29. 6. 2014 (CET)

PdF:FJBV_KFJ Kurz francouzského jazyka online

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (anon)
semestr: každý
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: ?
náplň: e-learning
materiály: e-learning
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 20:20, 29. 6. 2014 (CET)

PdF:FJBV_KS1 Komunikační situace 1

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: francouzština
předpoklady: úroveň A2
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 20:30, 29. 6. 2014 (CET)

PdF:FJBV_KS2 Komunikační situace 2

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: francouzština
předpoklady: úroveň A2
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 20:30, 29. 6. 2014 (CET)

ESF:MPJ_JII1Fa Jazyk II/1 - Francouzština

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Marie Červenková, Ph.D. (anon), Mgr. Daniela Veškrnová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: francouzština
předpoklady: Zvládnutí jazykových dovedností, které jsou procvičovány v přípravných kurzech JII/A a JII/B. Student si může ověřit svoje jazykové znalosti vyplněním samovyhodnocovacího online testu.
náplň: obecný jazyk + odborný ekonomický jazyk
materiály: ?
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 20:40, 29. 6. 2014 (CET)

ESF:MPJ_JII2Fb Jazyk II/2 - Francouzština

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Marie Červenková, Ph.D. (anon), Mgr. Daniela Veškrnová (anon), PhDr. Helena Hušková (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: francouzština
předpoklady: Jazyk II/1 - Francouzština
náplň: obecný jazyk + odborný ekonomický jazyk
materiály: ?
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 20:40, 29. 6. 2014 (CET)

GOT gótština

FF:NJII_44 Gótština

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: němčina
předpoklady: žádné
náplň: Vstupní kurz gotského jazyka s důrazem na hláskosloví a tvarosloví a s přihlédnutím na další vývoj germánských jazyků. Četba, překlad a rozbor snadnějších biblických textů.
materiály: od vyučujícího – kopírovaná učebnice a texty k rozboru
poznámky: informace v ISu správné, výuka postupuje pomalu a důkladně
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 09:36, 13. 12. 2006 (UTC)

GRC stará řečtina

FF:KRBcA13 Klasická řečtina pro neoborové studenty I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: ?
materiály: HEILMANN, W. a K. ROESKE. Lexis. Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main, 1972.
poznámky: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
reference: -
poslední revize: 10:05, 30. 6. 2014 (CET)

FF:KRBcA14 Klasická řečtina pro neoborové studenty II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: KRBcA13
náplň: ?
materiály: HEILMANN, W. a K. ROESKE. Lexis. Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main, 1972.
Mluvnice jazyka řeckého. Edited by Jindřich Niederle - Václav Niederle - Ladislav Varcl. 1. vyd.
poznámky: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
reference: -
poslední revize: 10:05, 30. 6. 2014 (CET)

FF:KRBcA15 Klasická řečtina pro neoborové studenty III

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: KRBcA14
náplň: ?
materiály: HEILMANN, W. a K. ROESKE. Lexis. Einführung in die griechische Sprache. Frankfurt am Main, 1972.
Mluvnice jazyka řeckého. Edited by Jindřich Niederle - Václav Niederle - Ladislav Varcl. 1. vyd.
poznámky: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
reference: -
poslední revize: 10:05, 30. 6. 2014 (CET)

FF:KRBcA16 Klasická řečtina pro neoborové studenty IV

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: KRBcA15
náplň: ?
materiály: Novum Testamentum Graece. Edited by Eberhard Nestle - Erwin Nestle - Barbara Aland - Kurt Aland. 27. revid.
Mluvnice jazyka řeckého. Edited by Jindřich Niederle - Václav Niederle - Ladislav Varcl. 1. vyd.
poznámky: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
reference: -
poslední revize: 10:05, 30. 6. 2014 (CET)

FF:MED13 Klasická řečtina pro studenty mediteránních studií I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: úvod do řečtiny
materiály: viz IS
poznámky: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
reference: -
poslední revize: 10:10, 30. 6. 2014 (CET)

FF:MED14 Klasická řečtina pro studenty mediteránních studií II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: MED13
náplň: navazující kurz na MED13
materiály: viz IS
poznámky: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
reference: -
poslední revize: 10:10, 30. 6. 2014 (CET)

FF:KRBcA01 Řecká mluvnice I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: ?
náplň: ?
materiály: viz IS
poznámky: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
reference: -
poslední revize: 10:10, 30. 6. 2014 (CET)

FF:KRBcA02 Řecká mluvnice II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: KRBcA01
náplň: ?
materiály: viz IS
poznámky: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
reference: -
poslední revize: 10:10, 30. 6. 2014 (CET)

HEB hebrejština

FF:RLB112 Hebrejština I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jana Valová (anon), PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: -
náplň: ?
materiály: jsou přístupné v elektronické formě v ISu (viz externí odkazy)
poznámky: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
reference: -
poslední revize: 18:50, 30. 6. 2014 (CET)

FF:RLB113 Hebrejština II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jana Valová (anon), PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (anon), Mgr. Magdalena Křížová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: FF:RLB112
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
reference: -
poslední revize: 18:50, 30. 6. 2014 (CET)

FF:RLB114 Hebrejština III

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jana Valová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: FF:RLB113
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
reference: -
poslední revize: 18:50, 30. 6. 2014 (CET)

FF:RLB115 Hebrejština IV

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jana Valová (anon), PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (anon), Mgr. Magdalena Křížová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: FF:RLB114
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
reference: -
poslední revize: 18:50, 30. 6. 2014 (CET)

FF:RLB151 Četba hebrejské bible I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jana Valová (anon), Mgr. Magdalena Křížová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: FF:RLB115
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
reference: -
poslední revize: 18:50, 30. 6. 2014 (CET)

FF:RLB152 Četba hebrejské bible II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jana Valová (anon), PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (anon), Mgr. Magdalena Křížová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: FF:RLB115
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
reference: -
poslední revize: 18:50, 30. 6. 2014 (CET)

FF:OJ572 Srovnání hebrejštiny a aramejštiny

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. et Mgr. Jiří Farský (anon), PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: ?
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
reference: -
poslední revize: 18:50, 30. 6. 2014 (CET)

HRV chorvatština

FF:CH_01 Chorvatština pro začátečníky

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Aloisie Gašparević (anon), Mgr. Pavel Pilch (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU, kromě oborů Chorvatský/Srbský jazyk a literatura a Balkanistika
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: žádné
náplň: Kurz je zaměřen na osvojení základů tohoto jihoslovanského jazyka, jeho písemné i ústní podoby. Studenti by měli získat povědomí o základech hláskosloví a tvarosloví chorvatského jazyka a schopnost elementární komunikace v chorvatštině na základní témata každodenního života.
materiály: Barešić, Jasna: Dobro došli 1-2. Udžbenik i rječnik. Zagreb, Sova 2002.
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 9:00, 1. 7. 2014 (CET)

FF:CH_02 Chorvatština pro mírně pokročilé

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Aloisie Gašparević (anon), Mgr. Pavel Pilch (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU, kromě oborů Chorvatský/Srbský jazyk a literatura a Balkanistika
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: žádné (doporučeno absolvování CH_01)
náplň: Kurz je zaměřen na osvojení základů tohoto jihoslovanského jazyka, jeho písemné i ústní podoby. Studenti by měli získat povědomí o základech hláskosloví a tvarosloví chorvatského jazyka a schopnost elementární komunikace v chorvatštině na základní témata každodenního života. Kurz pokračuje ve výuce započaté v předmětu CH_01.
materiály: Barešić, Jasna: Dobro došli 1-2. Udžbenik i rječnik. Zagreb, Sova 2002.
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 9:00, 1. 7. 2014 (CET)

FF:CH_03 Chorvatština pro středně pokročilé

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Aloisie Gašparević (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU, kromě oborů Chorvatský/Srbský jazyk a literatura a Balkanistika
vyučovací jazyk: chorvatština
předpoklady: žádné
náplň: Výuka chorvatského jazyka, rozšiřování slovní zásoby, dokončení základních gramatických pravidel a prohlubování dosud nabytých schopností.
materiály: ?
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 9:00, 1. 7. 2014 (CET)

FF:CH_04 Chorvatština pro pokročilé

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Aloisie Gašparević (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU, kromě oborů Chorvatský/Srbský jazyk a literatura a Balkanistika
vyučovací jazyk: chorvatština
předpoklady: žádné
náplň: Výuka chorvatského jazyka, rozšiřování slovní zásoby, dokončení základních gramatických pravidel a prohlubování dosud nabytých schopností.
materiály: ?
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 9:00, 1. 7. 2014 (CET)

HSB horní lužická srbština

FF:PL_25 Horní lužická srbština pro slavisty a bohemisty I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. František Březina (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU, předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: žádné
náplň: Kurz je zaměřen na osvojení základů tohoto západoslovanského jazyka, jeho písemné i ústní podoby. Studenti by měli získat povědomí o hláskosloví a tvarosloví horní lužické srbštiny a schopnost komunikovat v tomto jazyce na běžná témata každodenního života.
materiály: ?
poznámky: předmět byl naposledy vyučován v semestru podzim 2010
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 9:15, 1. 7. 2014 (CET)

FF:PL_26 Horní lužická srbština pro slavisty a bohemisty II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. František Březina (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU, předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: žádné
náplň: Kurz je zaměřen na osvojení základů tohoto západoslovanského jazyka, jeho písemné i ústní podoby. Studenti by měli získat povědomí o hláskosloví a tvarosloví horní lužické srbštiny a schopnost komunikovat v tomto jazyce na běžná témata každodenního života.
materiály: ?
poznámky: předmět byl naposledy vyučován v semestru jaro 2010
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 9:15, 1. 7. 2014 (CET)

FF:RJ_43 Úvod do sorabistiky

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (anon), Mgr. Josef Šaur (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU, předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: žádné
náplň: Kurz seznámí posluchače slavistických oborů se základními kulturně-společenskými, historickými a zeměpisnými reáliemi Lužických Srbů. V seminární části kurzu bude kladen důraz na srovnání lužické srbštiny s ostatními západoslovanskými jazyky. Nejedná se o kurz jazyka jako takového.
materiály: ?
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 9:15, 1. 7. 2014 (CET)

HUN maďarština

FF:BAX401 Maďarština I.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Ede Harald Dominka (anon), Mgr. Michal Kovář (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: angličtina
předpoklady: základní praktická znalost angličtiny
náplň: Kurs je úvodem do základů současné maďarštiny.
materiály: Durst, Péter. 2004. Lépésenként magyarul. Magyar nyelv külföldieknek. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Hungarológia Központ
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 11:15, 1. 7. 2014 (CET)

FF:BAX402 Maďarština II.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Michal Kovář (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: angličtina
předpoklady: BAX401
náplň: Kurs je úvodem do základů současné maďarštiny.
materiály: Durst, Péter. 2004. Lépésenként magyarul. Magyar nyelv külföldieknek. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Hungarológia Központ
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 11:15, 1. 7. 2014 (CET)

FF:BAX403 Maďarština III.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Ede Harald Dominka (anon), Mgr. Michal Kovář (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: angličtina
předpoklady: BAX402
náplň: Kurs je úvodem do základů současné maďarštiny.
materiály: Durst, Péter. 2004. Lépésenként magyarul. Magyar nyelv külföldieknek. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Hungarológia Központ
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 11:15, 1. 7. 2014 (CET)

FF:BAX404 Maďarština IV.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Michal Kovář (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: angličtina
předpoklady: BAX403
náplň: Kurs je úvodem do základů současné maďarštiny.
materiály: Durst, Péter. 2004. Lépésenként magyarul. Magyar nyelv külföldieknek. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Hungarológia Központ
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 11:15, 1. 7. 2014 (CET)

FF:BAX405 Maďarština pro pokročilé

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Ede Harald Dominka (anon), Mgr. Michal Kovář (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: angličtina
předpoklady: BAX404
náplň: Kurs je úvodem do základů současné maďarštiny.
materiály: Durst, Péter. 2004. Lépésenként magyarul. Magyar nyelv külföldieknek. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Hungarológia Központ
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 11:15, 1. 7. 2014 (CET)

JPN japonština

FF:JAPX101 Japonské písmo I.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Marek Mikeš (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU, předmět je určen studentům mimo obor japanistika
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: now(JAP126)
náplň: Cílem kurzu je zvládnutí základů japonského písma.
materiály: Nymburská, Dita - Vostrá, Denisa - Sawatari, Mami: Japonština. LEDA 2007.
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 11:20 1. 7. 2014 (CET)

FF:JAP126 Japonština I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU, předmět je určen studentům mimo obor japanistika
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: now(JAPX101)
náplň: Cílem kurzu je zvládnutí základů japonského jazyka.
materiály: Nymburská, Dita - Vostrá, Denisa - Sawatari, Mami: Japonština. LEDA 2007.
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 11:20 1. 7. 2014 (CET)

FF:JAPX110 Japonské písmo II.

odkazy: IS MUNI (anon) a externí web
vyučující: Mgr. Jakub Havlíček (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU, předmět je určen studentům mimo obor japanistika
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: JAPX101, now(JAP127)
náplň: Cílem kurzu je rozvíjet základní znalost čtení a psaní jednoduchých textů v japonštině.
materiály: Nymburská, Dita - Vostrá, Denisa - Sawatari, Mami: Japonština. LEDA 2007.
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 11:20 1. 7. 2014 (CET)

FF:JAP127 Japonština II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU, předmět je určen studentům mimo obor japanistika
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: JAP126, now(JAPX110)
náplň: Cílem kurzu je rozvíjet znalost základů mluvené japonštiny.
materiály: Nymburská, Dita - Vostrá, Denisa - Sawatari, Mami: Japonština. LEDA 2007.
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 11:20 1. 7. 2014 (CET)

FF:JAPX203 Japonské písmo III.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jakub Havlíček (anon), PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU, předmět je určen studentům mimo obor japanistika
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: JAPX110, now(JAP128)
náplň: Cílem kurzu je rozvíjet základní znalost čtení a psaní jednoduchých textů v japonštině.
materiály: Nymburská, Dita - Vostrá, Denisa - Sawatari, Mami: Japonština. LEDA 2007.
poznámky: předmět byl naposledy vyučován v semestru podzim 2011
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 11:20 1. 7. 2014 (CET)

FF:JAP128 Japonština III

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Marek Mikeš (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: JAP127
náplň: Cílem kurzu je rozvíjet znalost základů mluvené japonštiny.
materiály: Nymburská, Dita - Vostrá, Denisa - Sawatari, Mami: Japonština. LEDA 2007.
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 11:20 1. 7. 2014 (CET)

FF:JAPX212 Japonské písmo IV.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jakub Havlíček (anon), PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU, předmět je určen studentům mimo obor japanistika
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: JAPX203, now(JAP129)
náplň: Cílem kurzu je rozvíjet základní znalost čtení a psaní jednoduchých textů v japonštině.
materiály: Nymburská, Dita - Vostrá, Denisa - Sawatari, Mami: Japonština. LEDA 2007.
poznámky: předmět byl naposledy vyučován v semestru jaro 2012
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 11:20 1. 7. 2014 (CET)

FF:JAP129 Japonština IV

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU, předmět je určen studentům mimo obor japanistika
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: JAP128
náplň: Cílem kurzu je rozvíjet znalost základů mluvené japonštiny.
materiály: Nymburská, Dita - Vostrá, Denisa - Sawatari, Mami: Japonština. LEDA 2007.
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 11:20 1. 7. 2014 (CET)

FF:RLB159 Četba japonských textů I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: JAP129
náplň: Kombinovanie teoretického výkladu znakov s praktickým čítaním japonských textov rôznej úrovne a náročnosti.
materiály: viz IS
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 11:20 1. 7. 2014 (CET)

FF:RLB160 Četba japonských textů II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: RLB159
náplň: Kombinovanie teoretického výkladu znakov s praktickým čítaním japonských textov rôznej úrovne a náročnosti.
materiály: viz IS
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 11:20 1. 7. 2014 (CET)

LAT latina

--OBECNÉ KURZY--

FF:CJV09 Latina I.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Irena Zachová (anon)
semestr: každý
přístupnost: studenti bakalářského studia FF a FSS
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: základy jazyka
materiály: učebnice Latina pro posluchače FF
poznámky: informace v ISu správné
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 12:50, 1. 7. 2014 (CET)

FF:CJV10 Latina II.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Irena Zachová (anon)
semestr: každý
přístupnost: studenti bakalářského studia FF a FSS
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: další rozvíjení jazyka
materiály: učebnice Latina pro posluchače FF
poznámky: informace v ISu správné; navazuje na kurs FF:CJV09
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 12:50, 1. 7. 2014 (CET)

FF:LJSPFF Latina pro nelatináře I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: viz IS
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: z latiny žádné, !KRBcA07
náplň: základy gramatiky a slovní zásoby
materiály: ?
poznámky: -
reference: Marek Blahuš (anon)
poslední revize: 13:00, 1. 7. 2014 (CET)

FF:LJSPFF2 Latina pro nelatináře II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: viz IS
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: LJSPFF || KRBcA07 - Latinský jazyk pro neoborové studenty I
náplň: navazuje na LJSPFF2
materiály: ?
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 13:00, 1. 7. 2014 (CET)

FF:KRBcA07 Latinský jazyk pro neoborové studenty I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: viz IS
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: z latiny žádné, !LJSPFF
náplň: základy jazyka
materiály: ?
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 13:00, 1. 7. 2014 (CET)

FF:KRBcA08 Latinský jazyk pro neoborové studenty II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: viz IS
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: LJSPFF || KRBcA07
náplň: navazuje na KRBcA07
materiály: ?
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 13:00, 1. 7. 2014 (CET)

FF:KRBcA09 Latinský jazyk pro neoborové studenty III

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: viz IS
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: LJSPFF2 || KRBcA08
náplň: navazuje na KRBcA08
materiály: ?
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 13:00, 1. 7. 2014 (CET)

FF:KRBcA10 Latinský jazyk pro neoborové studenty IV

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: viz IS
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: KRBcA09
náplň: navazuje na KRBcA09
materiály: ?
poznámky: -
reference: -
poslední revize: 13:00, 1. 7. 2014 (CET)

FF:LJBcA01 Latinská mluvnice I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: !CJV09, !LJSPFF
náplň: Úvod do studia latiny.
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 18:40, 1. 7. 2014 (CET)

FF:LJBcA02 Latinská mluvnice II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: LJBcA01
náplň: navazuje na LJBcA01
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 18:40, 1. 7. 2014 (CET)

FF:LJBcA02a Latinská mluvnice III

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: LJBcA02
náplň: navazuje na LJBcA02
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 18:40, 1. 7. 2014 (CET)

FF:LJBcA03 Latinská mluvnice IV

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (anon), PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: LJBcA02a
náplň: navazuje na LJBcA02a
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 18:40, 1. 7. 2014 (CET)

FF:LJBcA04 Latinská mluvnice V

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (anon), PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: LJBcA03
náplň: navazuje na LJBcA03
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 18:40, 1. 7. 2014 (CET)

FF:LJBcA17 Latinská stylistika

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: LJBcA04
náplň: Kurz sestává z přednášek a cvičení, zaměřených na kontrastivní srovnávání vyjadřovacích prostředků češtiny a latiny klasického období s přihlédnutím k frazeologii.
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 18:40, 1. 7. 2014 (CET)

FF:LJBcB15 Četba snadných textů ze středověké latiny

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (anon)
semestr: jaro, nepravidelně
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady:
náplň: Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- přečíst a přeložit snadnější středolatinský text (kronika, legenda, hymnus, sekvence, epos, listina, list, exemplum a další)
- postihnout zvláštnosti středověké latiny v grafice, morfologii a stylu
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 20:00, 1. 7. 2014 (CET)

--SPECIFICKÉ KURZY--

FF:CJBB155 Latina pro bohemisty

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Olga Navrátilová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 12:50, 1. 7. 2014 (CET)

PrF:MV117Z Latina pro právníky I - pro začátečníky

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Kamila Novotná (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 12:50, 1. 7. 2014 (CET)

PdF:De2BP_LAH1 Latina pro historiky

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: Student si v kurzu osvojí základy gramatiky latinského jazyka; osvojí si základy techniky překladu z latiny do češtiny; bude schopen dobře vyslovovat latinské výrazy, užívané v moderrních jazycích a v historické vědě.
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 19:20, 1. 7. 2014 (CET)

PdF:De2BK_LAH1 Latina pro historiky 1

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: Student si v kurzu osvojí základy gramatiky latinského jazyka; osvojí si základy techniky překladu z latiny do češtiny; bude schopen dobře vyslovovat latinské výrazy, užívané v moderrních jazycích a v historické vědě.
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 19:20, 1. 7. 2014 (CET)

PdF:De2BK_LAH2 Latina pro historiky 2

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: De2BK_LAH1
náplň: Student v kurzu získá základní znalosti latinské větné skladby. Bude schopen číst a překládat snazší historické texty z klasické i středověké latiny a rozebírat jejich obsah. Bude schopen správně používat a skloňovat latinské výrazy, týkající se antických a středověkých dějin.
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 19:20, 1. 7. 2014 (CET)

PdF:De2RC_LAH1 Latina pro historiky

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 18:20, 1. 7. 2014 (CET)

FF:AR1A16 Latina I.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (anon), Mgr. Markéta Jelínková (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: Úvod do studia klasické latiny - výslovnost, abeceda, přízvuk, gramatické kategorie a latinská terminologie
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 18:20, 1. 7. 2014 (CET)

FF:AR1B55 Latina II.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: AR1A16
náplň: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: rozpoznat a vysvětlit probrané gramatické a syntaktické jevy klasické latiny; aktivně používat latinskou gramatiku; překládat jednoduché latinské věty do češtiny. Student bude rovněž pasivně ovládat vybranou latinskou slovní zásobu.
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 18:20, 1. 7. 2014 (CET)

FF:AR2A25z Latina III.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: AR1B55
náplň: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: v souvislém textu psaném klasickou latinou rozpoznat všechny základní morfologické a syntaktické jevy probrané v zadané učebnici a tyto jevy podrobně vysvětlit.
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 18:20, 1. 7. 2014 (CET)

LAV lotyština

FF:BAX411 Lotyština I.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Felix Rainer Ruschke, M.A. (anon), Mag. Edgar Leitan (anon), Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (anon)
semestr: podzim jednou za dva roky
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: žádné
náplň: "Praktický kurz lotyštiny" je koncipován jako čtyřsemestrální kurz lotyšského jazyka. V prvním semestru se budeme zabývat základy slovní zásoby, skloňování a časování a probereme i některé zajímavosti z lotyšské historie a kultury.
materiály: od vyučujícího
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 11:10, 5. 7. 2014 (CET)

FF:BAX412 Lotyština pro nebaltisty II.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Felix Ruschke, M.A. (anon), Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (anon)
semestr: jaro jednou za dva roky
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: BAX411
náplň: Praktický kurs lotyšského jazyka. Opírá se o učebnici "Runásim latviski. Latviešu valodas elementárkurss" používanou při letních kursech lotyštiny na Lotyšské universitě v Rize.
materiály: Runásim latviski. Latviešu valodas elementárkurss
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 11:10, 5. 7. 2014 (CET)

FF:BAX413 Lotyština: praktický kurs III

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Felix Ruschke, M.A. (anon), Mag. Edgar Leitan (anon)
semestr: podzim jednou za dva roky
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: BAX412
náplň: Tento kurz je pokračováním BA411 a BA412 a je třetím v sérii čtyř semestrálních kurzů lotyštiny. V rámci gramatiky obsahuje výklad především morfologie slovesa. Zároveň se rozšiřuje slovní zásoba studentů a jejích komunikační kompetence v lotyštině.
materiály: od vyučujícího
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 11:10, 5. 7. 2014 (CET)

FF:BA431 Lotyština: konversace

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Felix Ruschke, M.A. (anon), Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (anon)
semestr: podzim, jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: K zápisu není třeba ovládat lotyšský jazyk, ale je vhodné zároveň navštěvovat kurz BA411 nebo BA412 (Lotyština: praktický kurz I či II)
náplň: Předmět je míněn jako doplňkový ke kurzům BA411-4 Lotyština: praktický kurz I-IV, ale je možno jej navštěvovat bez absolvování těchto kurzů. Je věnován lotyšské konverzaci s rodilou mluvčí na různá témata: město, nákup, zdraví, rozhovory po telefonu apod.
materiály: od vyučujícího
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 11:10, 5. 7. 2014 (CET)

LIT litevština

FF:BA101L Litevština. Jazykový kurs A1: výklad systému

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (anon)
semestr: sudý podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: velmi teoreticky, lingvisticky pojatá gramatika a struktura litevštiny
materiály: od vyučujícího
poznámky: informace v ISu správné; tento kurs není nutné navštěvovat k Jazykovému kursu B1: praktiku – látka hlavně pro oborové studenty; na předmět navazují Jazykový kurs A2 – jaro (BA102L), Jazykový kurs A3 – podzim (BA201L) a Jazykový kurs A4 – jaro (BA202L)
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 16:20, 5. 7. 2014 (CET)

FF:BA103L Litevština. Jazykový kurs B1: praktikum

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Almis Grybauskas (anon), Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (anon)
semestr: sudý podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: úplné základy jazyka formou cvičení
materiály: od vyučujícího, učebnice Po truputi
poznámky: k naučení základů jazyka stačí tento kurs bez Výkladu systému či Četby; na předmět navazují Praktikum B2 – jaro (BA104L), Praktikum B3 – podzim (BA203L), Praktikum B4 – jaro (BA204L), Praktikum B5 – podzim (BA303L) a Praktikum B6 – jaro (BA304L)
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 16:20, 5. 7. 2014 (CET)

FF:BA205L Litevština. Jazykový kurs C3: četba

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc. (anon)
semestr: lichý podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: A2: Výklad systému a B2: Praktikum (zkouška ze dvou semestrů)
náplň: čtení a rozbor litevských textů – pohádky, básně apod.
materiály: od vyučujícího
poznámky: na předmět navazují Četba C4 – jaro (BA206L), Četba C5 – podzim (BA305L) a Četba C6 – jaro (BA306L)
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 16:20, 5. 7. 2014 (CET)

FF:BA105L Litevština. Jazykový kurs D1: intensívní cvičení

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (anon), Almis Grybauskas (anon)
semestr: sudý podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: zapsat si současně i A1: Výklad systému a B1: Praktikum
náplň: procvičení látky probírané v A1: Výklad systému a B1: Praktikum
materiály: od vyučujícího
poznámky: na předmět navazuje Intensívní cvičení D2 – jaro (BA106L)
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 16:20, 5. 7. 2014 (CET)

FF:BAX101 Litevština pro nebaltisty I.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Tereza Kabeláčová (anon), Mgr. Eva Seitlová (anon), Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU, předmět není určen studentům oboru Baltistika
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: žádné
náplň: Jedná se o čtyřsemestrální kurz, jehož cílem je seznámit posluchače s novodobou litevštinou a poskytnout jim základy její gramatiky.
materiály: od vyučujícího
poznámky:
reference: Vít Hampl (anon)
poslední revize: 16:20, 5. 7. 2014 (CET)

FF:BAX102 Litevština pro nebaltisty II.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Tereza Kabeláčová (anon), Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU, předmět není určen studentům oboru Baltistika
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: BAX101
náplň: Jedná se o čtyřsemestrální kurz, jehož cílem je seznámit posluchače s novodobou litevštinou a poskytnout jim základy její gramatiky.
materiály: od vyučujícího
poznámky:
reference: Vít Hampl (anon)
poslední revize: 16:20, 5. 7. 2014 (CET)

FF:BAX103 Litevština pro nebaltisty III.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Tereza Kabeláčová (anon), Mgr. Eva Seitlová (anon), Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU, předmět není určen studentům oboru Baltistika
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: BAX102
náplň: Jedná se o čtyřsemestrální kurz, jehož cílem je seznámit posluchače s novodobou litevštinou a poskytnout jim základy její gramatiky.
materiály: od vyučujícího
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 16:20, 5. 7. 2014 (CET)

FF:BAX104 Litevština pro nebaltisty IV.

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Eva Seitlová (anon), Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU, předmět není určen studentům oboru Baltistika
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: BAX103
náplň: Jedná se o čtyřsemestrální kurz, jehož cílem je seznámit posluchače s novodobou litevštinou a poskytnout jim základy její gramatiky.
materiály: od vyučujícího
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 16:20, 5. 7. 2014 (CET)

FF:BA430L Litevština: překladová cvičení

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Almis Grybauskas (anon), Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (anon)
semestr: každý
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: Výborná znalost litevštiny.
náplň: Cílem kurzu je rozšířovat překladatelské a tlumočnické dovednosti studentů.
materiály: od vyučujícího
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 16:20, 5. 7. 2014 (CET)

POL polština

FF:PJ_03 Polština pro začátečníky

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Monika Hornová (anon), Mgr. Veronika Neničková (anon), Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (anon)
semestr: každý
přístupnost: všichni studenti MU, předmět si může zapsat max. 50 studentů
vyučovací jazyk: polština
předpoklady: žádné
náplň: základy jazyka
materiály: ?
poznámky: na předmět navazuje FF:PJ_04
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 16:50, 5. 7. 2014 (CET)

FF:PJ_04 Polština pro mírně pokročilé

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Monika Hornová (anon), Mgr. Veronika Neničková (anon)
semestr: každý
přístupnost: všichni studenti MU, předmět si může zapsat max. 40 studentů
vyučovací jazyk: polština
předpoklady: FF:PJ_03
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: na předmět navazuje FF:PJ_05
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 16:50, 5. 7. 2014 (CET)

FF:PJ_05 Polština pro pokročilé

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Veronika Neničková (anon), Agnieszka Stec (anon)
semestr: každý
přístupnost: všichni studenti MU, předmět si může zapsat max. 20 studentů
vyučovací jazyk: polština
předpoklady: znalosti v rozsahu FF:PJ_04
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: na předmět navazuje FF:PJ_06
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 16:50, 5. 7. 2014 (CET)

FF:PJ_06 Polština pro velmi pokročilé

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Katarzyna Krawczyk (anon)
semestr: každý
přístupnost: všichni studenti MU, předmět si může zapsat max. 15 studentů (min. 5)
vyučovací jazyk: polština
předpoklady: FF:PJ_05
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 16:50, 5. 7. 2014 (CET)

FF:PJ_77 Konverzace v polštině pro pokročilé

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Katarzyna Krawczyk (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU, předmět si může zapsat max. 15 studentů (min. 5)
vyučovací jazyk: polština
předpoklady: FF:PJ_06
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:00, 5. 7. 2014 (CET)

POR portugalština

FF:POIB109b Praktická portugalština I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Silvie Špánková (anon)
semestr: podzim, nepravidelně
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: portugalština
předpoklady: Středně pokročilá znalost portugalštiny
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: na předmět navazuje FF:POIB123
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:40, 5. 7. 2014 (CET)

FF:POIB123 Praktická portugalština II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Silvie Špánková (anon)
semestr: jaro, nepravidelně
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: portugalština
předpoklady: Středně pokročilá znalost portugalštiny.
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: na předmět navazuje FF:POIB109a
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:40, 5. 7. 2014 (CET)

FF:POIB109a Praktická portugalština III

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Silvie Špánková (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: portugalština
předpoklady: pokročilé znalosti portugalštiny
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: předmět byl naposledy vyučován v semestru podzim 2011; na předmět navazuje FF:POIB904
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:40, 5. 7. 2014 (CET)

FF:POIB904 Praktická portugalština IV

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Silvie Špánková (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: portugalština
předpoklady: pokročilé znalosti portugalštiny
náplň: ?
materiály: ?
poznámky: předmět byl naposledy vyučován v semestru jaro 2012
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:40, 5. 7. 2014 (CET)

FF:POIA001 Jazykový seminář I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Maria de Fátima Néry-Plch (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: žádné
náplň: Cílem kurzu je získání základních znalostí o gramatické struktuře jazyka a jeho lexiku.
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:40, 5. 7. 2014 (CET)

FF:POIA006 Jazykový seminář II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Maria de Fátima Néry-Plch (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: POIA001
náplň: navazuje na POIA001
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:40, 5. 7. 2014 (CET)

FF:POIB004 Jazyková cvičení III

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Maria de Fátima Néry-Plch (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: POIA006
náplň: navazuje na POIA006
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:40, 5. 7. 2014 (CET)

FF:POIA019 Jazyková cvičení IV

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Maria de Fátima Néry-Plch (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: POIB004
náplň: navazuje na POIB004
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:40, 5. 7. 2014 (CET)

FF:POIA023 Jazykový seminář V

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Maria de Fátima Néry-Plch (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: portugalština
předpoklady: POIA019
náplň: navazuje na POIA019
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:40, 5. 7. 2014 (CET)

FF:POIIA107 Jazykový seminář VI

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Maria de Fátima Néry-Plch (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: portugalština
předpoklady: POIA023
náplň: navazuje na POIA023
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:40, 5. 7. 2014 (CET)

FF:POIIA109 Jazykový seminář VII

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Maria de Fátima Néry-Plch (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: portugalština
předpoklady: POIIA107
náplň: navazuje na POIIA107
materiály: ?
poznámky: -
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 17:40, 5. 7. 2014 (CET)

RON rumunština

FF:ROM0B004 Rumunština I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Bc. Viktorie-Leontina Hlavaiová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: úplné základy jazyka (abeceda, výslovnost, pozdravy, představování, slovesa "být" a "mít", určitý - neurčitý člen, čísla)
materiály: Constantin Mârza, Salut România, Bucureşti 2003 (dá se půjčit na FF)
poznámky: Limit na počet studentů. Pozvolné tempo, nemusíte se bát, že by vás kvůli těmto kurzům vyhodili ze školy :). Ukončení: zápočet
reference: Adam Libuša (anon)
poslední revize: 18:10, 5. 7. 2014 (CEST)

FF:ROM0B104 Rumunština II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Bc. Viktorie-Leontina Hlavaiová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: ROM0B004 Rumunština I nebo ROM0B005 Moldavština I (ta se vyučovala jednorázově, někdy hodně dávno)
náplň: některé předložky, přítomný čas, základní slovesa a jejich časování v přítomném čase, čas a roční období, genitiv, jednoduchý minulý čas
materiály: Constantin Mârza, Salut România, Bucureşti 2003
poznámky: Limit na počet studentů. Ukončení: zkouška
reference: Adam Libuša (anon)
poslední revize: 18:10, 5. 7. 2014 (CEST)

FF:ROM0B119 Rumunština III

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Bc. Viktorie-Leontina Hlavaiová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: ROM0B104 Rumunština II
náplň: dativ a akuzativ v přítomném a minulém čase, slovní zásoba
materiály: Constantin Mârza, Salut România, Bucureşti 2003
poznámky: Limit na počet studentů. Ukončení: zápočet
reference: Adam Libuša (anon)
poslední revize: 18:10, 5. 7. 2014 (CEST)

FF:ROM0B120 Rumunština IV

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Bc. Viktorie-Leontina Hlavaiová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: ROM0B119 Rumunština III
náplň: Navazuje na Rumunštinu III
materiály: Constantin Mârza, Salut România, Bucureşti 2003
poznámky: Limit na počet studentů. Ukončení: zkouška
reference: Adam Libuša (anon)
poslední revize: 18:10, 5. 7. 2014 (CEST)

RUS ruština

FF:RJ_01 Ruština pro neruštináře I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: , Mgr. Jakub Kostelník (anon), Mgr. Markéta Pavlasová (anon), Mgr. Vilma Petrova (anon), Mgr. Oxana Ushakova (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ruština
předpoklady: žádné
náplň: úplné základy jazyka
materiály: ?
poznámky: Předmět si smí zapsat nejvýše 150 studentů
reference: Stanislav Filipčík (anon)
poslední revize: 17:35, 24. 8. 2008 (UTC)

FF:RJ_02 Ruština pro neruštináře II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Jakub Kostelník (anon), Mgr. Markéta Pavlasová (anon), Mgr. Vilma Petrova (anon), Mgr. Oxana Ushakova (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ruština
předpoklady: FF:RJ_01
náplň: navazuje na FF:RJ_01
materiály: ?
poznámky: Předmět si smí zapsat nejvýše 150 studentů
reference: Stanislav Filipčík (anon)
poslední revize: 17:35, 24. 8. 2008 (UTC)

FF:RJ_53 Ruština pro neruštináře III

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Katerina Kedron (anon), Stanislav Oplatek (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ruština
předpoklady: FF:RJ_02
náplň: navazuje na FF:RJ_02
materiály: ?
poznámky: Předmět si smí zapsat nejvýše 100 studentů (statistika zápisu uvádí 50)
reference: Stanislav Filipčík (anon)
poslední revize: 17:35, 24. 8. 2008 (UTC)

FF:RJ_54 Ruština pro neruštináře IV

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Katerina Kedron (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ruština
předpoklady: FF:RJ_53
náplň: navazuje na FF:RJ_53
materiály: ?
poznámky: Předmět si smí zapsat nejvýše 100 studentů
reference: Stanislav Filipčík (anon)
poslední revize: 17:35, 24. 8. 2008 (UTC)

PdF:RJ2BP_RZS1 Ruština pro začátečníky 1

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Irina Hobzová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU, předmět si smí zapsat nejvýše 260 stud.
vyučovací jazyk: ruština
předpoklady: Zájem o ruštinu.
náplň: Procvičování a upevňování tiskací a psací azbuky, výslovnosti a intonace. Rozvíjení dovednosti čtení a poslechu ruského textu, elementárního ústního a písemného projevu. Seznamování s novou slovní zásobou a se základy ruské gramatiky. Práce s CD a DVD.
materiály: Nekolová. V.; Camutaliová, I.; Vasiljeva-Lešková, A.; Ruština nejen pro samouky. Praha: LEDA, 2007
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 12:03, 7. 1. 2010 (CET)

PdF:RJ2BP_RZS2 Ruština pro začátečníky 2

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Irina Hobzová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU, předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
vyučovací jazyk: ruština
předpoklady: Zvládnutí grafického systému ruského jazyka (tiskací a psací azbuky).
náplň: Procvičování a upevňování tiskací a psací azbuky,výslovnosti a intonace. Rozvíjení dovednosti čtení a poslechu ruského textu,elementárního ústního a písemného projevu.Seznamování s novým lexikem a základy ruské gramatiky.Práce s audio a videokazetami.
materiály: Nekolová. V.; Camutaliová, I.; Vasiljeva-Lešková, A.; Ruština nejen pro samouky. Praha: LEDA, 2007
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 12:03, 7. 1. 2010 (CET)

SAN sanskrt

FF:OJ111 Praktický kurs sanskrtu I

odkazy: IS MUNI (anon) a externí web
vyučující: Mgr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: základy jazyka
materiály: Dušan Zbavitel: Sanskrt
poznámky: vyučující rozesílá na začátku semestru přístupové údaje ke stažení naskenové (PDF) verze skript Dušana Zbavitele, jejichž novější verzi lze koupit i v knihkupectvích
reference: Marek Blahuš (anon)
poslední revize: Blahma 11:39, 19. 12. 2006 (CET)

FF:OJ112 Praktický kurs sanskrtu II

odkazy: IS MUNI (anon) a externí web
vyučující: Mgr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: znalost látky probrané v FF:OJ111
náplň: prohlubování znalostí jazyka
materiály: Dušan Zbavitel: Sanskrt
poznámky: vyučující rozesílá na začátku semestru přístupové údaje ke stažení naskenové (PDF) verze skript Dušana Zbavitele, jejichž novější verzi lze koupit i v knihkupectvích
reference: Marek Blahuš (anon)
poslední revize: Blahma 11:39, 19. 12. 2006 (CET)

FF:OJ211 Praktický kurs sanskrtu III

odkazy: IS MUNI (anon) a externí web
vyučující: Mgr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: znalost látky probrané v FF:OJ112
náplň: prohlubování znalostí jazyka
materiály: Dušan Zbavitel: Sanskrt
poznámky: vyučující rozesílá na začátku semestru přístupové údaje ke stažení naskenové (PDF) verze skript Dušana Zbavitele, jejichž novější verzi lze koupit i v knihkupectvích
reference: Marek Blahuš (anon)
poslední revize: Blahma 11:39, 19. 12. 2006 (CET)

FF:OJ212 Praktický kurs sanskrtu IV

odkazy: IS MUNI (anon) a externí web
vyučující: Mgr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: znalost látky probrané v FF:OJ211
náplň: prohlubování znalostí jazyka
materiály: Dušan Zbavitel: Sanskrt
poznámky: vyučující rozesílá na začátku semestru přístupové údaje ke stažení naskenové (PDF) verze skript Dušana Zbavitele, jejichž novější verzi lze koupit i v knihkupectvích
reference: Marek Blahuš (anon)
poslední revize: Blahma 11:39, 19. 12. 2006 (CET)

SLK slovenština

FF:CJBA37 Slovenština

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: základní seznámení se s jazykem
materiály: ?
poznámky:
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 20:39, 20. 9. 2011 (CET)

SLV slovinština

FF:SL_01 Slovinština pro začátečníky

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Laura Fekonja (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: žádné
náplň: Kurz je zaměřen na osvojení základů tohoto jihoslovanského jazyka, jeho písemné i ústní podoby.
materiály: učebnice Odkrivajmo slovenščino
poznámky: ?
reference: Vít Hampl (anon)
poslední revize: 22:34, 5. 1. 2010 (CET)

FF:SL_02 Slovinština pro mírně pokročilé

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Laura Fekonja (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: žádné (doporučeno absolvování SL_01)
náplň: Studenti by měli získat povědomí o hláskosloví, tvarosloví a skladbě slovinského jazyka a schopnost komunikovat ve slovinštině na běžná témata každodenního života.
materiály: ?
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 22:34, 5. 1. 2010 (CET)

SPA španělština

PřF:JSP01 Španělština pro přírodovědce 1

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Alena Simbartlová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: znalosti v rozsahu 15 lekcí učebnice Španělština pro samouky
náplň: lekce 16-20 učebnice Španělština pro samouky, navazuje na středoškolské znalosti španělštiny
materiály: Libuše Prokopová: Španělština pro samouky, nakl. LEDA
poznámky: -
reference: Marek Blahuš (anon)
poslední revize: 15:55, 9. 12. 2006 (UTC)

PřF:JSP02 Španělština pro přírodovědce 2

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Alena Simbartlová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: znalosti v rozsahu 20 lekcí učebnice Španělština pro samouky
náplň: lekce 21-25 učebnice Španělština pro samouky, navazuje na PřF:JSP01
materiály: Libuše Prokopová: Španělština pro samouky, nakl. LEDA
poznámky: -
reference: Marek Blahuš (anon)
poslední revize: 15:55, 9. 12. 2006 (UTC)

PřF:JSP03 Španělština pro přírodovědce 3

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Alena Simbartlová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: znalosti v rozsahu 25 lekcí učebnice Španělština pro samouky nebo celé učebnice Fiesta 1
náplň: látka v rozsahu lekcí 26-30 učebnice Španělština pro samouky či lekcí 1-4 učebnice Fiesta 2, navazuje na PřF:JSP02
materiály: pracovní listy, které vyučující zapůjčí ke zkopírování
poznámky: -
reference: Marek Blahuš (anon)
poslední revize: 15:55, 9. 12. 2006 (UTC)

PřF:JSP04 Španělština pro přírodovědce 4

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Alena Simbartlová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: znalosti v rozsahu 30 lekcí učebnice Španělština pro samouky nebo lekcí 1-4 učebnice Fiesta 2
náplň: látka v rozsahu lekcí 31-35 učebnice Španělština pro samouky či lekcí 5-7 učebnice Fiesta 2, navazuje na PřF:JSP03
materiály: pracovní listy, které vyučující zapůjčí ke zkopírování
poznámky: -
reference: Marek Blahuš (anon)
poslední revize: 15:55, 9. 12. 2006 (UTC)

FF:CJVS1B/M Španělský jazyk pro akademické účely I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web] / IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Alena Simbartlová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština, (španělština)
předpoklady: znalosti v rozsahu 25 lekcí učebnice Španělština pro samouky nebo celé učebnice Fiesta 1
náplň: látka v rozsahu lekcí 26-30 učebnice Španělština pro samouky či lekcí 1-4 učebnice Fiesta 2
materiály: pracovní listy, které vyučující zapůjčí ke zkopírování
poznámky: kurzy FF:CJVS1B a FF:CJVS1M jsou obsahově stejné, ale zapisují si je studenti bakalářského resp. magisterského studia
reference: Marek Blahuš (anon)
poslední revize: 03:28, 19. 12. 2006 (CET)

FF:CJVS2B/M Španělský jazyk pro akademické účely II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web] / IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: PhDr. Alena Simbartlová (anon)
semestr: jaro, ale naposledy i podzim 2006
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština, (španělština)
předpoklady: znalosti v rozsahu 30 lekcí učebnice Španělština pro samouky nebo lekcí 1-4 učebnice Fiesta 2
náplň: látka v rozsahu lekcí 31-35 učebnice Španělština pro samouky či lekcí 5-7 učebnice Fiesta 2, navazuje na FF:CJVS1B/M
materiály: pracovní listy, které vyučující zapůjčí ke zkopírování
poznámky: kurzy FF:CJVS2B a FF:CJVS2M jsou obsahově stejné, ale zapisují si je studenti bakalářského resp. magisterského studia
reference: Marek Blahuš (anon)
poslední revize: 03:28, 19. 12. 2006 (CET)

SRP Srbština

FF:SB_01 Srbština pro začátečníky

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Hana Bendová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU, předmět NENÍ URČEN pro studenty chorvatského jazyka v jakékoliv formě
vyučovací jazyk: srbština
předpoklady: žádné
náplň: Kurz je zaměřen na osvojení základů tohoto jihoslovanského jazyka, jeho písemné i ústní podoby. Studenti by měli získat povědomí o hláskosloví, tvarosloví a skladbě jednoduché věty a jednoduchých souvětí v srbském jazyce a schopnost komunikovat v srbštině na základní témata každodenního života.
materiály: ?
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 21:17, 20. 9. 2011 (UTC)

FF:SB_02 Srbština pro mírně pokročilé

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Bc. Zlata Kulová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: srbština
předpoklady: žádné
náplň: Kurz je zaměřen na pokračování v osvojování základů tohoto jihoslovanského jazyka, jeho písemné i ústní podoby. Studenti by si měli rozšířit povědomí o hláskosloví, tvarosloví a skladbě v srbském jazyce a zdokonalit schopnost komunikovat v srbštině na základní témata každodenního života.
materiály: ?
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 21:17, 20. 9. 2011 (UTC)

FF:SB_03 Srbština pro středně pokročilé

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Bc. Zlata Kulová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU, předmět NENÍ URČEN pro studenty chorvatského jazyka v jakékoliv formě
vyučovací jazyk: srbština
předpoklady: žádné
náplň: Výuka srbského jazyka, rozšiřování slovní zásoby, dokončení základních gramatických pravidel a prohlubování dosud nabytých schopností.
materiály: ?
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 21:17, 20. 9. 2011 (UTC)

FF:SB_04 Srbština pro pokročilé

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Bc. Zlata Kulová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: srbština
předpoklady: žádné
náplň:Výuka srbského jazyka, rozšiřování slovní zásoby, dokončení základních gramatických pravidel a prohlubování dosud nabytých schopností.
materiály: ?
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 21:17, 20. 9. 2011 (UTC)

SWE švédština

FF:NJII_641 Švédština pro začátečníky I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Agneta Kempe (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština, švédština
předpoklady: žádné
náplň: výslovnost, základní konverzace, základy gramatiky, četba dětské knihy
materiály: od vyučujícího, na ELFu – rozsáhlé osnovy obsahující slovíčka, texty, nahrávky, testy atd.
poznámky: předpokládá se průběžná aktivita studenta – práce s materiály na ELFu podle instrukcí
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 00:08, 19. 12. 2006 (CET)

FF:NJII_65 Švédština pro začátečníky II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Agneta Kempe (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština, švédština
předpoklady: představa o látce probrané v FF:NJII_641
náplň: obecná konverzační témata, rozvíjení základů gramatiky, četba dětské knihy
materiály: od vyučujícího, na ELFu – rozsáhlé osnovy obsahující slovíčka, texty, nahrávky, testy atd.
poznámky: předpokládá se průběžná aktivita studenta – práce s materiály na ELFu podle instrukcí
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 00:08, 19. 12. 2006 (CET)

FF:NJII_66 Švédština pro mírně pokročilé I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Agneta Kempe (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: švédština
předpoklady: znalost látky probrané v FF:NJII_641 a FF:NJII_65
náplň: obecná konverzační témata, práce s texty, reálie, rozvíjení gramatiky
materiály: od vyučujícího, na ELFu – rozsáhlé osnovy obsahující slovíčka, texty, nahrávky, testy atd.
poznámky: předpokládá se průběžná aktivita studenta – práce s materiály na ELFu podle instrukcí
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 00:08, 19. 12. 2006 (CET)

FF:NJII_67 Švédština pro mírně pokročilé II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Agneta Kempe (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: švédština
předpoklady: znalost látky probrané v FF:NJII_641, FF:NJII_65 a FF:NJII_66
náplň: konverzační témata, práce s texty, reálie, rozvíjení gramatiky
materiály: od vyučujícího, na ELFu – rozsáhlé osnovy obsahující slovíčka, texty, nahrávky, testy atd.
poznámky: předpokládá se průběžná aktivita studenta – práce s materiály na ELFu podle instrukcí
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 00:08, 19. 12. 2006 (CET)

FF:NJII_671 Švédština pro pokročilé I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Agneta Kempe (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: švédština
předpoklady: znalost látky probrané v FF:NJII_641, FF:NJII_65, FF:NJII_66 a FF:NJII_67
náplň: konverzační témata, práce s texty, psaní, reálie, pokročilá gramatika
materiály: od vyučujícího, na ELFu – rozsáhlé osnovy obsahující slovíčka, texty, nahrávky, testy atd.
poznámky: předpokládá se průběžná aktivita studenta – práce s materiály na ELFu podle instrukcí
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 00:08, 19. 12. 2006 (CET)

FF:NJII_672 Švédština pro pokročilé II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Agneta Kempe (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: švédština
předpoklady: znalost látky probrané v FF:NJII_641, FF:NJII_65, FF:NJII_66, FF:NJII_67 a FF:NJII_671
náplň: konverzační témata na základě práce s texty, psaní, reálie, pokročilá gramatika
materiály: od vyučujícího, na ELFu – rozsáhlé osnovy obsahující slovíčka, texty, nahrávky, testy atd.
poznámky: předpokládá se průběžná aktivita studenta – práce s materiály na ELFu podle instrukcí
reference: Marie Běťáková (anon)
poslední revize: 00:08, 19. 12. 2006 (CET)

UKR ukrajinština

FF:UJ_22 Ukrajinština pro začátečníky

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Oxana Gazdošová (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU, předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: žádné
náplň: Kurz je zaměřen na osvojení základů ukrajinského jazyka, jeho písemné i ústní podoby. Studenti by měli získat povědomí o hláskosloví a tvarosloví ukrajinštiny a schopnost komunikovat na běžná témata každodenního života.
materiály: ?
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 18:51, 6. 1. 2010 (CET)

FF:UJ_23 Ukrajinština pro mírně pokročilé

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Oxana Gazdošová (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU, předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
vyučovací jazyk: ?
předpoklady: žádné
náplň: Kurz je zaměřen na osvojení základů ukrajinského jazyka, jeho písemné i ústní podoby. Studenti by měli získat povědomí o hláskosloví a tvarosloví ukrajinštiny a schopnost komunikovat na běžná témata každodenního života.
materiály: ?
poznámky: ?
reference: informace pouze z ISu – pokud jste předmět absolvovali nebo víte více, napište nám prosím na kontakt uvedený na začátku stránky
poslední revize: 18:51, 6. 1. 2010 (CET)

ZHO čínština

FF:KSCX01 Moderní čínština pro neoborové studenty I

odkazy: IS MUNI (anon) a externí web
vyučující: Mgr. Jiří Plucar, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: psaní znaků, výslovnost, základní gramatické konstrukce v moderní čínštině, slovíčka
materiály:
poznámky: předmět je zaměřen na porozumění moderní čínštině
reference:
poslední revize: 10:49, 21. 1. 2015 (CET)

FF:KSCX02 Moderní čínština pro neoborové studenty II

odkazy: IS MUNI (anon) a externí web
vyučující: Mgr. Jiří Plucar, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: KSCX01
náplň: psaní znaků, výslovnost, základní gramatické konstrukce v moderní čínštině, slovíčka
materiály:
poznámky: předmět je zaměřen na porozumění moderní čínštině
reference:
poslední revize: 10:49, 21. 1. 2015 (CET)

FF:KSCX03 Moderní čínština pro neoborové studenty III

odkazy: IS MUNI (anon) a externí web
vyučující: Mgr. Jiří Plucar, Ph.D. (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: KSCX02
náplň: slovní zásoba, četba
materiály:
poznámky: předmět je zaměřen na porozumění moderní čínštině
reference:
poslední revize: 10:49, 21. 1. 2015 (CET)

FF:KSCX04 Moderní čínština pro neoborové studenty IV

odkazy: IS MUNI (anon) a externí web
vyučující: Mgr. Jiří Plucar, Ph.D. (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: KSCX03
náplň: porozumění textu, slovní zásoba
materiály:
poznámky: předmět je zaměřen na porozumění moderní čínštině
reference:
poslední revize: 10:49, 21. 1. 2015 (CET)

FF:RLB104 Klasická čínština I

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Dušan Vávra (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU, ale ne-religionisté musejí žádat o souhlas
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: žádné
náplň: psaní znaků, výslovnost, základní gramatické konstrukce v klasické čínštině, slovíčka
materiály: textové materiály od vyučujícího dostupné v ISu, vhodné je zakoupení učebnice Gramatika staročínských textů (není ale povinností)
poznámky: předmět je zaměřen na porozumění staročínským textům; předmět byl naposledy vyučován v semestru jaro 2010
reference: Miroslava Plachá (anon)
poslední revize: 14:43, 11. 9. 2008 (CET)

FF:RLB105 Klasická čínština II

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Dušan Vávra (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: FF:RLB104
náplň: gramatické konstrukce v klasické čínštině, slovíčka
materiály: textové materiály od vyučujícího dostupné v ISu
poznámky: předmět je zaměřen na porozumění staročínským textům, předmět byl naposledy vyučován v semestru jaro 2011
reference: Miroslava Plachá (anon)
poslední revize: 14:43, 11. 9. 2008 (CET)

FF:RLB106 Klasická čínština III

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Dušan Vávra (anon)
semestr: podzim
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: FF:RLB105
náplň: gramatické konstrukce v klasické čínštině, slovíčka, interpretace rozsáhlejších textů
materiály: textové materiály od vyučujícího dostupné v ISu
poznámky: předmět je zaměřen na porozumění staročínským textům, předmět byl naposledy vyučován v semestru jaro 2011
reference: Miroslava Plachá (anon)
poslední revize: 14:43, 11. 9. 2008 (CET)

FF:RLB107 Klasická čínština IV

odkazy: IS MUNI (anon) a [ externí web]
vyučující: Mgr. Dušan Vávra (anon)
semestr: jaro
přístupnost: všichni studenti MU
vyučovací jazyk: čeština
předpoklady: FF:RLB106
náplň: gramatické konstrukce v klasické čínštině, slovíčka, interpretace rozsáhlejších textů
materiály: textové materiály od vyučujícího dostupné v ISu
poznámky: předmět je zaměřen na porozumění staročínským textům, předmět byl naposledy vyučován v semestru jaro 2010
reference: Miroslava Plachá (anon)
poslední revize: 14:43, 11. 9. 2008 (CET)

Další možnosti a zdroje

Jazyková studovna MU a web lingua.muni.cz

Webové stránky http://lingua.muni.cz/ jsou mezi studenty MU ještě poměrně neznámé, i když jako web Centra jazykového vzdělávání MU (CJV MU) by měly být hlavním informačním zdrojem o výuce cizích jazyků pro všechny členy akademické obce MU. Obsahují seznam kontaktů svých oddělení na jednotlivých fakultách, informace o jazykových kurzech a zkouškách, na jejichž organizaci CJV MU spolupracuje, seznam některých zajímavých internetových odkazů a v neposlední řadě informace o činnosti Jazykové studovny MU.

Jazyková studovna MU (přímý odkaz v lingua.muni.cz) je zdarma k dispozici všem studentům a učitelům MU v budově bývalé Lékařské fakulty Masarykovy univerzity na Komenského náměstí. Nabízí učební materiály, slovníky, zvukové nahrávky, filmová DVD a videokazety, multimediální jazykové programy a encyklopedie, počítače s připojením k internetu i příjem satelitní televize. Dostupné materiály se historicky zaměřovaly pouze na angličtinu, která v nabídce stále jasně převažuje, dostupná je ale už i řada materiálů k němčině, francouzštině, španělštině a ruštině, i zajímavé jednotliviny k některým dalším jazykům. Neúplný katalog těchto materiálů je dostupný na webových stránkách. Studovna je otevřena několik hodin po většinu pracovního týdne vždy okolo poledne, přesné časy lze nalézt na stránkách.

Virtuální jazyková studovna MU (http://vjs.muni.cz/) je novou internetovou aktivitou CJV MU v rámci projektu COMPACT. Cílem je nabídnout studentům, vyučujícím i zaměstnancům MU komplexní soubor aktuálních utříděných a ověřených materiálů, odkazů a informací ke studiu a výuce cizích jazyků on-line. Virtuální jazyková studovna je zaměřena na jazyk anglický, německý, francouzský, španělský, ruský a latinský, některé funkce jsou však uzpůsobeny i pro ostatní jazyky. Na podzim 2011 probíhá postupný přesun tohoto seznamu "Jazyky na MU" do sekce Student (a tam do stránek "In-class Courses", "Anwesenheitskurse", "Anwesenheitskurse", "Cursos presenciales", "Очные курсы", resp. "Docházkové kurzy" pro všechny ostatní jazyky).

Bezplatné elektronické kurzy a materiály

Placená výuka a jazykové školy

Poznámka: Do tohoto seznamu nepřidávejte odkazy na žádné konkrétní jazykové školy, jejich přehled není cílem této stránky (k tomu slouží právě citované obecné weby).

Další zajímavé informace