IntelliJ IDEA

Z FI WIKI
(Přesměrováno z IntelliJ Idea)
Přejít na: navigace, hledání


IntelliJ IDEA je spolu s NetBeans a Eclipse jedno ze tří hlavních vývojových prostředí pro jazyk Java.

IntelliJ IDEA je komerční produkt od firmy JetBrains se sídlem v Praze. Má dvě verze, Community Edition, která je zdarma, a Ultimate Edition, která stojí peníze. Masarykova univerzita má ale bezplatně neomezenou licenci na Ultimate Edition, viz http://www.muni.cz/services/software#Idea.

Rady k IntelliJ z předešlého kursu.

V učebně B130

V učebně B130 je dostupná z modulu idea-loc, což je symlink na aktuální verzi nainstalovanou na lokálním disku, např. idea-2018.3-loc. Pak je dostupný ještě modul idea, což je symlink na aktuální verzi nainstalovanou na sdíleném sítovém disku, ta se proto spouští pomaleji. Lokální verze jsou kopírovány ze sdílených jednou denně, jsou tedy stejně aktuální.

module add idea-loc
idea.sh

Licence

Verze 2018.3
  • na stránce https://www.jetbrains.com/student/ klikněte na modré tlačítko APPLY NOW
  • zaregistrujte se pomocí emailu z domény mail.muni.cz a aktivujte si licenci
  • spusťte Ideu a aktivujte pomocí JetBrains Account

Správcem licence pro MU je Martin Kuba <makub@ics.muni.cz>

Nastavení

Nastavení se ukládá do adresáře pojmenovaného podle verze, např. ~/.IntelliJIdea2018.3/.


Nastavení JDK

Po prvním startu je třeba nastavit JDK používaný pro kompilaci a běh projektů. To lze ve výchozím okně provést kliknutím na Configure - Project defaults - Project structure - Project SDK - New - JDK a vybráním adresáře s JDK, např.

  • /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64 - lokální instalace OpenJDK
  • /packages/run.64/jdk-1.8.0/current - Oracle JDK na sdíleném síťovém disku


Zvolte úroveň jazyka 8.

Idea15 project JDK.png

Po přepnutí na SDK nastavte ještě URL na javadoc dokumentaci kliknutím na ikonu plus se zeměkoulí:

Idea15 JDK docs.png

File encodings

Dále je vhodné v okně Configure - Project defaults - Settings - File encodings zaškrtnout vpravo dole volbu Transparent native-to-ascii conversion, která způsobí pohodlné editování souborů s příponou .properties používaných pro internacionalizaci.

Idea15 file encodings.png

Maven

Potom v Configure - Project defaults - Settings - Maven - Importing zaškrtněte Import Maven projects automatically.

Tipy a triky

Projekty typu Maven

Při vytváření nového projektu zvolte typ Maven, projekt tak bude přenositelný do jiných vývojových prostředí (NetBeans, Eclipse).

Tyto projekty mají kromě názvu i tzv. groupId a artefactId, pro groupId zvolte cz.muni.fi, pro artefactId pokud možno to stejné co pro název.

Více viz stránka Maven.

Live templates

IDEA obsahuje zrychlené psaní, zkuste třeba

  • psvm<Tab> - vytvoří metodu public static void main(String[] args)
  • sout<Tab> - vytvoří volání System.out.println()
  • soutv<Tab> - vytvoří volání System.out.println(prom) pro proměnnou

Nastavení Live templates je v Settings - IDE Settings - Live templates

Alt-Ins a Alt-Enter

Klávesová zkratka Alt-Ins zobrazí kontextové menu, které nabízí nejčastější oparce, jako je generování get a set metod a podobně.

Klávesová zkratka Alt-Enter zobrazí kontextové menu, které se jinak nabízí přes žluté a červené žárovičky, nabízející úpravy nebo opravy kódu.