AOP

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Aspect-oriented programming - Programování orientované na aspekty

Principy

  • další krok směrem k modularizaci a
  • lepšímu soustředění na vlastní problémy aplikační logiky
  • společné záležitosti (cross-cutting concerns - jako záznam činnosti, autorizace přístupu, společné akce...) jsou soustředěny mimo třídy/metody aplikační logiky a jsou řešeny jako aspekty pomocí pokynů (advice)
  • z tříd aplikační logiky se na ně vážeme v bodech zvaných join-points ("body spojení")
  • Dále viz např. AOP Intro and Principles

Implementace - principy

Nástroje pro AOP v Javě

Rámce (frameworks) využívající AOP

Další zdroje