BC:xtalas:RDF

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Jazyk RDF

 • Model RDF je založen na myšlence vyhlášení(statements) o resources ve formě subject-predicate-object (zvané triplety), predikát ukazuje vztah mezi subjektem a objektem.
 • Kolekce RDF tvrzení se dá reprezentovat jako labeled, directed pseudo-graph.
 • Subjekt je resource pojmenovaný pomocí URI (ale může být i prázdný - anonymní resource(blank node)). Predikát je také resource, reprezentuje vztah. Objekt může být resource nebo literál v Unicode.
 • URI reprezentující resource nemusí být skutečně přístupný přes http ani jinak síťově.

Zápis

 • Notation_3 (N3): ne-XML serializace, zkratkovitý zápis RDF modelů, jednoduše čitelný lidmi. Jeho zjednodušená podmnožina je Turtle syntaxe.
  @prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>.
  <http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Benn>
   dc:title "Tony Benn";
   dc:publisher "Wikipedia"
 • Turtle (Terse RDF Triple Language): Zjednodušená N3, nesahá za působnost RDF(doesn't go beyond RDF's graph model). Nestandardizovaná ale podporovaná frameworky Redland, Jena a RDFLib.
 • N-Triples: řádková forma zápisu
  <urn:states:New%20York> <http://purl.org/dc/terms/alternative> "NY"
 • RDF/XML: Zápis plnohodnotně v XML jazyce
  <rdf:RDF
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
    <rdf:Description rdf:about="http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Benn">
        <dc:title>Tony Benn</dc:title>
        <dc:publisher>Wikipedia</dc:publisher>
    </rdf:Description>
  </rdf:RDF>
 • NTRIX


Příklad:

“The author of a document is Paul”
“Paul is the author of a document”
“A document is authored by Paul”

Reprezentace v XML taktéž mnoha způsoby, RDF je striktnější, a proto přesnější.

Datový model Základní elementy jsou resource, property, statement, value. RDF definuje vztahy mezi resource, property a value