ELSW-navrh

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

E-learning v kontextu sémantického webu

Stručné shrnutí současného stavu problematiky

V současné době prakticky neexistuje soustředěný základní výzkum v oblasti elektronického vzdělávání. Valná většina projektů má spíše implementační charakter a jsou málo inovativní. To s sebou mimo jiné přináší závislost na zahraničním výzkumu, vývoji a mnohdy i dodavatelích příslušných nástrojů a znamená nekonkurenceschopnost v mezinárodním měřítku.

Rovněž neexistuje původní výzkum zaměřený na komplexní integraci nástrojů elektronického vzdělávání a relevantních pokročilých informačních technologií, jako jsou asistivní technologie (dialogové systémy, systémy rozpoznávání a syntézy řeči…), systémy získávání znalostí a jejich správu.

Do stávajících systémů podpory vzdělávání jsou jen omezeně zakomponovány existující a budované systémy zpracování přirozeného jazyka, řada z cizojazyčných převzatých systémů nepodporuje plnohodnotné získávání a vyhledávání informací v českém jazyce. Systémy nejsou přímo provázány s bohatstvím aktuálně spravovaných informačních zdrojů, např. u vysokých škol se může jednat o fakultní a univerzitní klasické a digitální knihovny, přístupy k placeným zahraničním a tuzemským zdrojům atd. Systémy provozované v podnikové sféře nedisponují integrovanými bázemi znalostí, např. ve formě odpovědí v zákaznických centrech.

Současně používané systémy elektronického vzdělávání nevyužívají potenciálu, který jim nabízejí dostupné techniky vysokoúrovňové personalizace a adaptability formy, obsahu a přístupu ke vzdělávání – omezují se jen na základní podporu.

Většina soudobých systémů podpory vzdělávání není využívána k rozšiřování aktuálních poznatků vědy a výzkumu, jakož i moderních výukových metod široké veřejnosti, což dále prohlubuje dluh akademické sféry vůči podnikové sféře, resp. společnosti vůbec.


  • Nástroje z FI, související s projektem (stručnější verze technické zprávy; vnitřní i vnější zdroje)
  • ToDo vnějších nástrojů - seznam nástrojů, které nějak souvisí s tématem projektu, nicméně nejsou přímo vyvíjeny týmem; a seznam aktuálního stavu jejich vývoje (pro možnou spolupráci, identifikaci podobností, možný zdroj bak. a dip. prací apod.)

Věcný obsah a cíle projektu

Záměrem předkládaného projektu je vývoj metodologie a technických prostředků pro podporu nových forem vzdělávání prostřednictvím integrovaných znalostních systémů. Rozhraním pro integraci těchto systémů budou nově rozvíjené technologie sémantického webu.

Konkrétní cíle projektu: