CorrIs

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Nový program pro korekturu textů (corr) - jaké služby nám může poskytnout IS MU?

Stručný popis aplikace

Aplikace má sloužit ke značkovanému opravování textů. Typické použití: student odevzdá text, učitel vyznačí (případně klasifikuje) chyby (např. chyba pravopisná, stylistická apod.), student upřesní klasifikaci chyb (např. pravopisná chyba - překlep) a opraví je (oprava zůstane označena). Opravený text pošle znovu, učitel znovu vyznačí chyby atd. Jakmile je text označen za finální, je možné jej přidat do patřičného korpusu chyb. Narůstající korpus chyb je také studentovi k dispozici pro prohlížení (může se poučit z chyb svých předchůdců). Texty budou ve formátu XML. Podrobnosti na Corr.

Použití:

  • korektura (cizojazyčných) textů
  • korektura studentských prací
  • vytváření korpusů chyb
  • asistence při vytváření textů (možnost vyhledávání chyb z korpusu chyb, statistiky v textu, pravopisný korektor apod.)

Co by IS mohl nabídnout?

  • autentizace a autorizace. Odevzdávárna je naprosto OK.
  • možnost nastavit prostředí pro danou skupinu textů (např. jazyk prostředí, povolené jazyky textů, povolené nástroje apod.). Zajímavá by byla možnost nastavení (libovolných) atributů pro celou odevzdávárnu.
  • metadata k jednotlivým textům - jazyk dokumentu, mateřský jazyk autora, zařazení textu do oboru, stav textu (vyznačené chyby poprvé, 1. korektura, finální verze apod.). Zajímavá by byla možnost nastavení (libovolných) atributů pro libovolný soubor v odevzdávárně.
  • sledování verzí (přehled veškerých verzí a oprav textu). Nové odevzdání by mělo být navázáno na předchozí odevzdání (něco jako "nahrát novou verzi", ale pro tentýž formát). Zároveň by byla příjemná kontrola duplicit (omylem odeslaná předchozí verze nebo neúmyslné opakovené kliknutí na odevzdání)
  • možnost exportu s transformací. Texty jsou v XML, ale chceme studentům i učitelům nabídnout, aby si stáhli RTF nebo TeX (případně další formáty). Pokud by k odevzdávárně bylo možné přidat XSL, která umožní uložení převedených textů v různých formátech, bylo by to super. Určitě by se využíval export jednotlivých textů i hromadně celé odevzdávárny.