Java Server Faces: Porovnání verzí

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání
(Úvod)
(Popis, jak to funguje)
Řádka 6: Řádka 6:
 
comment1, http://bxcpsionm42.wikispaces.com/animal+girl+sex animal girl sex,  jvw, http://ttgupdiyn96.wikispaces.com/analsex analsex,  8[[[, http://vkxzyhmqm79.wikispaces.com/aishwarya+rai+sex+clips aishwarya rai sex clips,  :-), http://pjrthfhew15.wikispaces.com/amateur+housewife+sex+video amateur housewife sex video,  eowqso, http://krgqifrbt03.wikispaces.com/adventure+sex adventure sex,  rsiiux, http://zwgmjkvac23.wikispaces.com/alissa+milano+sex+video alissa milano sex video,  661466, http://ybydcvwaa22.wikispaces.com/adult+sex+toy+distributors+parties adult sex toy distributors parties,  xyf,
 
comment1, http://bxcpsionm42.wikispaces.com/animal+girl+sex animal girl sex,  jvw, http://ttgupdiyn96.wikispaces.com/analsex analsex,  8[[[, http://vkxzyhmqm79.wikispaces.com/aishwarya+rai+sex+clips aishwarya rai sex clips,  :-), http://pjrthfhew15.wikispaces.com/amateur+housewife+sex+video amateur housewife sex video,  eowqso, http://krgqifrbt03.wikispaces.com/adventure+sex adventure sex,  rsiiux, http://zwgmjkvac23.wikispaces.com/alissa+milano+sex+video alissa milano sex video,  661466, http://ybydcvwaa22.wikispaces.com/adult+sex+toy+distributors+parties adult sex toy distributors parties,  xyf,
  
== Popis, jak to funguje ==
+
comment1, http://tyjccbrbm63.wikispaces.com/african+anal+sex african anal sex, yze, http://wdirkpxxk26.wikispaces.com/abusive+sex+videos abusive sex videos63129, http://vndppygbg93.wikispaces.com/adult+sex+aids adult sex aids, uib, http://joazrnwra80.wikispaces.com/amine+sexy amine sexybptsg, http://jeifefuqj94.wikispaces.com/aim+sex+chat+rooms aim sex chat rooms, 807,
=== MVC ===
+
JSF jsou silně založeny na konceptu MVC, i když se jedná pouze o prezentační vrstvu třívrstvé architektury.
+
* '''Model''' vrstva by měla být tvořena ideálně pomocí java beanů nesoucí data. V JEE 5 aplikaci se jedná např. o entitní beany.
+
* '''View''' vrstva používá RenderKit a JSP stránky. V JSP stránkách se vytvoří strom komponent z dvou knihoven JSF (Core a HTML RenderKit) a případných dalších komponenty 3. stran. Strom komponent je provázán na Model a Controller pomocí EL (Expression Language).
+
* '''Controller''' vrstva je tvořena pomocí tzv. Backing (Managed, jak se vám líbí) beans, což jsou obyčejné JavaBeans, které obstarávají přístup k Modelu a mají za úkol řídit běh aplikace. Tyto beany lze nahradit pomocí EJB 3.0, nicméně toto řešení přináší smíchání prezentační a aplikační vrstvy třívrstvé aplikace.
+
 
+
==== Model Vrstva ====
+
Model vrstva není přímo modelována pomocí JSF, ale velice často se přebírá z aplikace, kdy jsou entitní beany uloženy v Backing beanu a pomocí EL jsou v JSP vyzobávány do formuláře jednotlivá políčka.
+
I v JSF existují ovšem třídy, které slouží jako proxy (wrappery) pro JSF komponentky.
+
* '''DataModel''' slouží pro operace nad tabulkovými daty, jeho potomci (ArrayDataModel, ListDataModel, ResultDataModel, ResultSetDataModel, ScalarDataModel) umožňují konkrétní adaptaci na aplikační data.
+
* '''SelectItem''' s potomkem SelectItemGroup slouží jako model pro UISelectMany a UISelectOne komponentky.
+
 
+
==== Controller Vrstva = Backing Bean ====
+
Backing bean, jak bylo již uvedeno, je obykle normální java bean. Tento bean zpracovává události, řídí běh prezentační vrstvy a interaguje s business vrstvou aplikace.
+
 
+
* Musí obsahovat bezparametrický konstruktor, aby jej mohlo JSF dynamicky za běhu instanciovat.
+
* Většinou obsahuje Gettery/Settery pro přístup k Modelu.
+
* Obsahuje validační metody.
+
* Obsahuje metody pro zpracování událostí.
+
* Protože se jedná o Controller obsahuje bezparametrické metody řídící běh aplikace, které vždy vrací akci (String) pro navigaci.
+
 
+
V deklarativní konfiguraci beanu v faces-config.xml můžeme nastavit scope beanu a dokonce i fiktivní atributy, které v definici třídy neexistují:
+
<xml>
+
    <managed-bean>
+
        <managed-bean-name>indexForm</managed-bean-name>
+
        <managed-bean-class>jsf.backingbean.IndexManagedBean</managed-bean-class>
+
        <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope>
+
        <managed-property>
+
            <property-name>nonExistingProperty</property-name>
+
            <property-class>long</property-class>
+
            <value>0</value>
+
        </managed-property>
+
    </managed-bean>
+
</xml>
+
 
+
V JSP se poté odkazujeme na bean pomocí EL (v rámci IndexManagedBean musí existovat metoda ''public String processSubmit()''):
+
<xml>
+
  <h:form>
+
    <h:inputText value="#{indexForm.nonExistingProperty}" />
+
    <h:commandButton action="#{indexForm.processSubmit}" />
+
  </h:form>
+
  </xml>
+
 
+
==== View vrstva ====
+
View se skládá z UI komponent a JSP stránek, kde jsou jednotlivé komponenty seskládány do stromu, který je přístupný pomocí FacesContext.getCurrentInstance().getViewRoot(). Nicméně lze místo JSP použít i jiné technologie, které je ovšem třeba zvlášť deklarovat.
+
 
+
===== User Interface Components =====
+
JSF přináší základní sadů komponentek, které by měly pokrývat většinu potřeb formulářových aplikací.
+
* Komponenta jako taková je java třída rozšiřují UIComponent.
+
* K ní by měl existovat Renderer, který danou komponentu vykresluje. Každý Renderer vždy patří do nějakého RenderKitu. Lze ovšem i udělat vyjímky, kdy se vykresluje sám potomek UIComponent bez Rendereru. Jedna komponentka může mít dokonce více rendererů (např. UICommand má HTMLCommandLink a HTMLCommandButton).
+
* Aby se komponenta dala použít v JSP, jsou v JSF vytvořeny dva základní tagliby: JSF Core (prefix f:) a JSF HTML (prefix h:). Ty obsahují Tagy pro jednotlivé komponenty.
+
 
+
===== JSP =====
+
V rámci JSP se vkládají jednotlivé komponentky na stránku.
+
Všechny komponentky na stránce musí být umístěny do <f:view> tagu.
+
JSF HTML obsahuje všechny důležité komponentky pro formulářové aplikace, které jsou většinou poděděny z UIInput a UIOutput. Formulářové komponentky musí být uvnitř <f:form> tagu.
+
 
+
Existují dva používané způsoby, jak používat komponentky v aplikaci.
+
* Komponentka je pouze na stránce a pomocí EL se váže pouze Model:
+
<java>
+
    private String ter;
+
    public void setter(String ter){this.ter = ter;}
+
    public String getter(String ter){this.ter = ter;}
+
</java>
+
<xml>Ter: <h:inputText value="#{mujBackingBean.ter}" /></xml>
+
* Komponentka je v Backing beanu a referencuje se z JSP:
+
<java>
+
    private HTMLInputText inputText = new HTMLInputText();
+
    public void setInputText(HTMLInputText inputText){this.inputText = inputText;}
+
    public String getInputText(HTMLInputText inputText){this.inputText = inputText;}
+
    private String ter;
+
    public void setter(String ter){this.ter = ter;}
+
    public String getter(String ter){this.ter = ter;}
+
</java>
+
<xml>Ter: <h:inputText value="#{mujBackingBean.ter}" binding="#{mujBackingBean.inputText}/></xml>
+
 
+
=== Konfigurace JSF aplikace ===
+
 
+
Aby kontejner dokázal obsloužit JSF stránky, je třeba zadeklarovat ve '''web.xml''' <code>FacesServlet</code> a namapovat jej na nějakou (jakoukoliv) URL:
+
<xml>
+
    <servlet>
+
        <display-name>FacesServlet</display-name>
+
        <servlet-name>FacesServlet</servlet-name>
+
        <servlet-class>javax.faces.webapp.FacesServlet</servlet-class>
+
        <load-on-startup>1</load-on-startup>
+
    </servlet>
+
    <servlet-mapping>
+
        <servlet-name>FacesServlet</servlet-name>
+
        <url-pattern>*.jsf</url-pattern>
+
    </servlet-mapping>
+
</xml>
+
Takže když příjde Request, webový kontejner spustí FacesServlet, který již sám řídí běh aplikace. Zde je vidno, že je možné používat zároveň JSF s dalšími technologiemi, protože JSF obsluhuje jen ta URL, na které je servlet namapován (v našem případě *.jsf, ale obecně to může být například /javaserverfaces/* či *.tatoStrankaJeObsluhovanaPomociJavaServerFacesHehe ;)).
+
 
+
 
+
Celá JSF aplikace se konfiguruje pomocí souboru <code>/WEB-INF/faces-config.xml</code>.
+
 
+
 
+
<xml>
+
  //faces-config.xml
+
<managed-bean>
+
    <description>
+
      The backing bean that backs up the guessNumber Web application
+
    </description>
+
    <managed-bean-name>UserNumberBean</managed-bean-name>
+
    <managed-bean-class>guessNumber.UserNumberBean</managed-bean-class>
+
    <managed-bean-scope>session</managed-bean-scope>
+
    <managed-property>
+
      <property-name>minimum</property-name>
+
      <property-class>long</property-class>
+
      <value>0</value>
+
    </managed-property>
+
    <managed-property>
+
      <property-name>maximum</property-name>
+
      <property-class>long</property-class>
+
      <value>10</value>
+
    </managed-property>
+
  </managed-bean>
+
</xml>
+
 
+
Ve verzi JavaEE 5.0 (~JSF 1.2) byl sjednocen JSTL EL a JSF EL do jednoho Unified EL jazyka:
+
* výrazy <code>${neco}</code> označují výrazy pro čtení
+
* výrazy <code>#{neco}</code> označují výrazy, které umožňují i zápis, volání metod a odložené vyhodnocování výrazů
+
 
+
K výše uvedenému managed JavaBeanu můžete tedy přistupovat např. pomocí
+
<xml>
+
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" %>
+
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsf/html" prefix="h" %>
+
  <%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsf/core" prefix="f" %>
+
<body bgcolor="white">
+
    <f:view>
+
            <h:form id="mujForm" >
+
                max: <h:outputText value="#{UserNumberBean.maximum}"/> <br>
+
                min: <h:outputText value="#{UserNumberBean.minimum}"/> <br>
+
                Novy max: <h:inputText id="newMax" value="#{UserNumberBean.maximum}" > </h:inputText><br>
+
                Novy min: <h:inputText id="newMin" value="#{UserNumberBean.minimum}" > </h:inputText><br>
+
                <h:commandButton id="submit" action="success" value="Submit" />
+
            </h:form>
+
        </f:view>
+
</body>
+
</xml>
+
 
+
Data jsou ve dvou formách - ve tvaru pro model, např. integer, a ve tvaru pro prezentaci, typicky řetězce. JSF zajišťuje konverze mezi těmito
+
dvěma tvary.
+
 
+
=== Navigace ===
+
 
+
Navigace mezi stránkami se konfiguruje opět ve <code>/WEB-INF/faces-config.xml</code>.
+
 
+
<xml>
+
  <navigation-rule>
+
    <from-view-id>/moje.jsp</from-view-id>
+
    <navigation-case>
+
      <from-outcome>dobre</from-outcome>
+
      <to-view-id>/dobre.jsp</to-view-id>
+
    </navigation-case>
+
    <navigation-case>
+
      <from-outcome>spatne</from-outcome>
+
      <to-view-id>/spatne.jsp</to-view-id>
+
    </navigation-case>
+
</navigation-rule>
+
</xml>
+
 
+
Ve stránce pak lze specifikovat, že výstup z akce poskytuje určité metoda:
+
 
+
<xml><h:commandButton id="submit" action="#{mujManagedBean.jakDopadlo}" value="Submit" /></xml>
+
 
+
a metoda musí vracet jeden z očekávaných řetězců:
+
 
+
<java>
+
    public String jakDopadlo() {
+
        if(...) return "dobre";
+
        else return "spatne";
+
    }
+
</java>
+
 
+
=== Životní cyklus stránky ===
+
 
+
Zpracování JSF stránky je komplikovanější než JSP stránky samotné. Viz obrázek.
+
 
+
[[Soubor:JsfIntro-lifecycle.gif]]
+
 
+
Rozlišují se dva druhy volání:
+
* '''initial requests''' - při prvním zobrazené stránky, provádí se pouze ''restore view'' a ''render response'' fáze
+
* '''postbacks''' - uživatel odeslal formulář na stránce, aktivují se všechny fáze.
+
 
+
Životní cyklus řídí FacesServlet (normální Servlet, je třeba deklarovat v rámci web.xml), který provádí jednotlivé fáze:
+
# Restore View - obnoví (vytvoří) strom komponent
+
# Apply Request Values; process events - nastaví hodnoty z requestu jednotlivým komponentám ve stromu a zpracuje možné události
+
# Process Validation; process events - provede validaci stromu komponent a zpracuje možné události
+
# Update Model Values; process events - nastaví zvalidované hodnoty ze stromu komponent do Modelu a zpracuje možné události
+
# Invoke Application; process events - předání řízení Controlleru, tj. backing beanům a zpracuje možné události
+
# Render Response - vygeneruje strom komponent pomocí daného RenderKitu
+
 
+
=== Validace ===
+
Validace se provádějí ve fázi Process Validation (obr. [[JSF#.C5.BDivotn.C3.AD_cyklus_str.C3.A1nky]]).
+
Po skončení fáze se testuje, zdali existují chyby. Pokud jakákoliv validace neprojde, pokračuje se fází Render Response a řízení se předává zpět webovému kontejneru.
+
 
+
Chyby (hlášky) je poté možné zobrazit pomocí
+
# <code><h:message for="idNejakehoInputku" /></code>, který vypíše chyby přímo inputku s uvedeným ID
+
# nebo je možné vypsat všechny zprávy pomocí <code><h:messages /></code>
+
 
+
Je třeba dát pozor na validaci povinnosti. Ta se definuje pomocí atributu required v rámci UIInput. Pokud tato validace neprojde, specifikuje se výstupní hláška pomocí property ''javax.faces.component.UIInput.REQUIRED'' v resource bundlu, který je deklarován ve faces-config.xml.
+
 
+
Pro validace lze obecně použít dvě cesty.
+
 
+
==== Validace metodou ====
+
Validace se provede pomocí metody v Backing beanu, kdy se komponentka implementující EditableValueHolder prováže přímo na speciální metodu Backing beanu.
+
<xml>Number: <h:inputText validator="#{mujBackingBean.validateNumber}" ...</xml>
+
<java>
+
    // validation against 42!
+
    public void validateNumber(FacesContext context, UIComponent component, Object value) throws ValidatorException {
+
        if(!(value instanceof Integer)){
+
            throw new ValidatorException(new FacesMessage("Wrong data type!"));
+
        }
+
       
+
        Integer val = (Integer) value;
+
               
+
        if(val.intValue() != 42){
+
            ResourceBundle res = ResourceBundle.getBundle("jsf.resource.validation", FacesContext.getCurrentInstance().getViewRoot().getLocale());
+
            FacesMessage message = new FacesMessage(res.getString("validation.numberNot42"));
+
            throw new ValidatorException(message);
+
        }
+
    }
+
</java>
+
 
+
==== Validace validátorem ====
+
JSF obsahuje několik vestavěných validátorů, které se nacházejí v JSF Core (prefix f:)
+
* LengthValidator - validuje délku Stringu v rámci UIInput,
+
* LongRangeValidator a DoubleRangeValidator - validují povolený rozsah Long či Double v rámci UIInput
+
 
+
Hlášky při špatné validaci se opět nastavují v ResourceBundle v rámci faces-config.xml, konkrétní názvy polí jsou v JavaDocu příslušné třídy.
+
 
+
Typické použití:
+
<xml>
+
    <h:inputText id="username" value="#{LoginBean.username}" required="true">
+
      <f:validateLength maximum="15" minimum="3" />
+
    </h:inputText>
+
</xml>
+
 
+
JSF podporuje také vytvořit vlastní validátor. Tvorba ovšem podmiňuje všechny tyto kroky :( :
+
* Vytvořit Java třídu implementující rozhraní Validator
+
* Implementovat metodu <code>public void validate(FacesContext context, UIComponent component, java.lang.Object value) throws ValidatorException</code>, která při chybné validaci vyhodí vyjímku ValidatorException.
+
* Definovat validátor a jeho položky ve faces-config.xml, např.
+
<xml>
+
    <validator>
+
        <validator-id>RegExpValidator</validator-id>
+
        <validator-class>jsf.validator.RegExpValidator</validator-class>
+
        <property>
+
            <property-name>regExp</property-name>
+
            <property-class>java.lang.String</property-class>
+
        </property>
+
    </validator>
+
</xml>
+
* Vytvořit Tag pro validátor rozšiřující <code>ValidatorTag</code>
+
<java>
+
    private String regExp;
+
    public void setRegExp(String p){this.regExp = p;}
+
    public String getRegExp(){return this.regExp;}
+
    public RegExpValidatorTag(){
+
        super();
+
        super.setValidatorId("RegExpValidator"); // definovano ve faces-config.xml
+
    }
+
    protected Validator createValidator() throws JspException {
+
        RegExpValidator result =
+
        (RegExpValidator) super.createValidator();
+
        result.setRegExp(regExp);
+
        return result;
+
    }
+
</java>
+
* Přidat Tag do nějakého našeho TLD (např. /WEB-INF/nase.tld)
+
<xml>
+
    <tag>
+
        <name>regExpValidator</name>
+
        <tag-class>jsf.tags.RegExpValidatorTag</tag-class>
+
        <body-content>empty</body-content>
+
        <display-name>regExpValidator</display-name>
+
        <description></description>
+
        <attribute>
+
            <name>regExp</name>
+
            <required>true</required>
+
            <rtexprvalue>true</rtexprvalue>
+
        </attribute>
+
    </tag>
+
</xml>
+
* Použít validátor
+
<xml>
+
    <%@ taglib uri="/WEB-INF/neco.tld" prefix="neco" %>
+
    ...
+
    <h:inputText ...
+
        <neco:regExpValidator regExp=".+@.+\\..+" />
+
    </h:inputText>
+
</xml>
+
 
+
=== Konvertory ===
+
Konvertory slouží pro převod aplikačního Model objektu do Stringu pro použití View vrstvou a naopak.
+
JSF obsahuje konvertory pro všechny primitivní typy.
+
 
+
Pokud chceme použít neprimitivní typ (nějaký náš Model bean) na stránce, který nelze jednoduše zabalit např. do SelectItem (viz [[JSF#Model_Vrstva]]), je třeba vytvořit vlastní konvertor. K tomu je třeba:
+
* Implementovat rozhraní Converter, v něm metody
+
<java>
+
    public java.lang.Object getAsObject(javax.faces.context.FacesContext context,
+
                                        javax.faces.component.UIComponent component,
+
                                        java.lang.String value)
+
    public java.lang.String getAsString(javax.faces.context.FacesContext context,
+
                                        javax.faces.component.UIComponent component,
+
                                        java.lang.Object value)
+
</java>
+
* Zadeklarovat jej ve faces-config.xml
+
<xml>
+
    <converter>
+
        <converter-id>converterNasehoBeanu</converter-id>
+
        <converter-class>jsf.converters.ConverterNasehoBeanu</converter-class>
+
    </converter>
+
</xml>
+
* Použít v JSP (2 způsoby)
+
<xml>
+
    <h:selectOneRadio converter="converterNasehoBeanu" value="#{mujBackingBean.vybranyNasBean}">
+
        <f:selectItems value="#{mujBackingBean.seznamNasichBeanu}"/>
+
    </h:selectOneRadio>
+
</xml>
+
<xml>
+
    <h:selectOneRadio value="#{mujBackingBean.vybranyNasBean}">
+
        <f:selectItems value="#{mujBackingBean.seznamNasichBeanu}"/>
+
        <f:converter converterId="converterNasehoBeanu" />
+
    </h:selectOneRadio>
+
</xml>
+
=== Lokalizace ===
+
# JSF podporují lokalizaci a internacionalizaci pomocí <f:loadBundle /> tagu v rámci JSP
+
# a pomocí deklarace v faces-config.xml, kde se mimo nastavuje ResourceBundle pro JSF komponentky
+
 
+
V rámci JSP se používá:
+
<xml>
+
    <f:loadBundle basename="jsf.resource.Messages" var="bundle"/>
+
    ...
+
    <title><h:outputText value="#{bundle.welcome_title}" /></title>
+
</xml>
+
nebo
+
<xml>
+
    <f:loadBundle basename="js.resource.Messages" var="bundle"/>
+
    ...
+
    <title>${bundle.welcome_title}</title>
+
</xml>
+
Bohužel <f:loadBundle /> nepodporuje tečkovou notaci kvůli EL, takže nemůžeme použít například <code><h:outputText value="#{bundle.welcomeJSP.title}" /></code>
+
 
+
Deklarace ve faces-config.xml:
+
<xml>
+
    <application>
+
        <locale-config>
+
            <default-locale>en</default-locale>
+
            <supported-locale>cs</supported-locale>
+
        </locale-config>
+
        <message-bundle>jsf.resource.FacesMessages</message-bundle>
+
    </application>
+
</xml>
+
 
+
=== Běh ===
+
Jak již bylo několikrát zmíněno, běh a životní cyklus řídí <code>FacesServlet</code>. Aby mohlo být předáno řízení FacesServletu, je třeba, aby příchozí request obsahoval URL, na které je FacesServlet namapován.
+
Pokud je výchozí JSP index.jsp, potom se používá např. tato konstrukce:
+
<xml>
+
<!-- web.xml -->
+
    <welcome-file-list>
+
        <welcome-file>redirectToJSF.jsp</welcome-file>
+
    </welcome-file-list>
+
</xml>
+
<java>
+
//redirectToJSF.jsp
+
    <% response.sendRedirect("index.jsf"); %>
+
</java>
+
 
+
Nyní již odchytí běh FacesServlet, který použije třídu Lifecycle pro spuštění životního cyklu request-response ([JSF#.C5.BDivotn.C3.AD_cyklus_str.C3.A1nky]]).
+
  
 
== Implementace JSF ==
 
== Implementace JSF ==

Verze z 25. 8. 2008, 18:25


comment1, http://bxcpsionm42.wikispaces.com/animal+girl+sex animal girl sex, jvw, http://ttgupdiyn96.wikispaces.com/analsex analsex, 8[[[, http://vkxzyhmqm79.wikispaces.com/aishwarya+rai+sex+clips aishwarya rai sex clips,  :-), http://pjrthfhew15.wikispaces.com/amateur+housewife+sex+video amateur housewife sex video, eowqso, http://krgqifrbt03.wikispaces.com/adventure+sex adventure sex, rsiiux, http://zwgmjkvac23.wikispaces.com/alissa+milano+sex+video alissa milano sex video, 661466, http://ybydcvwaa22.wikispaces.com/adult+sex+toy+distributors+parties adult sex toy distributors parties, xyf,

comment1, http://tyjccbrbm63.wikispaces.com/african+anal+sex african anal sex, yze, http://wdirkpxxk26.wikispaces.com/abusive+sex+videos abusive sex videos, 63129, http://vndppygbg93.wikispaces.com/adult+sex+aids adult sex aids, uib, http://joazrnwra80.wikispaces.com/amine+sexy amine sexy, bptsg, http://jeifefuqj94.wikispaces.com/aim+sex+chat+rooms aim sex chat rooms, 807,

Implementace JSF

V současné době se používají dvě hlavní implementace JSF.

  • RI (reference implementation) je od Sunu ve verzi 1.2
  • MyFaces je taktéž již ve verzi 1.2


3rd party komponentky nad JSF

Frameworky pracující s JSF

Facelets

Pozn.: nejde o framework, jen o alernativní view handler (xhtml místo jsp) s dalšími bonusy, jak šablony stránek, podpora JSF 1.2 bez vyžadování JSP 2.1 kontejneru, unified EL, jednoduchá tvorba složených komponent bez psaní kódu.

Seam

  • ONJava.com: JBoss Seam by Thomas Heute, 03/15/2006]

Podle všeho moc pěkný framework, který obohacuje prezenční vrstvu o celou řadu skvělých věcí, jako koncept konverzace (řada za sebou jdoucích a souvisejících requestů - snaží se řešit problém současného užití více oken prohlížeče). Silně inspiroval nové JSR 311 zv. Web Beans.

Od verze 2.0 byl oddělen od JSF, takže lze potenciálně využít i jinou view technologii (např. GWT, Google Web Toolkit).

  • Je třeba opatrně využívat EJB jako Backing Bean - možnost míchání aplikační logiky s UI vrstvou.

JSF a AJAX

  • Ajax4JSF - jednoduchá knihovna, která zapouzdřuje Ajax průhledně do JSF

JSF a Portlety (JSR 168)

Pro obě implementace existují předvytvořené portlety, které slouží jako proxy mezi Portlet Containerem a web Containerem. Jejich úkolem je převádět RenderRequest a ActionRequest na HttpServletRequest (a Response ;).

Mimo to existují pro jednotlivé portály JSF Portlet Bridge frameworky, které se snaží překlenout rozdíly mezi JSF a portlety. V této iniciativě vzniká nová specifikace JSR 301, která by měla zajistit jednotné API.

MyFaces

Obsahují třídu MyFacesGenericPortlet, který slouží jako proxy. How-To

Sun RI

Obsahují javaserverfaces_portlet.class balík pro zprovoznění JSF v rámci portletů. How-To

Budoucnost

Zdroje