DP:xtalas:Subversion

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Subversion

kuba@chameleon:~> svnadmin create testrepo
kuba@chameleon:~> mkdir myproject
kuba@chameleon:~> mkdir myproject/tags
kuba@chameleon:~> mkdir myproject/trunk
kuba@chameleon:~> mkdir myproject/branches
kuba@chameleon:~> echo "echo ahoj" > myproject/trunk/hello.sh
kuba@chameleon:~> svn import myproject file:///home/kuba/testrepo/myproject -m "Initial skeleton import to repository"
Adding     myproject/trunk
Adding     myproject/trunk/hello.sh
Adding     myproject/branches
Adding     myproject/tags

Committed revision 1.
kuba@chameleon:~> mkdir user1
kuba@chameleon:~> cd user1/
kuba@chameleon:~/user1> svn co file:///home/kuba/testrepo/myproject
A  myproject/trunk
A  myproject/trunk/hello.sh
A  myproject/branches
A  myproject/tags
Checked out revision 1.
kuba@chameleon:~/user1> cd myproject/trunk