Java EE

Z FI WIKI
Verze z 23. 4. 2013, 16:52; 374351@muni.cz (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Java Platform, Enterprise Edition (Java EE, dříve J2EE) je standardizovaná platforma určená pro vývoj přenositelných, robustních, škálovatelných a bezpečných serverových aplikací v jazyce Java. Rozšiřuje platformu Java SE o podporu pro tvorbu webových aplikací, webových služeb a distribuovaných vícevrstvých aplikací a jejím cílem je poskytnout vývojáři infrastrukturu, která mu usnadní jejich vývoj.

Aktuální verzí platformy je Java EE verze 6, která je definována prostřednictvím JCP specifikace jsr 316. Hlavním cílem této verze bylo maximální zjednodušení vývoje pro vývojáře.

Vlastnosti

Architektura

Vícevrstvé aplikace v Java EE se obecně skládají z těchto vrstev:

V terminlogii Java EE se obvykle uvádí tyto vrstvy:

  • Client Tier
  • Web Tier
  • Business Tier
  • Enterprise Information System Tier

Prezentační vrstva

Prezentační vrstva je zodpovědná za zpřístupnění funkcionality aplikace uživateli. Nejčastěji se jedná o webovou aplikaci, o klasickou aplikaci s GUI, nebo stále častěji i o mobilní aplikaci pro mobilní telefon nebo pro zařízení PDA.

Pro realizaci webové prezentační vrstvy slouží technologie JavaServlets a JSP. Často se používají také různé webové aplikační rámce, obvykle založené na architektuře MVC. Tyto rámce mohou být založené na požadavcích (request based; příkladem je Struts, Stripes, Spring MVC), nebo na vizuálních komponentách (component based; příkladem je JSF nebo Tapestry). Pokud má být aplikace součástí nějakého portálu agregujícího různé aplikace, používají se Java Portlets. Součastí webových aplikací mohou být i tzv. aplety, které se však již příliš nepoužívají.

Pro realizaci klasických aplikací v Javě se používá nejčastěji Swing, alternativou může být přímé použití AWT, nebo SWT. Pro snadnou distribuci a spouštění klasických aplikací v Javě je možné využít Java Web Start. Mobilní aplikace nejčastějí využívají platformu Java ME.

Aplikační vrstva

Aplikační vrstva zajišťuje vlastní funkcionalitu programu. Může být realizována různým způsobem, v jednoduchých případech stačí obyčejná knihovna tříd. Často je však používán nějaký framework, zajišťující základní služby (perzistence, řízení transakcí, řízení přístupu, vzdálený přístup, dependency injection, apod.). Většina frameworků nabízí tzv. deklarativní přístup. Příkladem je Spring nebo standard EJB.

Pro komunikaci s prezentační vrstvou se používá buď přímé volání metod (pokud aplikační i prezentační vrstva běží v rámci jedné JVM), nebo nějaký systém pro vzdálené volání metod (RMI, Web Services, nebo IIOP).


Vrstva perzistence dat

Vrstva persistence dat slouží k ukládání dat do nějakého perzistentního úložiště, nejčastěji je tímto úložistěm relační databáze. Pro komunikaci se používá obvykle JDBC, často ve spojení s nějakým nástrojem typu ORM (Hibernate, Java Persistence API). Pokud je nutné přenášet nebo jinak manipulovat s daty v relačním modelu, lze použít RowSet.

Externí zdroje