BC:xtalas:Sesame: Porovnání verzí

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání
m (Sesame)
(Sesame)
Řádka 15: Řádka 15:
  
 
* Rozbalit sesame.war do [tomcat_dir]/webapps/sesame
 
* Rozbalit sesame.war do [tomcat_dir]/webapps/sesame
 +
 +
  přidat mysql-connector-java jar soubor do [tomcat_dir]/webapps/sesame/WEB-INF/lib
 +
 
* Spustit Tomcat a Sesame běží na http://localhost:8080/sesame
 
* Spustit Tomcat a Sesame běží na http://localhost:8080/sesame
  

Verze z 21. 11. 2007, 16:49

Sesame

Jednak jako knihovna a jednak jako server. Knihovna je reprezentována jar soubory


 • Instalovat+nastavit Apache a Tomcat
 • Instalovat MySQL pro testování
 sudo /etc/init.d/mysql start
 mysqladmin -u root password 'mysql'
 mysql -u root
 +nastavit přístup k phpMyAdmin
 htdocs/phpmyadmin/config.inc.php
 přidat heslo pro mysql a tajemství pro blowfish šifrování cookies
 • Rozbalit sesame.war do [tomcat_dir]/webapps/sesame
 přidat mysql-connector-java jar soubor do [tomcat_dir]/webapps/sesame/WEB-INF/lib

Sesame pro perzistentní ukládání dat umí používat relační databáze PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server and Oracle(9i a novější). Předpokládám výběr mezi MySQL a PostgreSQL, protože jsou open source a svobodně distribuovatelné. V poslední době(PSQL 8.1.4+) PostgreSQL získává ve výkonnosti operací nad MySQL zvláště v komplexnějších dotazech, ale v podstatě mají porovnatelnou výkonnost.


Konfigurace Sesame

Konfigurák: [SESAME_DIR]/WEB-INF/system.conf

Defaultní uživatel: testuser:opensesame

 • Nástroj Configure Sesame! je [SESAME_DIR]/WEB-INF/bin/configSesame.sh.
 • Jde stáhnout z webu i konfigurační nástroj instalovatelný na vzdálenou stanici a správu přes HTTP.
 • Nastavují se tam uživatelé, repozitáře a přístupová práva k nim

Nastavení repozitáře:

Saily: Vyšší závisí na nižším, volá jeho jeho metody. Nejnižší pracuje přímo s daty, nazývá se base sail.

 org.openrdf.sesame.sailimpl.sync.SyncRdfSchemaRepository
 Sail který zajišťuje synchonizaci v případě současného přístupu více uživatelů.
 org.openrdf.sesame.sailimpl.rdbms.RdfSchemaRepository
 Sail který reprezentuje ovladač pro relační databázi.

Další base sails na http://openrdf.org/doc/sesame/users/userguide.html#chapter-repositoryconf Například pro podporu verzování, ukládání přímo na disk, odvozující/neodvozující apod.


Všechny base sails (ty spodní) které operují s databází potřebují následující parametry:

 • jdbcDriver - např. com.mysql.jdbc.Driver pro JDBC přistup k databázi
 • jdbcUrl - identifikuje umístění databáze, například jdbc:mysql://localhost:3306/testdb, závisí na databázi
 • user
 • password

Pokud neoperuje s databází (nativní sail), je potřeba zadat parametr dir kam se budou ukládat data; nepovinný parametr je triple-indexes


Práce s daty:

Webové rozhraní nabízí přidávání dat do repozitáře ze souboru, URL, nebo copy-paste. Vyberou se RDF dokumenty pro import - přidání dat.

Optionally, you can supply a base URL. The base URL is used by the RDF parser to disambiguate any relative resource references in the RDF document. By default, Sesame uses foo:bar as a base URL, but this may not always be desirable, for example when the file is being from a temporary location, or when resources defined in the document are referenced by other RDF sources with different URLs.

Vkládání copy-paste musí být validní RDF/XML dokument.
-