Java Data Objects

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání
This page is also available in English: Java Data Objects (English)

Java Data Objects API je štandardné Java rozhranie pre model abstrakcie perzistencie dát, vyvinutý pod záštitou Java Community Process[2]. Toto rozhranie slúži najmä ako alternatíva ku Java Persistence API. Od verzie 2.0 je vývoj tohto rozhrania a jeho Technology Compatibility Kit-u (TCK) zahrnutý pod Apache JDO open-source projekt[2]. Apache JDO projekt sa zameriava na vývoj JDO rozhrania a TCK pre testovanie kompatibility JDO implementácií. Je možné nájsť viacero komerčných alebo open-source implementácií JDO pre relačné databázy, objektové databázy, prípadne systémy súborovú[1].

JDO nie je vyvíjané len ako alternatíva ku JPA, ale poskytuje aj ďalšiu dodatočnú funkcionalitu. Hlavné výhody poskytované rozhraním JDO oproti JPA sú nasledovné:

  • JDO je kompatibilné už s JDK 1.3(JPA až od verzie 1.5)
  • Poskytuje možnosť špecifikovať mechanizmus perzistencie priamo cez API
  • Podporuje ľubovoľné úložisko dát(JPA poskytuje podporu len pre relačné databázy)
  • Ukladá na perzistentné triedy len jeden požiadavok - bezparametrický konštruktor
  • Rozširuje množstvo podporovaných typov, ktoré môžu byť ukladané(anglicky persisted) rozširovaním podpory o primitívne typy, kolekcie, atď.

Porovnanie do hĺbky môžete nájsť na adrese: http://db.apache.org/jdo/jdo_v_jpa.html .

Na rozdiel od JPA, ktoré používa JPQL, ktorému nezáleží na veľkosti písma, JDO používa vlastný jazyk - JDOQL, ktorý akceptuje lowercase aj UPPERCASE výrazy. Pre zostavenie aplikácie používanej JDO je potrebná jedna z JDO implementácií. Pre aktuálnu verziu JDO 3.1 je to DataNucleus AccessPlatform 3.1.0.

Odkazy

[1] Apache Foundation. Java data objects. http://db.apache.org/jdo/index.html, 2013.

[2] Oracle. Java data objects (jdo). http://www.oracle.com/technetwork/java/index-jsp-135919.html, 2013.

Apache Foundation. Which persistence specification ? http://db.apache.org/jdo/jdo_v_jpa.html, 2013.