DP:xzivotsk

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Zadání a motivace

Název práce

Šifrování komunikace mobilních zařízení pomocí Java ME

Zadání práce

Cílem práce je implementovat aplikaci, která bude umožňovat posílání šifrovaných SMS zpráv na mobilní zařízení pomocí Java ME. Aplikace bude umět předávat zprávy pomocí SMS a Bluetooth. Práce bude otestována. Dále bude práce popsaná v jazyce UML 2.

Motivace

Mobilní telefon se stává důležitou součástí každého člověka. Nárůst popularity a možnosti využití však přináší obavy z útoků a krádeží. Telefon často ukrývá důležitá data a citlivé informace. Předávání těchto informací však není bezpečné, neboť kdokoliv může celkem jednoduše bezdrátovou komunikaci odposlouchávat. Po nezabezpečené síti je potřeba posílat data, která by neměla být přístupná třetí osobě. Pro většinu lidí se stalo normální, že přistupují na webové stránky nebo k emailům prostřednictvím šifrovaných spojení. Ve světě mobilních telefonů se tato možnost začíná pomalu objevovat také, ale zatím jen u síťových spojení. U volání a posílání zpráv zatím tuto možnost nemáme. Je tedy potřeba využít nějaké aplikace, která nám umožní zachování soukromí i bezpečnosti. Bohužel v současné době žádná takové aplikace není zdarma k dispozici. Proto by bylo dobré, kdyby existovala alternativa k draze placeným aplikacím, ale přitom poskytovala stejnou funkčnost a bezpečnost.

Shrnutí práce

Cílem diplomové práce bylo prozkoumat možnosti vývoje aplikací pro platformu Java ME a vytvořit aplikaci pro mobilní zařízení, která by umožňovala šifrovat komunikaci. V této práci je detailněji popsána platforma Java ME, její vlastnosti a využití. Větší pozornost je věnována knihovnám určeným pro mobilní telefony. Nemalá část je věnována i rozboru šifrovacích algoritmů a možnostem jejich použití v Java ME. V práci je popsán i vývoj aplikace umožňující šifrování, která je součástí této diplomové práce.

Odkazy

Diplomová práce - Ondřej Životský

Implementace aplikce Sybek v rámci diplomové práce

Sybek - domovská stránka projektu

Stránky o Java ME

Stránky o Šifrování