ELSW

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

E-learning v kontextu sémantického webu

Identifikace projektu

název projektu: E-learning v kontextu sémantického webu

identifikační kód projektu: 1ET208050401

řešitel projektu: RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.

příjemce: Masarykova univerzita

doba řešení: 1.7.2004 -- 31.12.2008

Možné podoby "Acknowledgement" u publikací

Tento příspěvek vznikl za podpory projektu Národního programu Informační společnost ’E-learning v kontextu sémantického webu’, č. 1ET208050401.

This paper has been supported by the National Program Information Society, project 'E-learning in the Semantic Web Context', No. 1ET208050401.

The research has been supported by the National Program Information Society, project 'E-learning in the Semantic Web Context', No. 1ET208050401.

Nebo je-li příspěvek či jeho publikování podporováno z projektu částečně:

The research has been partially supported by the National Program Information Society, project 'E-learning in the Semantic Web Context', No. 1ET208050401.