Distanční vzdělávání

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Distanční vzdělávání (DiV) je řízené samostudium, které využívá k tomuto účelu všechny dostupné didaktické prvky a technické prostředky, kterými lze prezentovat učivo, komunikovat se studujícími, prověřovat studijní pokroky a případně i hodnotit studijní výsledky. Právě k podpoře distanční části lze vhodně využít e-learning. Studující a vyučující jsou trvale nebo převážně fyzicky odděleni. Studujícímu musí vdělávací instituce vytvořit takové zázemí, které tento nedostatek vyrovnává. Instituce poskytuje komplexní systém podpory studia.

Prezenční prvky:

 • Tutoriály: zpravidla nepovinné setkání studujících a tutora, cílem je diskuse, možnost řešit praktické úkoly...
 • Rezidenční (letní) škola: povinné soustředění studujících např. k provádění laboratorních cvičení, výcvik praktických dovedností,...

Účastníci DiV:

 • Studující - objekt DiV aneb Jak se učí dospělí ...
 • Vzdělávací organizace (autor, tutor, administrátor, examinátor) V podmínkách VŠ studia často osoby autora a tutora splývají. def.: Tutor je metodický zprostředkovatel distančního studia a hodnotitel průběžných výsledků. Je v nejbližším kontaktu se studujícím.


Základem kurzu jsou kvalitně zpracované studijní opory. Studijní opory jsou veškeré studijní a informační zdroje, které jsou součástí řízeného studijního programu a jsou připraveny speciálně pro distanční studium. Pozn. Ke studiu mohou být využity také klasické učebnice, musí však být doplněny průvodcem (návody, s kterými konkrétními částmi pracovat, jakým způsobem, součástí průvodce je i ujasnění cíle, motivace,...)

Základní principy (jako odkaz)


Doporučený postup při přípravě kurzu

Studijní opory - veškeré studijní a informační zdroje ...... dopsat

 • studijní materiály
  • speciální studijní texty
  • audiokazety a videokazety
  • interaktivní výukové programy na CD
  • výukové programy na Internetu, Intranetu
  • videokonference
  • rozhlasové a televizní vysílání
 • písemný "průvodce studiem" a "studijní návod",
 • tutor a možnost komunikace s ním,
 • administrátor a organizátor studia
 • pedagogicko psychologický poradce


Studijní text distančního vzdělávání - PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D.z Univerzity Palackého v Olomouci

Tvorba textů pro distanční vzdělávání: Tomáš Folwarczny, Matouš Janků (odkaz na stánky VŠB - TU Ostrava)

Další odkazy (odkaz na stránky FF MU)