Java Server Faces

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Java Server Faces je rámec postavený přímo na Servlet API. Může používat JSP, ale nemusí. Pokud používá JSP, jsou k dispozici dvě knihovny JSP značek.

Stránky jsou skládány z komponent. Jedna komponenta může mít více různých rendererů, např. pro HTML, pro XHTML, pro WAP/WML, nebo i různé varianty v rámci HTML. Standardně je k dispozici základní sada komponent a renderery do HTML.

Např. komponenta UICommand se může zobrazit

  • jako hyperlink pomocí značky <h:commandLink>
  • jako tlačítko pomocí značky <h:commandButton>

Nevýhodou implementací JSF je, že renderery pro HTML si často vypomáhají JavaScriptem, a aplikace tak nebudou fungovat v prohlížečích, které mají JavaScript vypnutý.

Ve verzi JavaEE 5.0 byl sjednocen JSTL EL a JSF EL do jednoho jazyka.

  • výrazy ${neco} označují výrazy pro čtení vyhodnocované při zobrazení JSP stránky
  • výrazy #{neco} označují výrazy pro čtení i zápis