ESB

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

ESB (Enterprise Service Bus)

Podniková sběrnice služeb

ESB je softwarová architektura umožňující integraci služeb při implementaci servisně orientované architektury v podnikovém prostředí. S pomocí ESB lze služby a data snadno synchronizovat a monitorovat probíhající procesy.

ESB pracuje na principu datové sběrnice, která se stará o doručení zpráv, přičemž využívá mnoha standardů jako SOAP, HTTP nebo JMS (Java Messaging Service). Posílané zprávy většinou využívají formát XML, ale ESB podporuje i jiné modely zpráv. ESB je platformově nezávislá a umožňuje používání webových služeb v koordinaci s ostatními integračními technologiemi a principy servisně orientované architektury.

ESB je zaměřena mimo jiné na podporu synchronních a asynchronních transportních protokolů, směrování, datovou transformaci a překlad protokolů, garantované doručení zpráv, bezpečnost, monitorování, audit, logování a měření.

Výhody:

 • rychlejší a levnější přizpůsobení stávajících systémů
 • vyšší flexibilita - snadnější reakce na změnu požadavků
 • využívání standardů
 • široké spektrum možného uplatnění
 • více konfiguračního a méně integračního kódování
 • žádný centrální řídící systém ani zprostředkovatel

Možné nevýhody:

 • obvykle vyžaduje užití Enterprise Message Model
 • bez dopředného plánování se verzování zpráv mezi systémy může stát pevně vázaným místo zamýšleného volně vázaného
 • závislé na prodejci, k provozu vyžaduje více hardwaru
 • vyžaduje nové schopnosti ke konfiguraci
 • aby mohlo dojít k efektivní implementaci, je nutná mít dobře definovanou podnikovou strategii a vyzrálé IT vedení