Bcdp

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Zpracovávané práce

Bakalářské práce

Diplomové práce

Volné práce

Bakalářské práce

Diplomové práce

  • Využití technologie Fresnel předběžné zadání IS
  • WYSIWYG příprava vizualizace RDF dat předběžné zadání IS
  • Integrační technologie Web 2.0 a sémantického webu - seznamte se s pojmy a principy integrace služeb soudobého webu (mashups, sémantické technologie) a klasifikujte je podle vhodných kritérií. Popište metodiku, jak postupovat v konkrétním případě, a postup ukažte na příkladu netriviální integrující aplikace. [vedoucí Tomáš Pitner, předpokládá se zpracování v angličtině]

Hotové práce

Bakalářské práce

Diplomové práce