FI WIKI:Organizace

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka obsahuje doporučení a principy organizace stránek ne fakultní wiki. Případné přimonínky nebo návrhy směřujde do diskuse.

Články kurzů

Každý kurz má svoji vlastní stránku pojmenovanou jeho kódem, na níž jsou informace určené především studentům nebo zájemcům o informace o kurzu. Pokud je informací více, mohou být pro jednotlivá témata zakládány podstránky. Typické pojmenování stránek kursu je následující:

  • PB138 – Stránka kurzu s informacemi pro studenty.
  • PB138/Příprava – Stránka určená pro poznámky vyučujících k přípravě a organizaci výuky. Obvykle má nastavený příznak restricted a studenti k ní nemají přístup. Může obsahovat případné další podstránky.
  • PB138/Cvičení – Stránka s informacemi o cvičeních.
  • PB138/Docházka/skupina01 – Stránka s docházkou do seminární skupiny číslo 1.

Každý kurz má svoji kategorii pojmenovanou opět dle kódu kurzu a v této kategorii jsou zařazeny všechny články, které s kurzem nějak souvisejí (kromě stránky s přípravou výuky). Jedná se nejen o stránky s organizačními pokyny, ale i o běžné články o určitém tématu (např. článek Swing bude zařazen v kategorii PV168).

Články o obecných tématech

Články o obecných tématech se pojmenovávají odpovídajícím názvem, např. Enterprise JavaBeans, Swing apod. Pokud se jedná o článek, který popisuje obecný problém v kontextu konkrétní technologie, mělo by to být patrné z názvu (tj. článek o vláknech v Javě by se měl jmenovat Vlákna v Javě a ne Vlákna). Článek by měl být také zařazen do správné kategorie.

Články k projektům, diplomkám apod.

Každý projekt by měl mít jednu svoji stránku, jejíž název bude odpovídat názvu projektu (např. XIQE nebo VEZMU), která bude obsahovat základní informace o projektu. Ostatní informace by měly být umístěny na podstránkách takové stránky.