Interaktivní osnova

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Interaktivní osnova umožňuje uspořádat jednotlivé aktivity v e-learningovém kursu do lineární posloupnosti a opatřit je průvodním textem. Toto strukturování zvyšuje přehlednost kursu, výrazně zlepšuje orientaci studujících ve výukových materiálech a aktivitách v konkrétní výuce v daném týdnu či tématu.
Vyučující vytvoří osnovu k již zaregistrovanému (vypsanému?) předmětu v agendě Učitel. Zadá vstupní požadavky (členění osnovy po týdnech nebo tématické členění, možnost založit zvláštní osnovu pro každou seminární skupinu v předmětu ...doplnit - ukázky)
Vytvořenou Interaktivní osnovu můžeme přirovnat k posloupnosti ,přihrádek", do kterých následně vyučující vkládá jednotlivé materiály a aktivity vztahující se ke konkrétnímu týdnu či tématu výuky. Kromě toho je vhodné uvést několik slov či vět jako průvodní text.
Interaktivní osnova není místem (vyjma vepsání průvodního, doplňujícího textu), kde se materiály tvoří.


V současnosti je možné vkládat

  • soubory (agenda Studijní materiály: studijní materiál, prezentaci, obrázky, ...),
  • odkazy do internetu,
  • interaktivní materiály vytvořené v IS (tzn. procvičování, kontrolní otázky, autotesty, testy, interaktivní text),
  • odkazy na složku s materiály (Odevzdávárnu),
  • doplnit text (název tématu, komentář k odkazům, cíle, doporučení)
  • vložit další podosnovu
  • odpovědník odpovědníku

více popsat?

Do osnovy lze vše potřebné vložit ještě před začátkem semestru (tzn. vytvořit kompletní kurz). Pro řadu vyučujících je však vhodnější vkládat či doplňovat jednotlivé komponenty postupně, za ,běhu" výuky.

Nápověda k Interaktivní osnově v IS MU

Příklady použití Interaktivní osnovy v kurzech pro podporu prezenční výuky (budou doufám 4) Příklady použití Interaktivní osnovy v kurzech pro podporu kombinované výuky (?) Co rozumíme pod pojmem plně e-learningový kurz????

Interaktivní osnova nepředstavuje jediný možný způsob prezentace e-kursu – druhou základní možností je zobrazení podle studijních aktivit (všechny studijní materiály, všechny diskusní skupiny, všechny testy atd.). Tento způsob má také své přednosti – především umožňuje studentovi vybrat si nezávisle na jeho momentální pozici v „toku“ kursu tu aktivitu, které se chce věnovat (ne každý kurs to umožňuje).