Jak vyvíjet programy v Javě: Porovnání verzí

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání
(Nástroje)
(Základní zásady objektového programování v Javě)
 
Řádka 20: Řádka 20:
 
* Každá metoda by měla mít dobře definovaný svůj kontrakt.
 
* Každá metoda by měla mít dobře definovaný svůj kontrakt.
 
* Programujeme defenzivně a vždy kontrolujeme dodržení kontraktu metody.
 
* Programujeme defenzivně a vždy kontrolujeme dodržení kontraktu metody.
 +
* Minimalizujeme rozsah platnosti proměnných.
  
 
== Jak programovat efektivně ==
 
== Jak programovat efektivně ==

Aktuální verze z 4. 10. 2012, 12:57

Tento článek vznikl jako materiál k závěrečné přednášce z předmětu PB162 a jeho cílem je zrekapitulovat základní zásady vývoje aplikací v Javě a zároveň poskytnout přehled dalších tipů a zdrojů, které mohou být při vývoji v jazyce Java užitečné.

Základní zásady objektového programování v Javě

 • Základní biblí každého programátora v Javě je kniha Java efektivně, aneb 57 zásad softwarového experta. Viz též http://developers.sun.com/learning/javaoneonline/2006/coreplatform/TS-1512.pdf.
 • Primárním cílem je vždy jednoduchý a přehledný kód. Jednoduchost a přehlednost by většinou měla mít přednost před efektivitou.
 • Dodržujeme konvence pro zápis kódu.
 • Volíme srozumitelné identifikátory, snažíme se dodržet zavedené konvence.
 • Snažíme se psát kód tak, aby nebyly potřeba komentáře.
 • Vyhýbáme se duplicitnímu kódu.
 • V maximální možné míře využíváme knihovny (zejména Java Core API), nevynalézáme znovu kolo.
 • Důsledně uplatňujeme princip zapouzdření. Pozor na nechtěné porušení tohoto principu zpřístupněním vnitřních modifikovatelných instancí.
 • Řetězce vždy porovnáváme vždy metodou equals.
 • Dědičnost používáme s mírou a pouze tehdy, jde-li skutečně o vztah generalizace-specializace. V mnoha případech se požadoveného výsledku dá dosáhnout flexibilnějšími metodami (agregace, delegování, vhodné návrhové vzory, oddělení funkcionality do jiných tříd).
 • Když překrýváme metodu equals(), nesmíme zapomenout překrýt hashCode().
 • Výjimky slouží pouze k ošetření chyb či jiných nestardardních situací a nikdy by se neměly používat jako běžný prostředek pro řízení toku programu.
 • Výjimka by měla mít vhodnou chybovou hlášku.
 • Výjimka by měla být vhodným způsobem ošetřena.
 • Pokud výjimka vznikla jako reakce na jinou výjimku, měla by mít správně nastavenou svoji příčinu.
 • Jako typ proměnných, atributů, parametrů a návratových hodnot metod se snažíme používat co nejobecnější typy, nejlépe rozhraní.
 • Každá metoda by měla mít dobře definovaný svůj kontrakt.
 • Programujeme defenzivně a vždy kontrolujeme dodržení kontraktu metody.
 • Minimalizujeme rozsah platnosti proměnných.

Jak programovat efektivně

 • Znát dobře Javu
 • Mít dostatek zkušeností a praxe
 • Znát Java Core API i další knihovny
 • Provádět vhodnou dekompozici
  • Základním pravidlem je rozdělení problému na co nejmenší podproblémy, které ještě má cenu řešit samostatně
  • Lepší je tedy mít více menších tříd, nebo více kratších metod (viz refaktoring)
  • Minimalizovat míru závislostí
 • Používat vhodné nástroje
 • Používat vhodnou metodiku (např. Extrémní programování)
 • Provádět automatizované testování
 • Znát a používat návrhové vzory
 • Zapsat si další kurzy na FI :-)

Platforma Java

Zdroje informací

Nástroje

Knihovny a frameworky

Novinky z Javy

 • Implementace Javy od firmy SUN Microsystem uvolněna pod GPL
 • Java 6 [1], [2]
 • NetBeans 5.5 [3]; na cestě jsou NetBeans 6.0 [4]