BC:xtalas:SesameAPI

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Sesame API

Sail API

Storage and inference API - vnitřní, abstrahuje zbytek systému od způsobu uložení (databáze, paměť) a přidává podporu pro odvozování.


Access API

Dělí se na Graph API(přidávání/odebírání tvrzení) a Repository API(dotazování, ukládání RDF).

Provádí komunikaci mezi sesame moduly a aplikací s ním komunikující.


Repository API

http://openrdf.org/doc/sesame/users/ch07.html#d0e2134

Rozhraní jsou v balíku: org.openrdf.sesame.repository. V podbalíčcích jsou implementace těchto rozhraní pro lokální i vzdálené repositories.

Pro práci s repozitářem je nejprve třeba vytvořit objekt SesameRepository, který ho bude reprezentovat.

Lokální repozitáře:

Používané přímo v aplikacích pokud je potřeba, vytvoření odvozovacího repozitáře v paměti:

 LocalService service = Sesame.getService();
 boolean inferencing = true;
 LocalRepository myRepository = service.createRepository("myRep", inferencing);

Objekt RepositoryConfig změní nastavení repozitáře, např.aby používal soubor pro tvalé uložení

RepositoryConfig repConfig = new RepositoryConfig("myCustomRep");
SailConfig syncSail = new SailConfig("org.openrdf.sesame.sailimpl.sync.SyncRdfSchemaRepository");
SailConfig memSail = new org.openrdf.sesame.sailimpl.memory.RdfSchemaRepositoryConfig(
                        "C:\\tmp\\myCustomRep.rdf", RDFFormat.RDFXML);
repConfig.addSail(syncSail);
repConfig.addSail(memSail);
repConfig.setWorldReadable(true);
repConfig.setWorldWriteable(true);


Je hotová specifikace a zbývá vytvořit repozitář:

LocalRepository myCustomRepository = service.createRepository(repConfig);
-