DP:xsmid7

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Soudobé možnosti modulární dekompozice servisně orientovaných webových aplikací

Motivace

Se vzrůstající velikostí softwarového systému enormně narůstá počet vnitřních vazeb v systému mezi jednotlivými částmi kódu. Se vzrůstající provázaností kódu a vnitřní komplexitou systémů klesá jejich spolehlivost, rozšiřitelnost a udržovatelnost. Modularita je koncept, který se snaží tento problém řešit rozdělením softwaru do menších samostatných částí - modulů, které mají definované rozhraní pro komunikaci a poskytování služeb.

Shrnutí

Cílem této práce je prozkoumat možnosti modulární dekompozice webových aplikací. Práce se zabývá modularizačními rámci OSGi a Java Plugin Framework a rozebírá problematiku a možnosti použití těchto technologií na serveru ve webové aplikaci. Část práce se věnuje možnostem úpravy technologie JavaServer Faces pro potřebu modularity a rozebírá praktické nasazení na webovém kontejneru Resin.

Součástí práce je i analýza, návrh a implementace jádra a prezentační části systému Yucca - Waste Site Energy Management Calculator.

Text práce

Diplomová práce