Cvičení AJAX

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledáníV tomto cvičení si ukážeme práci s AJAXem. Využijeme k tomu

Příprava prostředí

Využijeme náš projekt z Spring ve webových aplikacích nebo Cvičení Stripes. Stáhněte si z webu soubor prototype.js a dejte ho vedle souboru index.jsp. To je celá příprava.

Zpracování na serveru bez reloadu stránky

Vytvořte JSP stránku ajax.jsp s jednoduchým formulářem, a využívající knihovnu prototype.js:

 
<%@ page pageEncoding="utf-8" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="f" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
<%@ taglib prefix="s" uri="http://stripes.sourceforge.net/stripes.tld" %>
 
<s:layout-render name="/rozvrh.jsp" titulklic="users.titul">
  <s:layout-component name="hlavicka">
<script type="text/javascript" src="${pageContext.request.contextPath}/prototype.js"></script>
<script type="text/javascript">
  function addNumbers() {
       new Ajax.Request('<c:url value="/mujajax/add"/>',
          {
            method:'get',
            parameters: {
              'a' : $F('num_a'),
              'b' : $F('num_b')
            },
            onSuccess: function(transport) {
              var o = eval(transport.responseText);
              alert('o=' + o.toSource());
              $('result').update('and the result is: '+o.sum);
            },
            onFailure: function() {
              alert('Chyba :-(')
            }
          }
          )
      }
</script>
 
  </s:layout-component>
  <s:layout-component name="telo">
 
    <form action="#">
      a: <input type="text" id="num_a" /> <br/>
      b: <input type="text" id="num_b" /> <br/>
      <input type="button" onclick="addNumbers()" value="Add"/>
 
      <div id="result">
      </div>
    </form>
 
  </s:layout-component>
</s:layout-render>

a actionbean MujAjaxActionBean.java:

 
package cz.muni.fi.pa165.cv5;
 
import net.sourceforge.stripes.action.*;
import net.sourceforge.stripes.ajax.JavaScriptResolution;
 
import java.util.HashMap;
import java.io.File;
import java.io.FileFilter;
 
@UrlBinding("/mujajax/{$event}")
public class MujAjaxActionBean implements ActionBean {
 
  ActionBeanContext ctx;
 
  public ActionBeanContext getContext() {
    return ctx;
  }
 
  public void setContext(ActionBeanContext context) {
    ctx = context;
  }
 
  public Resolution add() {
    HashMap<String, Object> m = new HashMap<String, Object>();
    m.put("sum", getA() + getB());
    return new JavaScriptResolution(m);
  }
 
  private int a;
  private int b;
 
  public int getA() {
    return a;
  }
 
  public void setA(int a) {
    this.a = a;
  }
 
  public int getB() {
    return b;
  }
 
  public void setB(int b) {
    this.b = b;
  }
}

Zobrazte stránku a vyzkoušejte.

Nápověda hodnot

Vyzkoušíme si komponentu našeptavače (Google suggest) nabízející uživateli doplnění textového vstupu.

Využijeme hotovou komponentu Ajax.Autocompleter knihovny Scriptaculous. Stáhněte si Scriptaculous a umístěte soubory

builder.js controls.js dragdrop.js effects.js scriptaculous.js slider.js

vedle souboru prototype.js.

Do hlavičky stránky přidejte

 
    <script src="${pageContext.request.contextPath}/scriptaculous.js" type="text/javascript"></script>
    <style type="text/css">
 
      div.autocomplete ul {
        background-color: beige;
        border:1px solid #888;
        list-style-type: none;
        margin: 0;
        padding: 0;
        width: 100%;
      }
 
      div.autocomplete ul li.selected {
        background-color: blue;
        color: white;
      }
 
      div.autocomplete ul li {
        list-style-type: none;
        display: block;
        margin: 0;
        padding: 2px;
        cursor: pointer;
      }
      div.autocomplete ul li span.informal {
        font-size: small;
      }
    </style>

a do těla stránky formulář a aktivaci objektu pro Autocompleter:

 
<hr>
    <form action="#">
      našeptavač: <input type="text" id="naseptavac" size="50">
      <div id="pisalek" class="autocomplete"></div>
      
    </form>
 
    <script type="text/javascript">
      new Ajax.Autocompleter(
          "naseptavac",
          "pisalek",
          "${pageContext.request.contextPath}/mujajax/napoveda",
          {  paramName: "kdoplneni", frequency: 0.1 }
          );
    </script>

V implementaci actionbeanu přidáme generování seznamu:

 
private String kdoplneni;
 
  public String getKdoplneni() {
    return kdoplneni;
  }
 
  public void setKdoplneni(String kdoplneni) {
    this.kdoplneni = kdoplneni;
  }
 
  public Resolution napoveda() {
    StringBuilder sb = new StringBuilder("<ul>");
    File[] files = new File("/etc").listFiles(new FileFilter() {
      public boolean accept(File file) {
        return file.getName().startsWith(getKdoplneni());
      }
    });
    for (File f : files) {
      sb.append("<li>").append(f.getName())
          .append("<span class=\"informal\"> (")
          .append(f.isDirectory()?"dir":f.length())
          .append(")</span></li>");
    }
    sb.append("</ul>");
    return new StreamingResolution("text/html", sb.toString());
  }

Vyzkoušejte.