IoC

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Obrácení řízení - Inversion of Control

  • týká se komponentních systémů s možností řídit životní cyklus komponenty
  • operační prostředí (většinou aplikační rámec, aplikační server, kontejner, middleware) se stará o hlavní kostru řídící tok výpočtu: která komponenta bude instanciována, co se na ní kdy zavolá za metodu, jak bude vyřízen klientský požadavek...
  • také označováno jako "The Hollywood Principle": Do not call us, we will call you!
  • většinou jde o nejpodstatnější rys aplikačních rámců, často ve spojení s MVC
  • velmi často v podobě speciálního případu IoC: Dependency Injection

Příklad

  • Spring AOP [1]