ELSW-authoring

Z FI WIKI
Verze z 19. 3. 2006, 21:59; Xadamek2 (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Autorské systémy

Autorské systémy patří k nejnáročnějším komponentám systémů řízení výuky. Komerčně dostupné systémy lze s plánovanými nástroji zpracování přirozeného jazyka jen obtížně integrovat a jsou nákladné. Navíc v současnosti na pracovištích řešitelů již probíhá návrh vlastních modulárních autorských systémů, do nichž budou přístupy k výše popsaným nástrojům zabudovány. Například na bázi sémantického webu lze navrhnout podpůrné nástroje, které na základě analýzy kontextu, podobnosti s jinými kursy (strojové učení) atd. předkládají dialogovou formou otázky k vyplnění vazby, na jedno kliknutí dokážu zadat celou třídu standardních vazeb, atd. Stejně tak umožní do vytvářených materiálů zakomponovat schopnosti jejich personalizace – jak po stránce formy (prezentace), tak obsahu, vč. využití asistivních technologií pro přístup osob se specifickými nároky.

Cíle projektu

Cílem je vytvořit integrovaný systém pro přípravu výuky. Nástroj umožní

  • Editaci výukových materiálů v různých formátech (DocBook, XHTML, obecné XML, Wiki)
  • Organizaci těchto materiálů do projektů.
  • Generování a případný deploying materiálů
  • Integraci slovníků a korpusů
  • Komplexní podporu pro přípravu a opravování úloh (v první fázi se zaměřením na Javu a Značkovací jazyky, v druhé fázi se zaměřením na předměty typu Základy odborného stylu)
  • Podpora pro práci s ontologiemi a různými vazbami
  • Spellchecker
  • Nástroj pro vytváření a prohlížení testů

Technické řešení

Nástroj bude založen na NetBeans Platform.

Různé nápady

Podpora pro víceproudový záznam a streaming přednášek (jeden stream video (případně pouze zvuk), druhý stream obrazovka počítače, třetí stream třeba informace o právě zobrazovaném materiálu (např. URL)). To by samozřejmě vyžadovalo jistou podporu již při přípravě materiálů.

Nastavení jazyka pro spellchecker by se pro materiály v XML dalo dělat pomocí atributu xml:lang nebo pomocí instrukce pro zpracování.

Integrace se Ajkou.

Odkazy =